* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / fontview / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Feb, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE DISCARDABLE
12 BEGIN
13 IDS_QUIT, "Wyjście"
14 IDS_PRINT, "Drukuj"
15 IDS_STRING, "Zażółć gęślą Jaźń żółwiątkiem. 1234567890. !@#$%^&*()_+=-/?"
16 IDS_ERROR, "Błąd"
17 IDS_ERROR_NOMEM, "Brakuje pamięci do ukończenia tej operacji."
18 IDS_ERROR_NOFONT, "Plik %1 nie jest poprawnym plikiem czcionki."
19 IDS_ERROR_NOCLASS, "Nie udało się zainicjować klasy window."
20 IDS_ERROR_BADCMD, "Brak pliku czcionki.\nSkładnia:\n fontview.exe <plik czcionki>"
21 END