[NTDLL]
[reactos.git] / base / applications / dxdiag / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: applications/dxdiag/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2008-06-05
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 478, 280
9 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
10 WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
11 WS_THICKFRAME
12 CAPTION "ReactX-diagnostický program"
13 FONT 8, "MS Shell Dlg"
14 BEGIN
15 CONTROL "Tab1",IDC_TAB_CONTROL,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,474,250
16 PUSHBUTTON "&Nápovìda", IDC_BUTTON_HELP, 2, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
17 DEFPUSHBUTTON "&Dal\9aí stránka", IDC_BUTTON_NEXT, 257, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
18 PUSHBUTTON "&Ulo\9eit v\9aechny informace...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 311, 261, 110, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
19 PUSHBUTTON "U&konèit", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
20 END
21
22 IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
23 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
24 FONT 8, "MS Shell Dlg"
25 BEGIN
26 LTEXT "Tento nástroj poskytuje detailní informace o komponentách ReactX a ovladaèích nainstalovaných na tomto systému.", -1, 10, 10, 443, 17
27 LTEXT "Pokud víte, ve které oblasti se nachází problém, kliknìte na vhodnou zálo\9eku vý\9ae. V opaèném pøípadì lze pou\9eít tlaèítko ""Dal\9aí stránka"" ní\9ee a procházet stránky postupnì.", -1, 10, 30, 443, 25
28 GROUPBOX "Systémové informace", -1, 10, 55, 443, 130, SS_RIGHT
29 LTEXT "Souèasné datum a èas:", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
30 LTEXT "Název poèítaèe:", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
31 LTEXT "Operaèní systém:", -1, 70, 90, 80, 10, SS_RIGHT
32 LTEXT "Jazyk:", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
33 LTEXT "Výrobce systému:", -1, 70, 110, 80, 10, SS_RIGHT
34 LTEXT "Model systému:", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
35 LTEXT "BIOS:", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
36 LTEXT "Procesor:", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
37 LTEXT "Pamì\9d:", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
38 LTEXT "Stránkovací soubor:", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
39 LTEXT "Verze ReactX:", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
40 LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
41 LTEXT "", IDC_STATIC_COMPUTER, 155, 80, 195, 10, SS_LEFT
42 LTEXT "", IDC_STATIC_OS, 155, 90, 195, 10, SS_LEFT
43 LTEXT "", IDC_STATIC_LANG, 155, 100, 195, 10, SS_LEFT
44 LTEXT "", IDC_STATIC_MANU, 155, 110, 195, 10, SS_LEFT
45 LTEXT "", IDC_STATIC_MODEL, 155, 120, 195, 10, SS_LEFT
46 LTEXT "", IDC_STATIC_BIOS, 155, 130, 195, 10, SS_LEFT
47 LTEXT "", IDC_STATIC_PROC, 155, 140, 195, 10, SS_LEFT
48 LTEXT "", IDC_STATIC_MEM, 155, 150, 195, 10, SS_LEFT
49 LTEXT "", IDC_STATIC_SWAP, 155, 160, 195, 10, SS_LEFT
50 LTEXT "", IDC_STATIC_VERSION, 155, 170, 195, 10, SS_LEFT
51 END
52
53 IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
54 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
55 FONT 8, "MS Shell Dlg"
56 BEGIN
57 GROUPBOX "Zaøízení", -1, 10, 10, 250, 100
58 RTEXT "Název:", -1, 20, 25, 70, 10
59 RTEXT "Výrobce:", -1, 20, 35, 70, 10
60 RTEXT "Typ èipu:", -1, 20, 45, 70, 10
61 RTEXT "Typ DAC:", -1, 20, 55, 70, 10
62 RTEXT "Celková pamì\9d:", -1, 20, 65, 70, 10
63 RTEXT "Zobrazovací mód:", -1, 20, 75, 70, 10
64 RTEXT "Monitor:", -1, 20, 85, 70, 10
65 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 150, 10
66 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 150, 10
67 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_CHIP, 95, 45, 150, 10
68 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DAC, 95, 55, 150, 10
69 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MEM, 95, 65, 150, 10
70 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 95, 75, 150, 10
71 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 150, 10
72
73 GROUPBOX "Ovladaè", -1, 270, 10, 190, 100
74 RTEXT "Hlavní ovladaè:", -1, 275, 25, 55, 10
75 RTEXT "Verze:", -1, 275, 35, 55, 10
