[TRANSLATIONS] Update the email address and add a note in the Turkish translation...
[reactos.git] / base / applications / cmdutils / comp / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 STRINGTABLE
6 BEGIN
7 IDS_HELP "İki kütüğün ya da iki kütük öbeğinin içeriklerini karşılaştırır.\n\n\
8 COMP [/L] [/A] [veri1] [veri2]\n\n\
9 veri1 Karşılaştırılacak birinci kütüğün adını ve konumunu belirtir.\n\
10 veri2 Karşılaştırılacak ikinci kütüğün adını ve konumunu belirtir.\n\
11 /A ASCII damgalarındaki ayrımları görüntüle. (Ön tanımlı: On altılık.)\n\
12 /L Ayrımlar için yataç numaraları görüntüle.\n"
13 IDS_INVALIDSWITCH "Geçersiz seçenek - /%c\n"
14 IDS_BADSYNTAX "Geçersiz komut yatacı söz dizimi.\n"
15 IDS_FILEERROR "Kütük açılamıyor ya da aranamıyor: %s\n"
16 IDS_COMPARING "%s ve %s karşılaştırılıyor...\n"
17 IDS_FILESIZEERROR "Kütüğün büyüklüğü saptanamıyor: %s\n"
18 IDS_SIZEDIFFERS "Kütükler ayrı büyüklüklerde.\n"
19 IDS_READERROR "Kütükleri okuma yanlışlığı.\n"
20 IDS_MISMATCHLINE "%d. yataçta karşılaştırma yanlışlığı.\n"
21 IDS_MISMATCHOFFSET "0x%X ofsetinde karşılaştırma yanlışlığı.\n"
22 IDS_ASCIIDIFF "kütük%d = %c\n"
23 IDS_HEXADECIMALDIFF "kütük%d = %X\n"
24 IDS_MATCH "Kütükleri karşılaştırma bitti.\n"
25 END