* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 292, 224
4 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
5 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE
6 BEGIN
7 LTEXT "Skrift:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
8 COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
9 PUSHBUTTON "Hjelp", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
10 CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
11 LTEXT "Kopier følgende tegn:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
12 CONTROL "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
13 DEFPUSHBUTTON "Velg", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
14 PUSHBUTTON "Kopier", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
15 CONTROL "Advanced view",IDC_CHECK_ADVANCED,"Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 8, 208, 95, 10
16 END
17
18 IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 292, 64
19 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
20 FONT 8, "MS Shell Dlg"
21 BEGIN
22 LTEXT "Charset:",IDC_STATIC,8,8,48,8
23 COMBOBOX IDC_COMBO_CHARSET,72,4,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
24 LTEXT "Group by:",IDC_STATIC,8,28,50,8
25 COMBOBOX IDC_COMBO_GROUPBY,72,24,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
26 PUSHBUTTON "Search",IDC_BUTTON_SEARCH,200,44,50,14
27 EDITTEXT IDC_EDIT_SEARCH,72,44,116,14,ES_AUTOHSCROLL
28 LTEXT "Search for:",IDC_STATIC,8,48,42,8
29 LTEXT "Unicode:",IDC_STATIC,200,8,30,8
30 EDITTEXT IDC_EDIT_UNICODE,236,4,28,12,ES_AUTOHSCROLL
31 END
32
33 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
34 CAPTION "Om Tegnkart"
35 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
36 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
37 BEGIN
38 LTEXT "Tegnkart v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
39 PUSHBUTTON "Lukk", IDOK, 75, 162, 44, 15
40 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
41 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
42 END
43
44 STRINGTABLE DISCARDABLE
45 BEGIN
46 IDS_LICENSE "Dette programmet er gratis programvare; du kan distribuere det og/eller endre det under betingelsene av GNU General Public License som er utgitt av Free Software Foundation; version 2 av lisensen, eller (etter din mening) alle senere versjoner.\r\n\r\nDette programmet er utgitt i håp for at det skal kunne brukes, men DET ER INGEN GARANTIER; uten heller forutsatt garantier av SALGBARHET eller SIKKETHET FOR EN ENKELTHET FORMÅL. Se på GNU General Public Lisensen for mere detaljer.\r\n\r\nDu skal ha motatt en kopi av GNU General Public Lisensen sammen med denne programmet; hvis du ikke har motatt det, skriv til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
47 IDS_ABOUT "O&m..."
48 IDS_TITLE "Character Map"
49 END