[CMAKE]
[reactos.git] / base / applications / dxdiag / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS RAPPS
3 * FILE: \base\applications\dxdiag\lang\sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * Translation: Jaix Bly
6 */
7 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 478, 280
10 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
11 WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
12 WS_THICKFRAME
13 CAPTION "ReactX-diagnos program"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 CONTROL "Tab1",IDC_TAB_CONTROL,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,474,250
17 PUSHBUTTON "&Hjälp", IDC_BUTTON_HELP, 2, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
18 DEFPUSHBUTTON "&Nästa sida", IDC_BUTTON_NEXT, 257, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
19 PUSHBUTTON "&Spara all information...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 311, 261, 110, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
20 PUSHBUTTON "&Avsluta", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
21 END
22
23 IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
24 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
25 FONT 8, "MS Shell Dlg"
26 BEGIN
27 LTEXT "Detta verktyget rapporterar detaljerad information om ReactX komponenter och enheter som är installerade på ditt system.", -1, 10, 10, 443, 17
28 LTEXT "Om du vet vilket område som skapar problem, kan du klicka på motsvarande flik ovanför. Om inte, kan du använda knappen ""Nästa sida"" nedanför för att besöka alla sidorna sekventiellt.", -1, 10, 30, 443, 25
29 GROUPBOX "System Information", -1, 10, 55, 443, 130, SS_RIGHT
30 LTEXT "Aktuellt Datum/Tid:", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
31 LTEXT "Datornamn:", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
32 LTEXT "Operativsystem:", -1, 70, 90, 80, 10, SS_RIGHT
33 LTEXT "Språk:", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
34 LTEXT "Systemtillverkare:", -1, 70, 110, 80, 10, SS_RIGHT
35 LTEXT "Systemmodell:", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
36 LTEXT "BIOS:", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
37 LTEXT "Processor:", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
38 LTEXT "Minne:", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
39 LTEXT "Växlingsfil:", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
40 LTEXT "ReactX-version:", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
41 LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
42 LTEXT "", IDC_STATIC_COMPUTER, 155, 80, 195, 10, SS_LEFT
43 LTEXT "", IDC_STATIC_OS, 155, 90, 195, 10, SS_LEFT
44 LTEXT "", IDC_STATIC_LANG, 155, 100, 195, 10, SS_LEFT
45 LTEXT "", IDC_STATIC_MANU, 155, 110, 195, 10, SS_LEFT
46 LTEXT "", IDC_STATIC_MODEL, 155, 120, 195, 10, SS_LEFT
47 LTEXT "", IDC_STATIC_BIOS, 155, 130, 195, 10, SS_LEFT
48 LTEXT "", IDC_STATIC_PROC, 155, 140, 195, 10, SS_LEFT
49 LTEXT "", IDC_STATIC_MEM, 155, 150, 195, 10, SS_LEFT
50 LTEXT "", IDC_STATIC_SWAP, 155, 160, 195, 10, SS_LEFT
51 LTEXT "", IDC_STATIC_VERSION, 155, 170, 195, 10, SS_LEFT
52 END
53
54 IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
55 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
56 FONT 8, "MS Shell Dlg"
57 BEGIN
58 GROUPBOX "Enhet", -1, 10, 10, 250, 100
59 RTEXT "Namn:", -1, 20, 25, 70, 10
60 RTEXT "Fabrikat:", -1, 20, 35, 70, 10
61 RTEXT "Chip typ:", -1, 20, 45, 70, 10
62 RTEXT "DAC type:", -1, 20, 55, 70, 10
63 RTEXT "Uppskattat total minne:", -1, 20, 65, 70, 10
64 RTEXT "Aktuellt Bildskärmsläge:", -1, 20, 75, 70, 10
65 RTEXT "Bildskärm:", -1, 20, 85, 70, 10
66 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 150, 10
67 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 150, 10
68 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_CHIP, 95, 45, 150, 10
69 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DAC, 95, 55, 150, 10
70 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MEM, 95, 65, 150, 10
71 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 95, 75, 150, 10
72 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 150, 10
73
74 GROUPBOX "Drivrutiner", -1, 270, 10, 190, 100
75 RTEXT "Huvuddrivrutin:", -1, 275, 25, 55, 10
