[COMCTL32_APITEST] Add propsheetv6 testcase (#1853)
[reactos.git] / .gitignore
1 output-*
2 modules/optional
3 modules/bootcd_extras
4 modules/livecd_extras
5 modules/hybridcd_extras
6 modules/3rdparty
7 modules/ahk_tests
8 modules/AHK_Tests
9 .cproject
10 .project
11 .settings
12 build
13 .vscode