* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * updated by Olaf Siejka (May, 2011)
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 292, 224
12 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
13 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE
14 BEGIN
15 LTEXT "Czci&onka:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
16 COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
17 PUSHBUTTON "Pomo&c", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
18 CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
19 LTEXT "&Znaki do skopiowania:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
20 CONTROL "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
21 DEFPUSHBUTTON "Wy&bierz", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
22 PUSHBUTTON "&Kopiuj", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
23 CONTROL "Widok zaawansowany",IDC_CHECK_ADVANCED,"Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 8, 208, 95, 10
24 END
25
26 IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 292, 64
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 LTEXT "Zestaw znaków:",IDC_STATIC,8,8,48,8
31 COMBOBOX IDC_COMBO_CHARSET,72,4,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
32 LTEXT "Grupowanie według:",IDC_STATIC,8,28,50,8
33 COMBOBOX IDC_COMBO_GROUPBY,72,24,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
34 PUSHBUTTON "Szukaj",IDC_BUTTON_SEARCH,200,44,50,14
35 EDITTEXT IDC_EDIT_SEARCH,72,44,116,14,ES_AUTOHSCROLL
36 LTEXT "Wyszukaj:",IDC_STATIC,8,48,42,8
37 LTEXT "Symbol Unicode:",IDC_STATIC,200,8,30,8
38 EDITTEXT IDC_EDIT_UNICODE,236,4,28,12,ES_AUTOHSCROLL
39 END
40
41 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
42 CAPTION "Informacje o tablicy znaków"
43 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
44 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
45 BEGIN
46 LTEXT "Tablica znaków v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
47 PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
48 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
49 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
50 END
51
52 STRINGTABLE DISCARDABLE
53 BEGIN
54 IDS_LICENSE "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKRESLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
55 IDS_ABOUT "&O programie..."
56 IDS_TITLE "Tablica znaków"
57 END