76 RTEXT "Version:", -1, 275, 35, 55, 10
77 RTEXT "Datum:", -1, 275, 45, 55, 10
78 RTEXT "WHQL-Logo:", -1, 275, 55, 55, 10
79 RTEXT "Mini-VDD:", -1, 275, 65, 55, 10
80 RTEXT " vvdddVDD:", -1, 275, 75, 55, 10
81 RTEXT "DDI Version:", -1, 275, 85, 55, 10
82 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DRIVER, 335, 35, 100, 10
83 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VERSION, 335, 35, 100, 10
84 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DATE, 335, 45, 100, 10
85 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_LOGO, 335, 55, 100, 10
86 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MINIVDD, 335, 65, 100, 10
87 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VDD, 335, 75, 100, 10
88 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DDI, 335, 85, 100, 10
89
90 GROUPBOX "ReactX-Funktioner", -1, 10, 115, 450, 60
91 RTEXT "DirectDraw-accelerasjon:", -1, 15, 130, 110, 12
92 RTEXT "Direct3D-accelerasjon:", -1, 15, 145, 110, 12
93 RTEXT "AGP-strukturaccelleration:", -1, 15, 160, 110, 12
94 LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
95 LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
96 LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
97 PUSHBUTTON "Aktiverad", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 124, 60, 14, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "Aktiverad", IDC_BUTTON_D3D, 170, 140, 60, 14, WS_DISABLED
99 PUSHBUTTON "Aktiverad", IDC_BUTTON_AGP, 170, 156, 60, 14, WS_DISABLED
100 PUSHBUTTON "Testa DirectDraw", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 124, 80, 14
101 PUSHBUTTON "Testa Direct3D", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 140, 80, 14, WS_DISABLED
102
103 GROUPBOX "Anmärkningar", -1, 10, 180, 450, 40
104 EDITTEXT IDC_TEXT_INFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
105 END
106
107
108 IDD_SOUND_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
109 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 GROUPBOX "Enhet", -1, 10, 10, 250, 100
113 RTEXT "Namn:", -1, 20, 25, 70, 10
114 RTEXT "Maskinvaru-ID:", -1, 20, 35, 70, 10
115 RTEXT "Tillverkarens ID:", -1, 20, 45, 70, 10
116 RTEXT "Produkt-ID:", -1, 20, 55, 70, 10
117 RTEXT "Typ:", -1, 20, 65, 70, 10
118 RTEXT "Standard enhet:", -1, 20, 75, 70, 10
119 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 95, 25, 150, 10
120 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 95, 35, 150, 10
121 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 95, 45, 150, 10
122 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 95, 55, 150, 10
123 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 95, 65, 150, 10
124 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 95, 75, 150, 10
125 GROUPBOX "Drivrutiner", -1, 270, 10, 190, 100
126 RTEXT "Namn:", -1, 275, 25, 55, 10
127 RTEXT "Version:", -1, 275, 35, 55, 10
128 RTEXT "Datum:", -1, 275, 45, 55, 10
129 RTEXT "WHQL-Logo:", -1, 275, 55, 55, 10
130 RTEXT "Andra filer:", -1, 275, 65, 55, 10
131 RTEXT "Leverantör:", -1, 275, 75, 55, 10
132 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
133 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
134 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DATE, 335, 45, 100, 10
135 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_LOGO, 335, 55, 100, 10
136 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_FILES, 335, 65, 100, 10
137 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
138 GROUPBOX "ReactX-Funktioner", -1, 10, 115, 450, 60
139 CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
140 RTEXT "Maskinvara ljud\nAccelerationsnivå:", -1, 20, 135, 90, 20
141 PUSHBUTTON "Testa DirectSound", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 134, 80, 14
142 GROUPBOX "Anmärkningar", -1, 10, 180, 450, 40
143 EDITTEXT IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
144 END
145
146 IDD_MUSIC_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
147 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 END
151
152
153 IDD_INPUT_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
154 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
155 FONT 8, "MS Shell Dlg"
156 BEGIN
157 GROUPBOX "DirektInput-enheter", -1, 10, 10, 452, 80
