- Update to r53061
[reactos.git] / base / applications / cacls / lang / sk-SK.rc
1 /*
2 * Slovak language file by Mário Kačmár aka Kario (kario@szm.sk) 16-01-2008
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
6
7 STRINGTABLE DISCARDABLE
8 BEGIN
9
10 IDS_HELP, "Zobrazí alebo zmení zoznamy prístupových práv (Access Control List) súborov.\n\n\
11 CACLS názov_súboru [/T] [/E] [/C] [/G používateľ:povolenia [...]]\n\
12 [/R používateľ [...]] [/P používateľ:povolenia [...]]\n\
13 [/D používateľ [...]]\n\
14 názov_súboru Zobrazí zoznamy ACL.\n\
15 /T Zmení zoznamy ACL špecifikovaných súborov\n\
16 v aktuálnom adresári a vo všetkých podadresároch.\n\
17 /E Upraví zoznam ACL namiesto jeho nahradenia.\n\
18 /C Pokračovanie pri chybách odmietnutia prístupu.\n\
19 /G používateľ:povolenia\n\
20 Udelí špecifikovanému používateľovi prístupové práva.\n\
21 Povolenia môžu byť: R čítanie\n\
22 W zápis\n\
23 C zmena (zápis)\n\
24 F úplný prístup\n\
25 /R používateľ Odoberie špecifikovaným používateľom prístupové práva\n\
26 (platné iba s prepínačom /E).\n\
27 /P používateľ:povolenia\n\
28 Nahradí špecifikovaným používateľom prístupové práva.\n\
29 Povolenia môžu byť: N žiadne\n\
30 R čítanie\n\
31 W zápis\n\
32 C zmena (zápis)\n\
33 F úplný prístup\n\
34 /D používateľ Odoprie špecifikovanému používateľovi prístup.\n\
35 Náhradné znaky sa dajú použiť na špecifikovanie viacerých súborov v jednom\n\
36 príkaze. Rovnako môžete špecifikovať aj viacerých používateľov v príkaze.\n\n\
37 Skratky:\n\
38 CI - Kontajnerové dedenie.\n\
39 ACE bude zdedené po adresároch.\n\
40 OI - Objektové dedenie.\n\
41 ACE bude zdedené po súboroch.\n\
42 IO - Iba zdediť.\n\
43 ACE sa neaplikuje na aktuálny súbor alebo adresár.\n"
44
45 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
46 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
47 IDS_ABBR_IO, "(IO)"
48 IDS_ABBR_FULL, "F"
49 IDS_ABBR_READ, "R"
50 IDS_ABBR_WRITE, "W"
51 IDS_ABBR_CHANGE, "C"
52 IDS_ABBR_NONE, "N"
53 IDS_ALLOW, ""
54 IDS_DENY, "(DENY)"
55 IDS_SPECIAL_ACCESS, "(špeciálny prístup:)"
56 IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
57 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
58 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"
59 IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"
60 IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"
61 IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"
62 IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"
63 IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"
64 IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"
65 IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"
66 IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"
67 IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"
68 IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"
69 IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"
70 IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"
71 IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
72 IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"
73 IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
74 IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
75 IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
76 IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"
77 IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"
78 IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"
79 IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"
80 IDS_DELETE, "DELETE"
81 IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"
82 END