- Update to r53061
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS RAPPS
3 * FILE: base\applications\charmap\lang\sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * TRANSLATOR: Jaix Bly
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
9
10 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
11 CAPTION "Teckenuppsättning"
12 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
13 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
14 BEGIN
15 LTEXT "Typsnitt:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
16 COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
17 PUSHBUTTON "Hjälp", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
18 CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
19 LTEXT "Kopiera tecken:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
20 CONTROL "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
21 DEFPUSHBUTTON "Välj", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
22 PUSHBUTTON "Kopiera", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
23 //AUTOCHECKBOX "Avansert visning", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 64, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
24 //EDITTEXT IDC_DISPLAY, 8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
25 END
26
27 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
28 CAPTION "Om Teckenuppsättning"
29 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
30 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
31 BEGIN
32 LTEXT "Teckenuppsättning v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
33 PUSHBUTTON "Stäng", IDOK, 75, 162, 44, 15
34 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
35 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
36 END
37
38 STRINGTABLE DISCARDABLE
39 BEGIN
40 IDS_LICENSE "Detta programmet är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det under villkoren enligt GNU General Public License som är utgivet av Free Software Foundation; version 2, eller (om du så önskar) alla senare versioner.\r\n\r\nDette programmet er utgivet i hopp om att det skall kunne användas, men DET FINNS INGA GARANTIER; även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Se på GNU General Public Licensen för mer detaljer.\r\n\r\nDu skall ha motagit en kopia av GNU General Public Licensen tillsammans med detta programmet; om du inte har fått det, skriv til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
41 IDS_ABOUT "O&m..."
42 END