* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / mscutils / devmgmt / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS APPS
3 * FILE: \base\applications\mscutils\devmgmt\lang\sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * Translation: Jaix Bly
6 */
7 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 IDR_MAINMENU MENU
10 BEGIN
11 POPUP "&Arkiv"
12 BEGIN
13 MENUITEM "A&vsluta", IDC_EXIT
14 END
15 POPUP "Åtgärd"
16 BEGIN
17 MENUITEM "Skriv ut", IDC_PRINT, GRAYED
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "Egenskaper", IDC_PROP, GRAYED
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "Hjälp", IDC_PROGHELP, GRAYED
22 END
23 POPUP "Visa"
24 BEGIN
25 MENUITEM "Enheter efter typ", IDC_DEVBYTYPE, CHECKED
26 MENUITEM "Enheter efter koppling", IDC_STATIC, GRAYED
27 MENUITEM "Resurcer efter typ", IDC_STATIC, GRAYED
28 MENUITEM "Resurcer efter koppling", IDC_STATIC, GRAYED
29 END
30 POPUP "Hjälp"
31 BEGIN
32 MENUITEM "Hjälp", IDC_PROGHELP
33 MENUITEM "Om", IDC_ABOUT
34 END
35 END
36
37 IDR_POPUP MENU
38 BEGIN
39 POPUP "popup"
40 BEGIN
41 MENUITEM "Egenskaper", IDC_PROP, GRAYED
42 MENUITEM SEPARATOR
43 MENUITEM "Hjälp", IDC_PROGHELP
44 END
45 END
46
47 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
48 CAPTION "Om Enhetshanteraren"
49 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
50 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
51 BEGIN
52 LTEXT "Enhetshanteraren v0.1\nCopyright (C) 2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 30
53 PUSHBUTTON "Stäng", IDOK, 75, 162, 44, 15
54 ICON IDI_MAIN_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
55 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
56 END
57
58 STRINGTABLE DISCARDABLE
59 BEGIN
60 IDS_LICENSE "Detta programmet är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det under villkoren enligt GNU General Public License som är utgivet av Free Software Foundation; version 2, eller (om du så önskar) alla senare versioner.\r\n\r\nDette programmet er utgivet i hopp om att det skall kunne användas, men DET FINNS INGA GARANTIER; även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Se på GNU General Public Licensen för mer detaljer.\r\n\r\nDu skall ha motagit en kopia av GNU General Public Licensen tillsammans med detta programmet; om du inte har fått det, skriv til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
61 END
62
63 STRINGTABLE DISCARDABLE
64 BEGIN
65 IDS_TOOLTIP_PROP "Egenskaper"
66 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Uppdater"
67 IDS_TOOLTIP_HELP "Hjälp"
68 IDS_TOOLTIP_EXIT "Avsluta"
69 END
70
71 /* Hints */
72 STRINGTABLE DISCARDABLE
73 BEGIN
74 IDS_APPNAME "ReactOS Enhetshanterare"
75 IDS_HINT_BLANK " "
76 IDS_HINT_EXIT " Avsluta programmet."
77 IDS_HINT_REFRESH " Uppdatera tjänstelistan."
78 IDS_HINT_PROP " Öppna egenskaper för markerat val."
79 IDS_HINT_HELP " Visa hjälpfönstret."
80 IDS_HINT_ABOUT " Om ReactOS Enhetshanterare."
81
82 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Återställ detta fönstret till normal storlek."
83 IDS_HINT_SYS_MOVE " Flytta detta fönstret."
84 IDS_HINT_SYS_SIZE " Ändra storleken på detta fönstret."
85 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Minimera detta fönstret till en ikon."
86 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Maximera dette fönstret så det fyller hela skärmen."
87 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Stäng detta fönstret."
88 END