* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / cacls / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS CACLS
3 * FILE: base/applications/cacls/lang/sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * TRANSLATOR: Jaix Bly
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
9
10 STRINGTABLE DISCARDABLE
11 BEGIN
12
13 IDS_HELP, "Visar eller ändrar rättighets-kontroll-listor (ACL) av filer\n\n\
14 CACLS filnamn [/T] [/E] [/C] [/G användare:rättighet [...]] [/R användare [...]]\n\
15 [/P användare:rättighet [...]] [/D användare [...]]\n\
16 filnamn Visar ACL.\n\
17 /T Ändrer ACL av specificerade filer i\n\
18 nuvarende katalog och alla undermapper.\n\
19 /E Redigera ACL istället för erstätta den.\n\
20 /C Fortsätt vid nekad åtkomst fel.\n\
21 /G användare:rättighet Medge specificerad användar rättigheter.\n\
22 rättighet kan vara: L Läs\n\
23 S Skriv\n\
24 E Ändra (skriv)\n\
25 F Full kontroll\n\
26 /R användare Återkkalla specificerad användarrättighet (endast giltig med /E).\n\
27 /P användare:rättighet Erstätt specificerad användar rättighet.\n\
28 rättighet kan vara: I Ingen\n\
29 L Läs\n\
30 S Skrive\n\
31 E Ändra (skriv)\n\
32 F Full kontroll\n\
33 /D användare Avslå specificerad användare tillgång.\n\
34 Wildcards kan användas för att specificere mer än en fil i ett kommando.\n\
35 Du kan spesifisere mere enn en användare i en kommando.\n\n\
36 Förkortningar:\n\
37 CI - Container Inherit.\n\
38 ACE kommer att bli ärvd av mappar.\n\
39 OI - Object Inherit.\n\
40 ACE kommer att bli ärvd av filer.\n\
41 IO - Inherit Only.\n\
42 ACE gäller inte nuvarende fil/katalog.\n"
43
44 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
45 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
46 IDS_ABBR_IO, "(IO)"
47 IDS_ABBR_FULL, "F"
48 IDS_ABBR_READ, "R"
49 IDS_ABBR_WRITE, "W"
50 IDS_ABBR_CHANGE, "C"
51 IDS_ABBR_NONE, "N"
52 IDS_ALLOW, ""
53 IDS_DENY, "(NEKA)"
54 IDS_SPECIAL_ACCESS, "(speciell rättighet:)"
55 IDS_GENERIC_READ, "GENERISK_LÄSNING"
56 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERISK_SKRIVNING"
57 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERISK_KÖRNING"
58 IDS_GENERIC_ALL, "GENERISK_ALLT"
59 IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FIL_GENERISK_KJØRE"
60 IDS_FILE_GENERIC_READ, "FIL_GENERISK_LÄSNING"
61 IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FIL_GENERISK_SKRIVNING"
62 IDS_FILE_READ_DATA, "FIL_LÄS_DATA"
63 IDS_FILE_WRITE_DATA, "FIL_SKRIV_DATA"
64 IDS_FILE_APPEND_DATA, "FIL_TILLFÖRA_DATA"
65 IDS_FILE_READ_EA, "FIL_LÄS_EA"
66 IDS_FILE_WRITE_EA, "FIL_SKRIVA_EA"
67 IDS_FILE_EXECUTE, "FIL_KÖRA"
68 IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FIL_RADERA_BARN"
69 IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FIL_LÄSA_ATTRIBUT"
70 IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FIL_SKRIVA_ATTRIBUT"
71 IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMALT_TILLÅTNA"
72 IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "TILLGÅNG_SYSTEM_SÄKERHET"
73 IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIKA_RÄTTIGHETER_ALLT"
74 IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RÄTTIGHETER_KRÄVS"
75 IDS_SYNCHRONIZE, "SYNKRONISERA"
76 IDS_WRITE_OWNER, "SKRIVA_ÄGARE"
77 IDS_WRITE_DAC, "SKRIVA_DAC"
78 IDS_READ_CONTROL, "LÄSE_KONTROLL"
79 IDS_DELETE, "RADERA"
80 IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RÄTTIGHETER_ALLT"
81 END