3ee1f903895bd289356179f48b66b8c863a2aaf8
[reactos.git] / base / applications / cmdutils / reg / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * Translators: Claudia Cotună
3 * Michael Stefaniuc
4 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot com)
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 STRINGTABLE
10 {
11 STRING_USAGE, "Sintaxa comenzii:\n REG [operație] [parametri]\n\nOperații disponibile:\n ADD | DELETE | IMPORT | EXPORT | QUERY | SAVE | RESTORE\n\nPentru informații despre o anume operație, tastați:\n REG [operație] /?\n\n"
12 STRING_ADD_USAGE, "REG ADD nume_cheie [/v nume_valoare | /ve] [/t tip] [/s separator] [/d date] [/f]\n"
13 STRING_DELETE_USAGE, "REG DELETE nume_cheie [/v nume_valoare | /ve | /va] [/f]\n"
14 STRING_QUERY_USAGE, "REG QUERY nume_cheie [/v nume_valoare | /ve] [/s]\n"
15 STRING_SUCCESS, "Operația a fost îndeplinită cu succes\n"
16 STRING_INVALID_KEY, "Eroare: Nume de cheie nevalid\n"
17 STRING_INVALID_CMDLINE, "Eroare: Parametri nevalizi pentru linia de comandă\n"
18 STRING_NO_REMOTE, "Eroare: Nu pot fi adăugate chei într-un calculator la distanță\n"
19 STRING_CANNOT_FIND, "Eroare: Sistemul nu a putut găsi cheia sau valoarea de registru specificată\n"
20 STRING_UNSUPPORTED_TYPE, "Eroare: Tip nerecunoscut\n"
21 STRING_MISSING_INTEGER, "reg: Opțiunea [/d] trebuie să fie urmată de un număr valid întreg\n"
22 STRING_MISSING_HEXDATA, "reg: Opțiunea [/d] trebuie să fie urmată de o valoare hexezecimală\n"
23 STRING_UNHANDLED_TYPE, "reg: Tip de dată nerecunoscut [/t 0x%1!x!, /d %2]\n"
24 STRING_OVERWRITE_VALUE, "Valoarea de registru «%1» deja există. Doriți s-o suprascrieți?"
25 STRING_YESNO, " (Da|Nu)"
26 STRING_YES, "D"
27 STRING_NO, "N"
28 STRING_CANCELLED, "Operația de registru a fost anulată\n"
29 STRING_DEFAULT_VALUE, "(Implicită)"
30 STRING_DELETE_VALUE, "Sigur doriți ștergerea valorii de registru «%1»?"
31 STRING_DELETE_VALUEALL, "Sigur doriți ștergerea tuturor valorilor de registru din «%1»?"
32 STRING_DELETE_SUBKEY, "Sigur doriți ștergerea cheii de registru «%1»?"
33 STRING_INVALID_STRING, "reg: Opțiunea [/d] trebuie urmată de un șir valid\n"
34 STRING_VALUEALL_FAILED, "reg: Nu au putut fi șterse toate valorile de registru din «%1». A survenit o eroare neașteptată.\n"
35 STRING_GENERAL_FAILURE, "reg: Operația specificată nu a putut fi efectuată. A survenit o eroare neașteptată.\n"
36 STRING_MATCHES_FOUND, "Căutare efectuată. Numărul de potriviri găsite: %1!d!\n"
37 STRING_INVALID_SYNTAX, "reg: Sintaxă nerespectată. "
38 STRING_INVALID_OPTION, "reg: Opțiune nevalidă [%1]. "
39 STRING_REG_HELP, "Tastați «REG /?» pentru mai multe informații.\n"
40 STRING_FUNC_HELP, "Tastați «REG %1 /?» pentru mai multe informații.\n"
41 STRING_VALUE_NOT_SET, "(valoare nealocată)"
42 STRING_IMPORT_USAGE, "REG IMPORT fișier.reg\n"
43 STRING_FILE_NOT_FOUND, "reg: Fișierul «%1» nu a putut fi găsit.\n"
44 STRING_OPEN_KEY_FAILED, "reg: Cheia de registru «%1» nu a putut fi deschisă.\n"
45 STRING_ESCAPE_SEQUENCE, "reg: Secvența de sustracție [\\%1!c!] nu este recunoscută.\n"
46 STRING_EXPORT_USAGE, "REG EXPORT nume_cheie fișier.reg [/y]\n"
47 STRING_INVALID_SYSTEM_KEY, "reg: Cheia de sistem [%1] nu este una validă.\n"
48 STRING_OVERWRITE_FILE, "Fișierul «%1» deja există. Doriți suprascrierea lui?"
49 STRING_SAVE_USAGE, "REG SAVE key_name file_name [/y]"
50 STRING_RESTORE_USAGE, "REG RESTORE key_name file_name"
51 }