Fix remaining text file line endings in the tree. (#18)
[reactos.git] / base / applications / msconfig_new / lang / mscfgtl / tr-TR.xml
1 <MSCONFIGTOOLFILE>
2
3 <_locDefinition>
4 <_locDefault _loc="locNone"/>
5 <_locTag _locAttrData="NAME,HELP">TOOL</_locTag>
6 </_locDefinition>
7
8 <MSCONFIGTOOLS>
9 <TOOL _locID="About ReactOS" NAME="ReactOS Üzerine" PATH="%windir%\system32\winver.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="ReactOS sürüm bilgisini görüntüle."/>
10 <TOOL _locID="Action Center" NAME="İşlem Özeği" PATH="%windir%\System32\wscui.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="İşlem Özeği'ni aç."/>
11 <TOOL _locID="Computer Management" NAME="Bilgisayar Yönetimi" PATH="%windir%\System32\compmgmt.msc" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Dizge ayarlarını ve bileşenlerini görüntüle ve yapılandır."/>
12 <TOOL _locID="System Information" NAME="Dizge Bilgisi" PATH="%windir%\System32\msinfo32.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Donanım ve yazılım ayarları üzerine gelişmiş bilgi görüntüle."/>
13 <TOOL _locID="Event Viewer" NAME="Olay Görüntüleyicisi" PATH="%windir%\System32\eventvwr.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="İzleme ve sorun çözme iletilerini görüntüle."/>
14 <TOOL _locID="Programs" NAME="İzlenceler" PATH="%windir%\System32\appwiz.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="İzlenceleri ve ReactOS bileşenlerini başlat, ekle veyâ kaldır."/>
15 <TOOL _locID="System Properties" NAME="Dizge Husûsiyetleri" PATH="%windir%\System32\control.exe" DEFAULT_OPT="system" ADV_OPT="" HELP="Bilgisayar dizgesi ayarlarınız üzerine başlıca bilgi görüntüle."/>
16 <TOOL _locID="Internet Options" NAME="Umûmî Ağ Seçenekleri" PATH="%windir%\System32\inetcpl.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Umûmî Ağ Husûsiyetleri'ni görüntüle."/>
17 <TOOL _locID="Internet Protocol Configuration" NAME="Umûmî Ağ İletişim Kuralı Yapılandırması" PATH="%windir%\System32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe" ADV_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe /all" HELP="Ağ adresi ayarlarını görüntüle ve yapılandır."/>
18 <TOOL _locID="Performance Monitor" NAME="Başarım İzleyici" PATH="%windir%\System32\perfmon.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="/sys" HELP="Yerli veyâ uzak bilgisayarlarının başarımını izle."/>
19 <TOOL _locID="Resource Monitor" NAME="Kaynak İzleyicisi" PATH="%windir%\System32\resmon.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Yerli bilgisayarın başarımını ve kaynak kullanımını izle."/>
20 <TOOL _locID="Task Manager" NAME="Görev Yöneticisi" PATH="%windir%\System32\taskmgr.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Bilgisayarınızda çalışan izlenceler ve işlemler üzerine ayrıntıları görüntüle."/>
21 <TOOL _locID="Command Prompt" NAME="Komut İstemi" PATH="%windir%\System32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Bir komut istemi penceresi aç."/>
22 <TOOL _locID="Registry Editor" NAME="Değer Defteri Düzenleyicisi" PATH="%windir%\System32\regedt32.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="ReactOS değer defterine değişiklikler yap."/>
23 <TOOL _locID="Remote Assistance" NAME="Uzaktan Yardım" PATH="%windir%\System32\msra.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Umûmî Ağ üzerinde bir arkadaştan yardım al veyâ bir arkadaşa yardım et."/>
24 <TOOL _locID="System Restore" NAME="Dizge Geri Yükleme" PATH="%windir%\System32\rstrui.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Bilgisayar dizgenizi daha önceki bir duruma geri yükle."/>
25 </MSCONFIGTOOLS>
26
27 </MSCONFIGTOOLFILE>