* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / cacls / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS CACLS
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/cacls/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for PROJECT
6 * TRANSLATOR: Rostislav Zabolotny
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE DISCARDABLE
12 BEGIN
13
14 IDS_HELP, "Відображає чи модифікує списки доступу (ACLs) до файлів\n\n\
15 CACLS ім'я_файлу [/T] [/E] [/C] [/G користувач:права [...]] [/R користувач [...]]\n\
16 [/P користувач:права [...]] [/D користувач [...]]\n\
17 ім'я_файлу Виведення існуючих ACL.\n\
18 /T Зміна ACL вказаних файлів в\n\
19 поточній папці і всіх підпапках.\n\
20 /E Редагування ACL замість заміни.\n\
21 /C Продовження після помилок відмови в доступі.\n\
22 /G користувач:права Надання вказаному користувачу певних прав.\n\
23 Види прав: R Читати\n\
24 W Записувати\n\
25 C Змінювати (записувати)\n\
26 F Повний доступ\n\
27 /R користувач Скасувати права доступу вказаного користувача(корректно тільки з /E).\n\
28 /P користувач:права Замінити вказані права користувача.\n\
29 Види прав: R Читати\n\
30 W Записувати\n\
31 C Змінювати (записувати)\n\
32 F Повний доступ\n\
33 /D користувач Заборонити доступ вказаному користувачеві.\n\
34 Можна використовувати шаблони для обробки більше ніж одного файлу за команду.\n\
35 Можна вказувати більше ніж одного користувача за команду.\n\n\
36 Скорочення:\n\
37 CI - Контейнерне Успадкування.(Container Inherit)\n\
38 ACE буде успадковуватися папками.\n\
39 OI - Об'єктне Успадкування.(Object Inherit)\n\
40 ACE буде успадковуватися файлами.\n\
41 IO - Тільки Успадкування.(Inherit Only)\n\
42 ACE не буде застосований для поточного файла/папки.\n"
43
44 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
45 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
46 IDS_ABBR_IO, "(IO)"
47 IDS_ABBR_FULL, "F"
48 IDS_ABBR_READ, "R"
49 IDS_ABBR_WRITE, "W"
50 IDS_ABBR_CHANGE, "C"
51 IDS_ABBR_NONE, "N"
52 IDS_ALLOW, ""
53 IDS_DENY, "(DENY)"
54 IDS_SPECIAL_ACCESS, "(спеціальний доступ:)"
55 IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
56 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
57 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"
58 IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"
59 IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"
60 IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"
61 IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"
62 IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"
63 IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"
64 IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"
65 IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"
66 IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"
67 IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"
68 IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"
69 IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"
70 IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
71 IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"
72 IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
73 IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
74 IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
75 IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"
76 IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"
77 IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"
78 IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"
79 IDS_DELETE, "DELETE"
80 IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"
81 END