[IPHLPAPI_APITEST] Avoid crash on ROS and failure on Windows. CORE-14411
[reactos.git] / .gitignore
1 output-*
2 modules/optional