76 RTEXT "Datum:", -1, 275, 45, 55, 10
77 RTEXT "WHQL-Logo:", -1, 275, 55, 55, 10
78 RTEXT "Mini-VDD:", -1, 275, 65, 55, 10
79 RTEXT " vvdddVDD:", -1, 275, 75, 55, 10
80 RTEXT "Verze DDI:", -1, 275, 85, 55, 10
81 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DRIVER, 335, 35, 100, 10
82 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VERSION, 335, 35, 100, 10
83 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DATE, 335, 45, 100, 10
84 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_LOGO, 335, 55, 100, 10
85 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MINIVDD, 335, 65, 100, 10
86 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VDD, 335, 75, 100, 10
87 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DDI, 335, 85, 100, 10
88
89 GROUPBOX "Vlastnosti ReactX", -1, 10, 115, 450, 60
90 RTEXT "DirectDraw akcelerace:", -1, 15, 130, 110, 12
91 RTEXT "Direct3D akcelerace:", -1, 15, 145, 110, 12
92 RTEXT "AGP akcelerace textur:", -1, 15, 160, 110, 12
93 LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
94 LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
95 LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
96 PUSHBUTTON "Zapnout", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 124, 60, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "Zapnout", IDC_BUTTON_D3D, 170, 140, 60, 14, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "Zapnout", IDC_BUTTON_AGP, 170, 156, 60, 14, WS_DISABLED
99 PUSHBUTTON "Otestovat DirectDraw", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 124, 80, 14
100 PUSHBUTTON "Otestovat Direct3D", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 140, 80, 14, WS_DISABLED
101
102 GROUPBOX "Poznámky", -1, 10, 180, 450, 40
103 EDITTEXT IDC_TEXT_INFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
104 END
105
106
107 IDD_SOUND_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
109 FONT 8, "MS Shell Dlg"
110 BEGIN
111 GROUPBOX "Zaøízení", -1, 10, 10, 250, 100
112 RTEXT "Název:", -1, 20, 25, 70, 10
113 RTEXT "ID zaøízení:", -1, 20, 35, 70, 10
114 RTEXT "ID výrobce:", -1, 20, 45, 70, 10
115 RTEXT "ID produktu:", -1, 20, 55, 70, 10
116 RTEXT "Typ:", -1, 20, 65, 70, 10
117 RTEXT "Implicitní zaøízení:", -1, 20, 75, 70, 10
118 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 95, 25, 150, 10
119 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 95, 35, 150, 10
120 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 95, 45, 150, 10
121 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 95, 55, 150, 10
122 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 95, 65, 150, 10
123 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 95, 75, 150, 10
124 GROUPBOX "Ovladaè", -1, 270, 10, 190, 100
125 RTEXT "Název:", -1, 275, 25, 55, 10
126 RTEXT "Verze:", -1, 275, 35, 55, 10
127 RTEXT "Datum:", -1, 275, 45, 55, 10
128 RTEXT "WHQL-Logo:", -1, 275, 55, 55, 10
129 RTEXT "Dal\9aí soubory:", -1, 275, 65, 55, 10
130 RTEXT "Poskytovatel:", -1, 275, 75, 55, 10
131 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
132 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
133 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DATE, 335, 45, 100, 10
134 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_LOGO, 335, 55, 100, 10
135 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_FILES, 335, 65, 100, 10
136 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
137 GROUPBOX "Vlastnosti ReactX", -1, 10, 115, 450, 60
138 CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
139 RTEXT "Hardwarový zvuk\nÚroveò akcelerace:", -1, 20, 135, 90, 20
140 PUSHBUTTON "Otestovat DirectSound", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 134, 80, 14
141 GROUPBOX "Poznámky", -1, 10, 180, 450, 40
142 EDITTEXT IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
143 END
144
145 IDD_MUSIC_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
146 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
147 FONT 8, "MS Shell Dlg"
148 BEGIN
149 END
150
151
152 IDD_INPUT_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
153 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
154 FONT 8, "MS Shell Dlg"
155 BEGIN
