* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / findstr / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE DISCARDABLE
12 BEGIN
13
14 IDS_USAGE, "FIND: Wyświetla wszystkie linie danego pliku, zawierające szukany ciąg znaków.\n\n\
15 FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""ciąg znaków"" [ plik... ]\n\
16 /C Oblicza w ilu liniach pojawił się szukany ciąg znaków\n\
17 /I Ignoruje wielkość liter\n\
18 /N Numeruje wyświetlane linie, zaczynając od 1\n\
19 /V Wyświetla te linie, które nie zawierają szukanego ciągu znaków"
20
21 IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: Plik nie został znaleziony\n"
22
23 IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: Nie można otworzyć pliku\n"
24
25 END