[MEDIA][FONTS] Add copyright notice of TransGaming Technologies
[reactos.git] / base / applications / cmdutils / mode / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 STRINGTABLE
4 BEGIN
5 IDS_USAGE "Konfiguruje urządzenia systemowe.\n\n\
6 Stan urządzenia: MODE [urządzenie] [/STATUS]\n\
7 Port szeregowy: MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s]\n\
8 [to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off]\n\
9 [octs=on|off] [dtr=on|off|hs]\n\
10 [rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]\n\
11 Readresowanie drukowania: MODE LPTn[:]=COMm[:]\n\
12 Wybór strony kodowej: MODE CON[:] CP SELECT=yyy\n\
13 Stan strony kodowej: MODE CON[:] CP [/STATUS]\n\
14 Tryb wyświetlania: MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]\n\
15 Szybkość powtarzania klawiatury: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]\n"
16
17 IDS_QUERY_SERIAL_FOUND " Znaleziono urządzenie szeregowe - %s\n"
18 IDS_QUERY_PRINTER_FOUND " Znaleziono urządzenie drukujące - %s\n"
19 IDS_QUERY_PARALLEL_FOUND " Znaleziono urządzenie równoległe - %s\n"
20 IDS_QUERY_DOSDEV_FOUND " Znaleziono urządzenie DOS - %s\n"
21 // IDS_QUERY_MISC_FOUND " Znaleziono inne urządzenie - %s\n"
22
23 // IDS_QUERY_DEVICE_FOUND " Znaleziono %s urządzenie - %s\n"
24 // IDS_SERIAL "szeregowe"
25 // IDS_PRINTER "równoległe"
26 // IDS_OTHER "inne"
27 END
28
29 STRINGTABLE
30 BEGIN
31 IDS_DEVICE_STATUS_HEADER "Stan urządzenia %s:"
32
33 IDS_COM_STATUS_BAUD " Współczynnik modulacji: %ld\n"
34 IDS_COM_STATUS_PARITY " Parzystość: %s\n"
35 IDS_COM_STATUS_DATA_BITS " Bity danych: %d\n"
36 IDS_COM_STATUS_STOP_BITS " Bity separatora: %s\n"
37 IDS_COM_STATUS_TIMEOUT " Limit czasu oczekiwania: %s\n"
38 IDS_COM_STATUS_XON_XOFF " XON/XOFF: %s\n"
39 IDS_COM_STATUS_CTS_HANDSHAKING " CTS handshaking: %s\n"
40 IDS_COM_STATUS_DSR_HANDSHAKING " DSR handshaking: %s\n"
41 IDS_COM_STATUS_DSR_SENSITIVITY " Czułość DSR: %s\n"
42 IDS_COM_STATUS_DTR_CIRCUIT " Obwód DTR: %s\n"
43 IDS_COM_STATUS_RTS_CIRCUIT " Obwód RTS: %s\n"
44
45 IDS_CONSOLE_STATUS_LINES " Wiersze: %d\n"
46 IDS_CONSOLE_STATUS_COLS " Kolumny: %d\n"
47 IDS_CONSOLE_KBD_RATE " Szybkość powtarzania klawiatury: %ld\n"
48 IDS_CONSOLE_KBD_DELAY " Opóźnienie klawiatury: %ld\n"
49 IDS_CONSOLE_CODEPAGE " Strona kodowa: %d\n"
50
51 IDS_PRINTER_OUTPUT_NOT_REROUTED " Dane wyjściowe drukarki nie są przekierowywane.\n"
52 IDS_PRINTER_OUTPUT_REROUTED_SERIAL " Dane wyjściowe drukarki są przekierowywane na port szeregowy %s.\n"
53 END
54
55 STRINGTABLE
56 BEGIN
57 IDS_ERROR_QUERY_DEVICES "BŁĄD: Nie można wysłać zapytania do urządzeń DOS (0x%lx).\n"
58 IDS_ERROR_QUERY_DEVICES_FORM " QueryDosDeviceW(%s) zwrócił nierozpoznaną formę %s.\n"
59 IDS_ERROR_SET_PARALLEL_STATE "SetParallelState(%d) - DefineDosDevice(%s) (0x%lx)\n"
60 IDS_ERROR_INVALID_PARAMETER "BŁĄD: Nieprawidłowy parametr - %s\n"
61 IDS_ERROR_ILLEGAL_DEVICE_NAME "BŁĄD: Niedozwolona nazwa urządzenia - %s (0x%lx)\n"
62 IDS_ERROR_DEVICE_NOT_AVAILABLE "BŁĄD: Urządzenie %s nie jest aktualnie dostępne.\n"
63 IDS_ERROR_STATUS_GET_DEVICE "BŁĄD: Nie udało się uzyskać stanu urządzenia COM%d:\n"
64 IDS_ERROR_STATUS_SET_DEVICE "BŁĄD: Nie można ustawić stanu urządzenia COM%d:\n"
65 IDS_ERROR_TIMEOUT_GET_DEVICE "BŁĄD: Nie można uzyskać limitu czasu dla urządzenia %s:\n"
66 IDS_ERROR_TIMEOUT_SET_DEVICE "BŁĄD: Nie można ustawić limitu czasu dla urządzenia %s:\n"
67 IDS_ERROR_INVALID_PARITY_BITS "BŁĄD: Nieprawidłowa wartość dla parzystości bitów %d:\n"
68 IDS_ERROR_INVALID_STOP_BITS "BŁĄD: Nieprawidłowa wartość dla bitów separatora %d:\n"
69 IDS_ERROR_NO_MEMORY "BŁĄD: Za mało pamięci.\n"
70 IDS_ERROR_SCREEN_LINES_COL "BŁĄD: Nie można ustawić ekranu na określoną liczbę wierszy i kolumn.\n"
71 END