Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / fontview / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Feb, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 STRINGTABLE DISCARDABLE
11 BEGIN
12 IDS_QUIT, "Wyj\9ccie"
13 IDS_PRINT, "Drukuj"
14 IDS_STRING, "W Szczebrzeszynie chrz¹szcz brzmi w trzcinie. 1234567890"
15 IDS_ERROR, "B³¹d"
16 IDS_ERROR_NOMEM, "Brakuje pamiêci do ukoñczenia tej operacji."
17 IDS_ERROR_NOFONT, "Plik %1 nie jest poprawnym plikiem czcionki."
18 IDS_ERROR_NOCLASS, "Nie uda³o siê zainicjowaæ klasy window."
19 IDS_ERROR_BADCMD, "Brak pliku czcionki.\nSk³adnia:\n fontview.exe <plik czcionki>"
20 END