[WINLOGON] Localize the shutdown timeout
[reactos.git] / .gitignore
1 output-*
2 modules/optional