Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / cacls / lang / ca-ES.rc
1 LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 STRINGTABLE DISCARDABLE
4 BEGIN
5
6 IDS_HELP, "Mostra o modifica la llista de control d'accés (ACLs) dels fitxers\n\n\
7 CACLS fitxer [/T] [/E] [/C] [/G user:perm [...]] [/R usuari [...]]\n\
8 [/P user:perm [...]] [/D usuari [...]]\n\
9 fitxer Mostra ACLs.\n\
10 /T Canvia el ACLs dels fitxers especificats al\n\
11 directori actual i tots els seus subdirectoris.\n\
12 /E Edita ACL en comptes de substituir-lo.\n\
13 /C Continua en cas d'error d'accés.\n\
14 /G user:perm Assegura els drets d'accés especificats per al usuari.\n\
15 perm pot ser: R Lectura\n\
16 W Escriptura\n\
17 C Modificació (Escriptura)\n\
18 F Control total\n\
19 /R usuari Revoca els drets d'accés especificats per al usuari(només vàlid amb /E).\n\
20 /P user:perm Canvia els drets d'accés especificats per al usuari.\n\
21 perm pot ser: N Cap\n\
22 R Lectura\n\
23 W Escriptura\n\
24 C Modificació (Escriptura)\n\
25 F Control total\n\
26 /D usuari Denega els drets d'accés especificats per al usuari.\n\
27 Es possible utilitzar comodins per especificar més d'un fitxer per comanda.\n\
28 Podeu especificar més d'un usuari per comanda.\n\n\
29 Abreviacions:\n\
30 CI - Container heredat.\n\
31 ACE s'heredarà per directoris.\n\
32 OI - Objecte heredat.\n\
33 ACE s'heredarà per fitxers.\n\
34 IO - Només heredat.\n\
35 ACE no s'aplicarà al directori/fitxer actual.\n"
36
37 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
38 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
39 IDS_ABBR_IO, "(IO)"
40 IDS_ABBR_FULL, "F"
41 IDS_ABBR_READ, "R"
42 IDS_ABBR_WRITE, "W"
43 IDS_ABBR_CHANGE, "C"
44 IDS_ABBR_NONE, "N"
45 IDS_ALLOW, ""
46 IDS_DENY, "(DENEGAT)"
47 IDS_SPECIAL_ACCESS, "(accés especial:)"
48 IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
49 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
50 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"
51 IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"
52 IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"
53 IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"
54 IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"
55 IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"
56 IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"
57 IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"
58 IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"
59 IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"
60 IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"
61 IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"
62 IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"
63 IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
64 IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"
65 IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
66 IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
67 IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
68 IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"
69 IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"
70 IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"
71 IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"
72 IDS_DELETE, "DELETE"
73 IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"
74 END