158 CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
159 GROUPBOX "Indata enheter", -1, 10, 100, 452, 60
160 CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 112, 432, 40, 0x00000200
161 GROUPBOX "Information", -1, 10, 170, 452, 50
162 EDITTEXT IDC_RICH_INFO, 20, 182, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
163 END
164
165 IDD_NETWORK_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
166 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
167 FONT 8, "MS Shell Dlg"
168 BEGIN
169 GROUPBOX "Registad DirectPlay tjänesteleverantör", -1, 10, 10, 452, 80
170 CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
171 END
172
173 IDD_HELP_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
174 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
175 FONT 8, "MS Shell Dlg"
176 BEGIN
177 END
178
179 STRINGTABLE DISCARDABLE
180 BEGIN
181 IDS_MAIN_DIALOG "ReactX diagnostikverktyg"
182 IDS_SYSTEM_DIALOG "System"
183 IDS_DISPLAY_DIALOG "Skärm"
184 IDS_SOUND_DIALOG "Ljud"
185 IDS_MUSIC_DIALOG "Musik"
186 IDS_INPUT_DIALOG "Indata"
187 IDS_NETWORK_DIALOG "Nätverk"
188 IDS_HELP_DIALOG "Hjälp"
189 IDS_FORMAT_MB "%I64uMB RAM"
190 IDS_FORMAT_SWAP "%I64u MB använt, %I64u MB tillgängligt"
191 IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u processor)"
192 IDS_FORMAT_MPPROC "%s (%u procesorer)"
193 IDS_VERSION_UNKNOWN "Okänd version"
194 IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "Ansluten"
195 IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "Saknas"
196 IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "Okänd"
197 IDS_DEVICE_NAME "Enhetsnamn"
198 IDS_DEVICE_STATUS "Status"
199 IDS_DEVICE_CONTROLLER "Kontroller ID"
200 IDS_DEVICE_MANUFACTURER "Tillverkarens ID"
201 IDS_DEVICE_PRODUCT "Produkt ID"
202 IDS_DEVICE_FORCEFEEDBACK "Force Feedback-driver"
203 IDS_NOT_APPLICABLE "Icke applicerbar"
204 IDS_OPTION_YES "Ja"
205 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME1 "Namn"
206 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "Register"
207 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "Fil"
208 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "Version"
209 IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "DirectPlay8-Modem Service Provider"
210 IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "DirectPlay8 Serial Service Provider"
211 IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "DirectPlay8 IPX Service Provider"
212 IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "DirectPlay8-TCP/IP Service Provider"
213 IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "Internet TCP/IP koppling för DirectPlay"
214 IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "IPX koppling för DirectPlay"
215 IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "Modemkoppling för DirectPlay"
216 IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "Seriell kopplig för DirectPlay"
217 IDS_REG_SUCCESS "OK"
218 IDS_REG_FAIL "Fel"
219 IDS_DDTEST_ERROR "Testet misslyckes!"
220 IDS_DDTEST_DESCRIPTION "Detta kommer att starta DirecDraw enhetstest. Fortsätta?"
221 IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "Denna testen kommer att använda DirectDraw för att rita svarta och vita rektangular primära ytan. Fortsätta?"
222 IDS_DDPRIMARY_RESULT "Såg du svarta och vite rektanglar?"
223 IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "Denna testen kommer att använda DirectDraw för att rita i en offscreen buffert. En animerad vit rektangel kommer att ritas. Fortsätta?"
224 IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "Såg du en vit animerad rektangel?"
225 IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "Denna testen kommer att använda DirectDraw för att rita i fullskärmsläge. En animerad vit rektangel kommer att ritas. Fortsätta?"
226 IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "Såg du en vit animerad rektangel i fullskärmsläge?"
227 IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u MB"
228 IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u bit)(%uHz)"
229 IDS_OPTION_NO "Nej"
230 IDS_D3DTEST_DESCRIPTION "Detta kommer att starta Direct3D enhetstest. Fortsätt?"
231 IDS_D3DTEST_D3Dx "Detta testet kommer att använda hårdvaruaccellererad Direct3D %u enheten."
232 END