156 GROUPBOX "Zaøízení DirectInput", -1, 10, 10, 452, 80
157 CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
158 GROUPBOX "Vstupní zaøízení", -1, 10, 100, 452, 60
159 CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 112, 432, 40, 0x00000200
160 GROUPBOX "Informace", -1, 10, 170, 452, 50
161 EDITTEXT IDC_RICH_INFO, 20, 182, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
162 END
163
164 IDD_NETWORK_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
165 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
166 FONT 8, "MS Shell Dlg"
167 BEGIN
168 GROUPBOX "Registrovaný poskytovatel slu\9eby DirectPlay", -1, 10, 10, 452, 80
169 CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
170 END
171
172 IDD_HELP_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
173 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
174 FONT 8, "MS Shell Dlg"
175 BEGIN
176 END
177
178 STRINGTABLE DISCARDABLE
179 BEGIN
180 IDS_MAIN_DIALOG "ReactX diagnostický nástroj"
181 IDS_SYSTEM_DIALOG "Systém"
182 IDS_DISPLAY_DIALOG "Obrazovka"
183 IDS_SOUND_DIALOG "Zvuk"
184 IDS_MUSIC_DIALOG "Hudba"
185 IDS_INPUT_DIALOG "Vstup"
186 IDS_NETWORK_DIALOG "Sí\9d"
187 IDS_HELP_DIALOG "Nápovìda"
188 IDS_FORMAT_MB "%I64uMB RAM"
189 IDS_FORMAT_SWAP "%I64u MB pou\9eito, %I64u MB volných"
190 IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u CPU)"
191 IDS_FORMAT_MPPROC "%s (%u CPU)"
192 IDS_VERSION_UNKNOWN "Neznámá verze"
193 IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "Pøipojeno"
194 IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "Odpojeno"
195 IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "Neznámé"
196 IDS_DEVICE_NAME "Název zaøízení"
197 IDS_DEVICE_STATUS "Status"
198 IDS_DEVICE_CONTROLLER "ID øadièe"
199 IDS_DEVICE_MANUFACTURER "ID výrobce"
200 IDS_DEVICE_PRODUCT "ID produktu"
201 IDS_DEVICE_FORCEFEEDBACK "Ovladaè Force Feedback"
202 IDS_NOT_APPLICABLE "Nelze aplikovat"
203 IDS_OPTION_YES "Ano"
204 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME1 "Název"
205 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "Registr"
206 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "Soubor"
207 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "Verze"
208 IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "Poskytovatel slu\9eby DirectPlay8-Modem"
209 IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "Poskytovatel slu\9eby DirectPlay8 Serial"
210 IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "Poskytovatel slu\9eby DirectPlay8 IPX"
211 IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "Poskytovatel slu\9eby DirectPlay8-TCP/IP"
212 IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "Internetové pøipojení TCP/IP pro DirectPlay"
213 IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "IPX pøipojení pro DirectPlay"
214 IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "Modemové pøipojení pro DirectPlay"
215 IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "Sériové pøipojení pro DirectPlay"
216 IDS_REG_SUCCESS "OK"
217 IDS_REG_FAIL "Chyba"
218 IDS_DDTEST_ERROR "Test selhal!"
219 IDS_DDTEST_DESCRIPTION "Spustí se test rozhraní DirectDraw. Pokraèovat?"
220 IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "Tento test pou\9eije DirectDraw k vykreslování na primary surface. Mìly by být vykresleny èerné a bílé obdélníky. Pokraèovat?"
221 IDS_DDPRIMARY_RESULT "Byly vidìt èerné a bílé obdélníky?"
222 IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "Tento test pou\9eije DirectDraw k vykreslování do offscreen bufferu. Mìl by být vykreslen bílý pohybující se obdélník. Pokraèovat?"
223 IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "Byl vidìt bílý pohybující se obdélník?"
224 IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "Tento test pou\9eije DirectDraw k vykreslování do celoobrazovkového módu. Mìl by být vykreslen bílý pohybující se obdélník. Pokraèovat?"
225 IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "Vidìli jste bílý pohybující se obdélník v celoobrazovkovém módu?"
226 IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u MB"
227 IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u bit)(%uHz)"
228 IDS_OPTION_NO "Ne"
229 END