Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / cmdutils / xcopy / Lt.rc
1 /*
2 * XCOPY - Wine-compatible xcopy program
3 * Lithuanian language support
4 *
5 * Copyright 2009 Aurimas Fišeras <aurimas@gmail.com>
6 *
7 * This library is free software; you can redistribute it and/or
8 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9 * License as published by the Free Software Foundation; either
10 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11 *
12 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
13 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
15 * Lesser General Public License for more details.
16 *
17 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18 * License along with this library; if not, write to the Free Software
19 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
20 */
21
22 #include "xcopy.h"
23
24 /* UTF-8 */
25 #pragma code_page(65001)
26
27 LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
28
29 STRINGTABLE
30 {
31 STRING_INVPARMS, "Neteisingas parametrų skaičius - pagalba: xcopy /?\n"
32 STRING_INVPARM, "Neteisingas parametras „%s“ - pagalba: xcopy /?\n"
33 STRING_PAUSE, "Spauskite <enter> kopijavimui pradėti\n"
34 STRING_SIMCOPY, "bus nukopijuota failų: %d\n"
35 STRING_COPY, "nukopijuota failų: %d\n"
36 STRING_QISDIR, "Ar „%s“ yra failas, ar katalogas,\n" \
37 "ar paskirtis?\n" \
38 "(F - failas, K - katalogas)\n"
39 STRING_SRCPROMPT,"%s? (Taip|Ne)\n"
40 STRING_OVERWRITE,"Perrašyti %s? (Taip|Ne|Visus)\n"
41 STRING_COPYFAIL, "„%s“ kopijavimas į „%s“ nepavyko su r/c %d\n"
42 STRING_OPENFAIL, "Nepavyko atverti „%s“\n"
43 STRING_READFAIL, "Klaida skaitant „%s“\n"
44 STRING_YES_CHAR, "T"
45 STRING_NO_CHAR, "N"
46 STRING_ALL_CHAR, "V"
47 STRING_FILE_CHAR,"F"
48 STRING_DIR_CHAR, "K"
49
50 STRING_HELP,
51 "XCOPY - Kopijuoja šaltinio failus ir katalogų medžius į paskirties vietą\n\
52 \n\
53 Sintaksė:\n\
54 XCOPY šaltinis [paskirtis] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n\
55 \t [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n\
56 \n\
57 Kur:\n\
58 \n\
59 [/I] Tarti, kad katalogas, jei paskirtis neegzistuoja ir kopijuojami\n\
60 \t2 ar daugiau failų\n\
61 [/S] Kopijuoti katalogus ir pakatalogius\n\
62 [/E] Kopijuoti katalogus ir pakatalogius, taip pat ir tuščius\n\
63 [/Q] Kopijuojant nerodyti vardų, kopijuoti tyliai.\n\
64 [/F] Kopijuojant rodyti pilnus šaltinio ir paskirties vardus\n\
65 [/L] Modeliuoti veikimą rodant failus, kurie būtų kopijuojami\n\
66 [/W] Raginti prieš pradedant kopijavimo operaciją\n\
67 [/T] Sukuria tuščią katalogų struktūrą, bet nekopijuoja jokių failų\n\
68 [/Y] Nerodyti raginimų, kai perrašomi failai\n\
69 [/-Y] Įjungti raginimus, kai perrašomi failai\n\
70 [/P] Ragina prieš kopijuojant kiekvieną šaltinio failą\n\
71 [/N] Kopijuoti naudojant trumpus vardus\n\
72 [/U] Kopijuoti tik tuos failus, kurie jau egzistuoja paskirties vietoje\n\
73 [/R] Perrašyti visus nekeičiamus failus\n\
74 [/H] Kopijuoti paslėptus ir sisteminius failus\n\
75 [/C] Tęsti, net jei įvyksta klaida kopijuojant\n\
76 [/A] Kopijuoti tik failus su nustatytu archyvavimo požymiu\n\
77 [/M] Kopijuoti tik failus su nustatytu archyvavimo požymiu, pašalinti\n\
78 \tarchyvavimo požymį\n\
79 [/D | /D:m-d-y] Kopijuoti naujus failus arba modifikuotos po nurodytos datos.\n\
80 \t\tJei data nenurodyta, kopijuoti tik jei paskirties failas yra\n\
81 \t\tsenesnis už šaltinio failą\n\n"
82
83 }
84 #pragma code_page(default)