* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / cacls / lang / no-NO.rc
1 /* UTF-8 Conversion: Elton Chung aka MfldElton <elton328@gmail.com> (June, 2011) */
2
3 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 STRINGTABLE DISCARDABLE
6 BEGIN
7
8 IDS_HELP, "Viser eller endrer tilgang kontroll lister (ACL) av filer\n\n\
9 CACLS filnavn [/T] [/E] [/C] [/G bruker:perm [...]] [/R user [...]]\n\
10 [/P bruker:perm [...]] [/D bruker [...]]\n\
11 filnavn Viser ACL.\n\
12 /T Endrer ACL av spesifiserte filer i\n\
13 nåværende katalog og alle under-mapper.\n\
14 /E Rediger ACL isteden for erstatte det.\n\
15 /C Fortsett på tilgang nektet feiler.\n\
16 /G user:perm Innrømme spesifiert bruker tilgang rettigheter.\n\
17 Perm kan bli: L Les\n\
18 S Skriv\n\
19 E Endre (skriv)\n\
20 F Full kontroll\n\
21 /R bruker Tilbakekalle spesifisert bruker tilgang rettighet (bare gyldig med /E).\n\
22 /P bruker:perm Erstatte spesifisert bruker tilgang rettighet.\n\
23 Perm kan bli: I Ingen\n\
24 L Les\n\
25 S Skrive\n\
26 E Endre (skriv)\n\
27 F Full kontroll\n\
28 /D bruker Avslå spesifisert bruker tilgang.\n\
29 Wildcards kan bli brukt for å spesifisere mere enn en fil i en kommando.\n\
30 Du kan spesifisere mere enn en bruker i en kommando.\n\n\
31 Forkortelse:\n\
32 CI - Container Inherit.\n\
33 ACE vil bli inherited av directories.\n\
34 OI - Object Inherit.\n\
35 ACE will be inherited by files.\n\
36 IO - Inherit Only.\n\
37 ACE gjelder ikke til nåværende fil/katalog.\n"
38
39 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
40 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
41 IDS_ABBR_IO, "(IO)"
42 IDS_ABBR_FULL, "F"
43 IDS_ABBR_READ, "R"
44 IDS_ABBR_WRITE, "W"
45 IDS_ABBR_CHANGE, "C"
46 IDS_ABBR_NONE, "N"
47 IDS_ALLOW, ""
48 IDS_DENY, "(NEKTE)"
49 IDS_SPECIAL_ACCESS, "(spesiell tilgang:)"
50 IDS_GENERIC_READ, "GENERISK_LESE"
51 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERISK_SKRIVE"
52 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERISK_KJØRE"
53 IDS_GENERIC_ALL, "GENERISK_ALT"
54 IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FIL_GENERISK_KJØRE"
55 IDS_FILE_GENERIC_READ, "FIL_GENERISK_LESE"
56 IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FIL_GENERISK_SKRIVE"
57 IDS_FILE_READ_DATA, "FIL_LES_DATA"
58 IDS_FILE_WRITE_DATA, "FIL_SKRIV_DATA"
59 IDS_FILE_APPEND_DATA, "FIL_TILFØYE_DATA"
60 IDS_FILE_READ_EA, "FIL_LESE_EA"
61 IDS_FILE_WRITE_EA, "FIL_SKRIVE_EA"
62 IDS_FILE_EXECUTE, "FIL_KJØRE"
63 IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FIL_SLETT_BARN"
64 IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FIL_LESE_ATTRIBUTTER"
65 IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FIL_SKRIVE_ATTRIBUTTER"
66 IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAKSIMUM_TILATT"
67 IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "TILGANG_SYSTEM_SIKKERHET"
68 IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPESIFIKT_RETTIGHETER_ALT"
69 IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RETTIGHETER_PÅBUDT"
70 IDS_SYNCHRONIZE, "SYNKRONISERE"
71 IDS_WRITE_OWNER, "SKRIVE_EIER"
72 IDS_WRITE_DAC, "SKRIVE_DAC"
73 IDS_READ_CONTROL, "LESE_KONTROLL"
74 IDS_DELETE, "SLETT"
75 IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RETTIGHETER_ALT"
76 END