* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / logoff / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS RAPPS
3 * FILE: \base\applications\logoff\lang\sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * Translation: Jaix Bly
6 */
7 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 STRINGTABLE DISCARDABLE
10 BEGIN
11
12 IDS_USAGE, "Avbryter en session.\n\n\
13 /v\t\tVisar information om de utförda handlingarna.\n\
14 /?\t\tViser denne informationen.\n\n"
15
16 IDS_LOGOFF_REMOTE, "Avbryter session på en fjärrdatorn"
17 IDS_LOGOFF_LOCAL, "Avbryter session på denna datorn."
18
19 IDS_ILLEGAL_PARAM, "En eller flera ogiltiga parametrar.\n"
20 END
21
22 /* EOF */