* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / cacls / lang / sk-SK.rc
1 /*
2 * Slovak language file by Mário Kačmár aka Kario (kario@szm.sk) 16-01-2008
3 * UTF-8 Conversion: Elton Chung aka MfldElton <elton328@gmail.com> (June, 2011)
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
7
8 STRINGTABLE DISCARDABLE
9 BEGIN
10
11 IDS_HELP, "Zobrazí alebo zmení zoznamy prístupových práv (Access Control List) súborov.\n\n\
12 CACLS názov_súboru [/T] [/E] [/C] [/G používateľ:povolenia [...]]\n\
13 [/R používateľ [...]] [/P používateľ:povolenia [...]]\n\
14 [/D používateľ [...]]\n\
15 názov_súboru Zobrazí zoznamy ACL.\n\
16 /T Zmení zoznamy ACL špecifikovaných súborov\n\
17 v aktuálnom adresári a vo všetkých podadresároch.\n\
18 /E Upraví zoznam ACL namiesto jeho nahradenia.\n\
19 /C Pokračovanie pri chybách odmietnutia prístupu.\n\
20 /G používateľ:povolenia\n\
21 Udelí špecifikovanému používateľovi prístupové práva.\n\
22 Povolenia môžu byť: R čítanie\n\
23 W zápis\n\
24 C zmena (zápis)\n\
25 F úplný prístup\n\
26 /R používateľ Odoberie špecifikovaným používateľom prístupové práva\n\
27 (platné iba s prepínačom /E).\n\
28 /P používateľ:povolenia\n\
29 Nahradí špecifikovaným používateľom prístupové práva.\n\
30 Povolenia môžu byť: N žiadne\n\
31 R čítanie\n\
32 W zápis\n\
33 C zmena (zápis)\n\
34 F úplný prístup\n\
35 /D používateľ Odoprie špecifikovanému používateľovi prístup.\n\
36 Náhradné znaky sa dajú použiť na špecifikovanie viacerých súborov v jednom\n\
37 príkaze. Rovnako môžete špecifikovať aj viacerých používateľov v príkaze.\n\n\
38 Skratky:\n\
39 CI - Kontajnerové dedenie.\n\
40 ACE bude zdedené po adresároch.\n\
41 OI - Objektové dedenie.\n\
42 ACE bude zdedené po súboroch.\n\
43 IO - Iba zdediť.\n\
44 ACE sa neaplikuje na aktuálny súbor alebo adresár.\n"
45
46 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
47 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
48 IDS_ABBR_IO, "(IO)"
49 IDS_ABBR_FULL, "F"
50 IDS_ABBR_READ, "R"
51 IDS_ABBR_WRITE, "W"
52 IDS_ABBR_CHANGE, "C"
53 IDS_ABBR_NONE, "N"
54 IDS_ALLOW, ""
55 IDS_DENY, "(DENY)"
56 IDS_SPECIAL_ACCESS, "(špeciálny prístup:)"
57 IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
58 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
59 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"
60 IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"
61 IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"
62 IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"
63 IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"
64 IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"
65 IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"
66 IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"
67 IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"
68 IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"
69 IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"
70 IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"
71 IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"
72 IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
73 IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"
74 IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
75 IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
76 IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
77 IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"
78 IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"
79 IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"
80 IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"
81 IDS_DELETE, "DELETE"
82 IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"
83 END