* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / mscutils / devmgmt / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 IDR_MAINMENU MENU
11 BEGIN
12 POPUP "&Plik"
13 BEGIN
14 MENUITEM "Za&kończ", IDC_EXIT
15 END
16 POPUP "&Akcja"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Drukuj", IDC_PRINT, GRAYED
19 MENUITEM SEPARATOR
20 MENUITEM "&Właściwości", IDC_PROP, GRAYED
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "Pomo&c", IDC_PROGHELP, GRAYED
23 END
24 POPUP "&Widok"
25 BEGIN
26 MENUITEM "Urządzenia w&edług typu", IDC_DEVBYTYPE, CHECKED
27 MENUITEM "Ur&ządzenia według połączenia", IDC_STATIC, GRAYED
28 MENUITEM "Zaso&by według typu", IDC_STATIC, GRAYED
29 MENUITEM "Za&soby według połączenia", IDC_STATIC, GRAYED
30 END
31 POPUP "Pomo&c"
32 BEGIN
33 MENUITEM "&Tematy pomocy", IDC_PROGHELP
34 MENUITEM "Menedżer urządzeń - i&nformacje", IDC_ABOUT
35 END
36 END
37
38 IDR_POPUP MENU
39 BEGIN
40 POPUP "popup"
41 BEGIN
42 MENUITEM "Właściwości", IDC_PROP, GRAYED
43 MENUITEM SEPARATOR
44 MENUITEM "Pomoc", IDC_PROGHELP
45 END
46 END
47
48 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
49 CAPTION "Menedżer urządzeń - informacje"
50 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
51 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
52 BEGIN
53 LTEXT "Menedżer urządzeń v0.1\nCopyright (C) 2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 26
54 PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
55 ICON IDI_MAIN_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
56 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
57 END
58
59 STRINGTABLE DISCARDABLE
60 BEGIN
61 IDS_LICENSE "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
62 END
63
64 STRINGTABLE DISCARDABLE
65 BEGIN
66 IDS_TOOLTIP_PROP "Właściwości"
67 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Odśwież"
68 IDS_TOOLTIP_HELP "Pomoc"
69 IDS_TOOLTIP_EXIT "Wyjście"
70 END
71
72 /* Hints */
73 STRINGTABLE DISCARDABLE
74 BEGIN
75 IDS_APPNAME "Menedżer urządzeń ReactOS"
76 IDS_HINT_BLANK " "
77 IDS_HINT_EXIT " Zamyka program."
78 IDS_HINT_REFRESH " Odśwież listę serwisów."
79 IDS_HINT_PROP " Otwiera arkusz właściwości dla bieżącego zaznaczenia."
80 IDS_HINT_HELP " Otwiera pomoc."
81 IDS_HINT_ABOUT " Informacje o Menedżerze urządzeń ReactOS."
82
83 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Przywraca okno do normalnych rozmiarów."
84 IDS_HINT_SYS_MOVE " Przesuwa to okno."
85 IDS_HINT_SYS_SIZE " Zmienia rozmiar tego okna."
86 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Minimalizuje to okno do ikony."
87 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Rozszerza to okno do rozmiarów ekranu."
88 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Zamyka okno."
89 END