[WS2_32] Create registry keys Protocol_Catalog9/NameSpace_Catalog5 if needed
[reactos.git] / base / applications / cmdutils / whoami / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 STRINGTABLE
4 BEGIN
5 IDS_USER_HEADER "INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU"
6 IDS_GROU_HEADER "INFORMACJE O GRUPIE"
7 IDS_PRIV_HEADER "INFORMACJE O UPRAWNIENIACH"
8 IDS_COL_USER_NAME "Nazwa użytkownika"
9 IDS_COL_GROUP_NAME "Nazwa grupy"
10 IDS_COL_TYPE "Typ"
11 IDS_COL_SID "Identyfikator SID"
12 IDS_COL_ATTRIB "Atrybuty"
13 IDS_COL_PRIV_NAME "Nazwa uprawnienia"
14 IDS_COL_DESCRIPTION "Opis"
15 IDS_COL_STATE "Stan"
16 IDS_TP_WELL_KNOWN_GROUP "Dobrze znana grupa"
17 IDS_TP_ALIAS "Alias"
18 IDS_TP_LABEL "Etykieta"
19
20 /* [!] important note from the programmer: the program tries to remove
21 the last ', ' after concatenating, so keep than in mind when translating.
22
23 you can test your translation of these attributes by using 'whoami /groups' */
24
25 IDS_ATTR_GROUP_MANDATORY "Grupa obowiązkowa, "
26 IDS_ATTR_GROUP_ENABLED_BY_DEFAULT "Włączono domyślnie, "
27 IDS_ATTR_GROUP_ENABLED "Włączona grupa, "
28 IDS_ATTR_GROUP_OWNER "Właściciel grupy, "
29 IDS_UNKNOWN_DESCRIPTION "???"
30 IDS_STATE_ENABLED "Włączone"
31 IDS_STATE_DISABLED "Wyłączone"
32 IDS_ERROR_UPN "BŁĄD: Nie można uzyskać głównej nazwy użytkownika (UPN), ponieważ bieżący\nzalogowany użytkownik nie jest użytkownikiem domeny.\n"
33 IDS_ERROR_FQDN "BŁĄD: Nie można uzyskać w pełni kwalifikowanej nazwy wyróżniającej (FQDN),\nponieważ bieżący zalogowany użytkownik nie jest użytkownikiem domeny.\n"
34 IDS_ERROR_VALUEXPECTED "BŁĄD: Nieprawidłowa składnia. Brak obowiązkowej opcji '/fo'.\nWpisz polecenie ""WHOAMI /?"", aby zobaczyć sposób użycia.\n"
35 IDS_ERROR_VALUENOTALLOWED "BŁĄD: Nieprawidłowa składnia. Wartość '%s' nie jest dozwolona dla opcji '/fo'.\nWpisz polecenie ""WHOAMI /?"", aby zobaczyć sposób użycia.\n"
36 IDS_ERROR_1TIMES "BŁĄD: Nieprawidłowa składnia. Opcja '%s' nie jest dozwolona więcej niż '1' raz(y).\nWpisz polecenie ""WHOAMI /?"", aby zobaczyć sposób użycia.\n"
37 IDS_ERROR_INVALIDSYNTAX "BŁĄD: Nieprawidłowa składnia.\nWpisz polecenie ""WHOAMI /?"", aby zobaczyć sposób użycia.\n"
38 IDS_ERROR_INVALIDARG "BŁĄD: Nieprawidłowy argument/opcja - '%s'.\nWpisz polecenie ""WHOAMI /?"", aby zobaczyć sposób użycia.\n"
39 IDS_ERROR_NH_LIST "BŁĄD: Przełącznika /NH nie można używać w formacie LIST.\nWpisz polecenie ""WHOAMI /?"", aby zobaczyć sposób użycia.\n"
40 IDS_HELP "OPIS:\n\
41 Wyświetla informacje użytkownika, grupy i uprawnień dla lokalnie zalogowanego użytkownika\n\
42 Jeżeli nie podano żadnych parametrów, wyświetla aktualną domenę i nazwę użytkownika.\n\
43 \n\
44 Dostępnymi formatami wyjściowymi dla opcji '/fo' są 'csv', 'list' i 'table'.\n\
45 Użyj opcji '/nh', żeby ukryć nagłówki. Domyślnie dane są wyświetlone w tabeli.\n\
46 \n\
47 SKŁADNIA:\n\
48 whoami [/upn | /fqdn | /logonid]\n\
49 whoami {[/user] [/groups] [/priv]} [/fo <Format>] [/nh]\n\
50 whoami /all [/fo <Format>] [/nh]\n\
51 \n\
52 PRZYKŁADY:\n\
53 whoami /groups /priv /nh /fo csv\n\
54 whoami /logonid\n\
55 whoami\n"
56 END