[WIN32SS][WINSRV] Do CJK font choose workaround (#2134)
[reactos.git] / base / applications / cacls / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 STRINGTABLE
4 BEGIN
5 IDS_HELP "Viser eller endrer tilgang kontroll lister (ACL) av filer\n\n\
6 CACLS filnavn [/T] [/E] [/C] [/G bruker:perm [...]] [/R user [...]]\n\
7 [/P bruker:perm [...]] [/D bruker [...]]\n\
8 filnavn Viser ACL.\n\
9 /T Endrer ACL av spesifiserte filer i\n\
10 nåværende katalog og alle under-mapper.\n\
11 /E Rediger ACL isteden for erstatte det.\n\
12 /C Fortsett på tilgang nektet feiler.\n\
13 /G user:perm Innrømme spesifiert bruker tilgang rettigheter.\n\
14 Perm kan bli: L Les\n\
15 S Skriv\n\
16 E Endre (skriv)\n\
17 F Full kontroll\n\
18 /R bruker Tilbakekalle spesifisert bruker tilgang rettighet (bare gyldig med /E).\n\
19 /P bruker:perm Erstatte spesifisert bruker tilgang rettighet.\n\
20 Perm kan bli: I Ingen\n\
21 L Les\n\
22 S Skrive\n\
23 E Endre (skriv)\n\
24 F Full kontroll\n\
25 /D bruker Avslå spesifisert bruker tilgang.\n\
26 Wildcards kan bli brukt for å spesifisere mere enn en fil i en kommando.\n\
27 Du kan spesifisere mere enn en bruker i en kommando.\n\n\
28 Forkortelse:\n\
29 CI - Container Inherit.\n\
30 ACE vil bli inherited av directories.\n\
31 OI - Object Inherit.\n\
32 ACE will be inherited by files.\n\
33 IO - Inherit Only.\n\
34 ACE gjelder ikke til nåværende fil/katalog.\n"
35 IDS_ABBR_CI "(CI)"
36 IDS_ABBR_OI "(OI)"
37 IDS_ABBR_IO "(IO)"
38 IDS_ABBR_FULL "F"
39 IDS_ABBR_READ "R"
40 IDS_ABBR_WRITE "W"
41 IDS_ABBR_CHANGE "C"
42 IDS_ABBR_NONE "N"
43 IDS_ALLOW ""
44 IDS_DENY "(NEKTE)"
45 IDS_SPECIAL_ACCESS "(spesiell tilgang:)"
46 IDS_GENERIC_READ "GENERISK_LESE"
47 IDS_GENERIC_WRITE "GENERISK_SKRIVE"
48 IDS_GENERIC_EXECUTE "GENERISK_KJØRE"
49 IDS_GENERIC_ALL "GENERISK_ALT"
50 IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE "FIL_GENERISK_KJØRE"
51 IDS_FILE_GENERIC_READ "FIL_GENERISK_LESE"
52 IDS_FILE_GENERIC_WRITE "FIL_GENERISK_SKRIVE"
53 IDS_FILE_READ_DATA "FIL_LES_DATA"
54 IDS_FILE_WRITE_DATA "FIL_SKRIV_DATA"
55 IDS_FILE_APPEND_DATA "FIL_TILFØYE_DATA"
56 IDS_FILE_READ_EA "FIL_LESE_EA"
57 IDS_FILE_WRITE_EA "FIL_SKRIVE_EA"
58 IDS_FILE_EXECUTE "FIL_KJØRE"
59 IDS_FILE_DELETE_CHILD "FIL_SLETT_BARN"
60 IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES "FIL_LESE_ATTRIBUTTER"
61 IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES "FIL_SKRIVE_ATTRIBUTTER"
62 IDS_MAXIMUM_ALLOWED "MAKSIMUM_TILATT"
63 IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY "TILGANG_SYSTEM_SIKKERHET"
64 IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL "SPESIFIKT_RETTIGHETER_ALT"
65 IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED "STANDARD_RETTIGHETER_PÅBUDT"
66 IDS_SYNCHRONIZE "SYNKRONISERE"
67 IDS_WRITE_OWNER "SKRIVE_EIER"
68 IDS_WRITE_DAC "SKRIVE_DAC"
69 IDS_READ_CONTROL "LESE_KONTROLL"
70 IDS_DELETE "SLETT"
71 IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL "STANDARD_RETTIGHETER_ALT"
72 END