[CMAKE]
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS RAPPS
3 * FILE: \base\applications\charmap\lang\sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * Translation: Jaix Bly
6 */
7 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
10 CAPTION "Teckenuppsättning"
11 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
13 BEGIN
14 LTEXT "Typsnitt:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
15 COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
16 PUSHBUTTON "Hjälp", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
17 CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
18 LTEXT "Kopiera tecken:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
19 CONTROL "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
20 DEFPUSHBUTTON "Välj", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
21 PUSHBUTTON "Kopiera", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
22 //AUTOCHECKBOX "Avansert visning", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 64, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
23 //EDITTEXT IDC_DISPLAY, 8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
24 END
25
26 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
27 CAPTION "Om Teckenuppsättning"
28 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
29 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
30 BEGIN
31 LTEXT "Teckenuppsättning v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
32 PUSHBUTTON "Stäng", IDOK, 75, 162, 44, 15
33 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
34 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
35 END
36
37 STRINGTABLE DISCARDABLE
38 BEGIN
39 IDS_LICENSE "Detta programmet är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det under villkoren enligt GNU General Public License som är utgivet av Free Software Foundation; version 2, eller (om du så önskar) alla senare versioner.\r\n\r\nDette programmet er utgivet i hopp om att det skall kunne användas, men DET FINNS INGA GARANTIER; även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Se på GNU General Public Licensen för mer detaljer.\r\n\r\nDu skall ha motagit en kopia av GNU General Public Licensen tillsammans med detta programmet; om du inte har fått det, skriv til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
40 IDS_ABOUT "O&m..."
41 END