3c87ef40021e21d90ca5f6d8521294a9c5ffb559
[reactos.git] / base / applications / cmdutils / reg / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 STRINGTABLE
4 {
5 STRING_USAGE, "Sposób użycia:\n REG [operacja] [parametry]\n\nWspierane operacje:\n ADD | DELETE | IMPORT | EXPORT | QUERY | SAVE | RESTORE\n\nAby uzyskać pomoc dotyczącą określonej operacji, wpisz:\n REG [operacja] /?\n\n"
6 STRING_ADD_USAGE, "REG ADD nazwa_klucza [/v nazwa_wartości | /ve] [/t typ] [/s separator] [/d dane] [/f]\n"
7 STRING_DELETE_USAGE, "REG DELETE nazwa_klucza [/v nazwa_wartości | /ve | /va] [/f]\n"
8 STRING_QUERY_USAGE, "REG QUERY nazwa_klucza [/v nazwa_wartości | /ve] [/s]\n"
9 STRING_SUCCESS, "Operacja zakończona pomyślnie\n"
10 STRING_INVALID_KEY, "Błąd: Niewłaściwa nazwa klucza\n"
11 STRING_INVALID_CMDLINE, "Błąd: Niewłaściwe parametry wiersza poleceń\n"
12 STRING_NO_REMOTE, "Błąd: Nie można dodać kluczy do zdalnej maszyny\n"
13 STRING_CANNOT_FIND, "Błąd: System nie mógł znaleźć podanej wartości lub klucza rejestru\n"
14 STRING_UNSUPPORTED_TYPE, "Błąd: Nieobsługiwany typ\n"
15 STRING_MISSING_INTEGER, "reg: Opcja [/d] musi poprzedzona poprawną liczbą całkowita\n"
16 STRING_MISSING_HEXDATA, "reg: Opcja [/d] musi poprzedzona poprawną wartością szesnastkową\n"
17 STRING_UNHANDLED_TYPE, "reg: Nieobsługiwany typ danych rejestru [/t 0x%1!x!, /d %2]\n"
18 STRING_OVERWRITE_VALUE, "Wartość rejestru '%1' już istnieje. Czy chcessz ją zastąpić?"
19 STRING_YESNO, " (Tak|Nie)"
20 STRING_YES, "T"
21 STRING_NO, "N"
22 STRING_CANCELLED, "Operacja rejestru została anulowana\n"
23 STRING_DEFAULT_VALUE, "(Domyślna)"
24 STRING_DELETE_VALUE, "Czy na pewno chcesz usunąć wartość rejestru '%1'?"
25 STRING_DELETE_VALUEALL, "Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie wartości rejestru w '%1'?"
26 STRING_DELETE_SUBKEY, "Czy na pewno chcesz usunąć klucz rejestru '%1'?"
27 STRING_INVALID_STRING, "reg: Opcja [/d] musi być poprzedzona prawidłowym łańcuchem\n"
28 STRING_VALUEALL_FAILED, "reg: Nie można usunąć wszystkich wartości rejestru w '%1'. Wystąpił nieoczekiwany błąd.\n"
29 STRING_GENERAL_FAILURE, "reg: Nie można ukończyć określonej operacji. Wystąpił nieoczekiwany błąd.\n"
30 STRING_MATCHES_FOUND, "Wyszukiwanie zakończone. Liczba znalezionych elementów: %1!d!\n"
31 STRING_INVALID_SYNTAX, "reg: Nieprawidłowa składnia. "
32 STRING_INVALID_OPTION, "reg: Nieprawidłowa opcja [%1]. "
33 STRING_REG_HELP, "Wpisz ""REG /?"", aby uzyskać pomoc.\n"
34 STRING_FUNC_HELP, "Wpisz ""REG %1 /?"", aby uzyskać pomoc.\n"
35 STRING_VALUE_NOT_SET, "(wartość nie ustalona)"
36 STRING_IMPORT_USAGE, "REG IMPORT plik.reg\n"
37 STRING_FILE_NOT_FOUND, "reg: Plik '%1' nie został odnaleziony.\n"
38 STRING_OPEN_KEY_FAILED, "reg: Nie można otworzyć klucza rejestru '%1'.\n"
39 STRING_ESCAPE_SEQUENCE, "reg: Nierozpoznana sekwencja ucieczki [\\%1!c!]\n"
40 STRING_EXPORT_USAGE, "REG EXPORT nazwa_klucza plik.reg [/y]\n"
41 STRING_INVALID_SYSTEM_KEY, "reg: Nieprawidłowy klucz systemowy [%1]\n"
42 STRING_OVERWRITE_FILE, "Plik '%1' już istnieje. Czy chcesz go zastąpić?"
43 STRING_SAVE_USAGE, "REG SAVE nazwa_klucza nazwa_pliku [/y]"
44 STRING_RESTORE_USAGE, "REG RESTORE nazwa_klucza nazwa_pliku"
45 }