[NTDLL]
[reactos.git] / base / applications / cmdutils / more / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: applications/cmdutils/more/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * THANKS TO: Mario Kacmar aka Kario (kario@szm.sk)
4 * UPDATED: 2008-02-29
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 STRINGTABLE DISCARDABLE
10 BEGIN
11 IDS_USAGE, "Zobrazí výstup po jednotlivých stránkách na obrazovku.\n\n\
12 MORE < [Jednotka:][Cesta]Název souboru\n\
13 Pøíkaz | MORE \n\
14 MORE [Jednotka:][Cesta]Název souboru\n\n\
15 [Jednotka:][Cesta]Název souboru Soubor, jeho\9e obsah bude zobrazen.\n\
16 Pøíkaz\t\t Pøíkaz, jeho\9e výstup bude zobrazen.\n\n\
17 Pøi výzvì ""-- Pokraèovat --"" lze stisknout libovolnou klávesu\n\
18 pro zobrazení dal\9aí stránky.\n"
19
20 IDS_CONTINUE, " -- Pokraèovat (100%) -- "
21 IDS_FILE_ACCESS, "Nelze získat pøístup k souboru %s."
22 END