[TRANSLATION] Fix Simplified Chinese Translations (#187)
[reactos.git] / base / applications / mscutils / eventvwr / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * Translators: Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
3 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
7
8 IDM_EVENTVWR MENU
9 BEGIN
10 POPUP "&Jurnal"
11 BEGIN
12 MENUITEM "&Deschidere…", IDM_OPEN_EVENTLOG
13 MENUITEM "&Păstrare jurnal de evenimente ca…", IDM_SAVE_EVENTLOG
14 MENUITEM "Î&nchide", IDM_CLOSE_EVENTLOG
15 MENUITEM SEPARATOR
16 MENUITEM "Înlăt&ură toate evenimentele", IDM_CLEAR_EVENTS
17 MENUITEM "&Redenumire\tF2", IDM_RENAME_EVENTLOG
18 MENUITEM "&Configurare jurnal…", IDM_EVENTLOG_SETTINGS
19 MENUITEM SEPARATOR
20 MENUITEM "I&eșire", IDM_EXIT
21 END
22 POPUP "&Afișare"
23 BEGIN
24 MENUITEM "După vârstă &crescător", IDM_LIST_NEWEST
25 MENUITEM "După vârstă &descrescător", IDM_LIST_OLDEST
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "&Detalii…\tEnter", IDM_EVENT_DETAILS
28 MENUITEM SEPARATOR
29 MENUITEM "Împ&rospătare\tF5", IDM_REFRESH
30 END
31 POPUP "&Opțiuni"
32 BEGIN
33 MENUITEM "&Afișează detalii de eveniment", IDM_SHOW_EVENT_DETAILS_VIEW
34 END
35 POPUP "Aj&utor"
36 BEGIN
37 MENUITEM "&Manual…", IDM_HELP
38 MENUITEM SEPARATOR
39 MENUITEM "&Despre…", IDM_ABOUT
40 END
41 END
42
43 IDA_EVENTVWR ACCELERATORS
44 BEGIN
45 "?", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
46 "/", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
47 VK_F2, IDM_RENAME_EVENTLOG, VIRTKEY
48 VK_F5, IDM_REFRESH, VIRTKEY
49 END
50
51 IDD_EVENTDETAILS_DLG DIALOGEX 0, 0, 266, 240
52 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
53 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
54 CAPTION "Detalii eveniment"
55 FONT 8, "MS Shell Dlg"
56 BEGIN
57 LTEXT "EvtDetailsCtrl", IDC_STATIC, 0, 0, 266, 215
58 PUSHBUTTON "&Manual…", IDHELP, 8, 220, 50, 14
59 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 208, 220, 50, 14
60 END
61
62 IDD_EVENTDETAILS_CTRL DIALOGEX 0, 0, 266, 215
63 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
64 FONT 8, "MS Shell Dlg"
65 BEGIN
66 LTEXT "Dată:", IDC_STATIC, 8, 5, 31, 8
67 EDITTEXT IDC_EVENTDATESTATIC, 46, 5, 47, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
68 LTEXT "Sursă:", IDC_STATIC, 103, 5, 36, 8
69 EDITTEXT IDC_EVENTSOURCESTATIC, 140, 5, 82, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
70 LTEXT "Oră:", IDC_STATIC, 8, 15, 31, 8
71 EDITTEXT IDC_EVENTTIMESTATIC, 46, 15, 47, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
72 LTEXT "Categorie:", IDC_STATIC, 103, 15, 36, 8
73 EDITTEXT IDC_EVENTCATEGORYSTATIC, 140, 15, 82, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
74 LTEXT "Tip:", IDC_STATIC, 8, 25, 31, 8
75 EDITTEXT IDC_EVENTTYPESTATIC, 46, 25, 47, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
76 LTEXT "ID Eveniment:", IDC_STATIC, 103, 25, 36, 8
77 EDITTEXT IDC_EVENTIDSTATIC, 140, 25, 82, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
78 LTEXT "&Utilizator:", IDC_STATIC, 8, 35, 36, 8
79 EDITTEXT IDC_EVENTUSERSTATIC, 46, 35, 152, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
80 LTEXT "&Calculator:", IDC_STATIC, 8, 45, 36, 8
81 EDITTEXT IDC_EVENTCOMPUTERSTATIC, 46, 45, 152, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
82
83 PUSHBUTTON "", IDC_PREVIOUS, 230, 5, 28, 14, BS_ICON
84 PUSHBUTTON "", IDC_NEXT, 230, 21, 28, 14, BS_ICON
85 PUSHBUTTON "", IDC_COPY, 230, 37, 28, 14, BS_ICON
86
87 LTEXT "&Descriere:", IDC_STATIC, 8, 65, 39, 8
88 CONTROL "", IDC_EVENTTEXTEDIT, RICHEDIT_CLASS, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | WS_BORDER, 8, 76, 250, 60
89
90 LTEXT "D&ate:", IDC_DETAILS_STATIC, 8, 140, 20, 8
91 CONTROL "&8 biți", IDC_BYTESRADIO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 39, 140, 34, 8
92 CONTROL "&16 biți", IDC_WORDRADIO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 77, 140, 34, 8
93 EDITTEXT IDC_EVENTDATAEDIT, 8, 150, 250, 60, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | WS_BORDER
94 END
95
96 IDD_LOGPROPERTIES_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 234
97 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
98 CAPTION "Generale"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 LTEXT "N&ume afișat:", IDC_STATIC, 7, 9, 60, 8
102 EDITTEXT IDC_DISPLAYNAME, 67, 7, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
103 LTEXT "Nume de ju&rnal:", IDC_STATIC, 7, 25, 60, 8
104 EDITTEXT IDC_LOGNAME, 67, 23, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
105 LTEXT "Fiși&er de jurnal:", IDC_STATIC, 7, 41, 60, 8
106 EDITTEXT IDC_LOGFILE, 67, 39, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
107 LTEXT "Dimensiune:", IDC_STATIC, 7, 57, 60, 8
108 EDITTEXT IDC_SIZE_LABEL, 67, 57, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
109 LTEXT "Creat:", IDC_STATIC, 7, 69, 60, 8
110 EDITTEXT IDC_CREATED_LABEL, 67, 69, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
111 LTEXT "Modificat:", IDC_STATIC, 7, 81, 60, 8
112 EDITTEXT IDC_MODIFIED_LABEL, 67, 81, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
113 LTEXT "Accessat:", IDC_STATIC, 7, 93, 60, 8
114 EDITTEXT IDC_ACCESSED_LABEL, 67, 93, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
115 GROUPBOX "Dimensiune jurnal", IDC_STATIC, 7, 106, 238, 99
116 LTEXT "Dimensiune ma&ximă pentru jurnal:", IDC_STATIC, 17, 122, 58, 8
117 EDITTEXT IDC_EDIT_MAXLOGSIZE, 80, 119, 40, 14, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
118 CONTROL "", IDC_UPDOWN_MAXLOGSIZE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_NOTHOUSANDS | UDS_ALIGNRIGHT |
119 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 120, 119, 10, 14
120 LTEXT "Kio", IDC_STATIC, 130, 122, 20, 8
121 LTEXT "Când dimensiunea maximă este atinsă:", IDC_STATIC, 17, 140, 219, 8
122 CONTROL "Suprascrie evenimentele cân&d este necesar", IDC_OVERWRITE_AS_NEEDED, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 155, 219, 10
123 CONTROL "Suprascrie evenimentele mai &vechi de", IDC_OVERWRITE_OLDER_THAN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 168, 155, 10
124 EDITTEXT IDC_EDIT_EVENTS_AGE, 175, 165, 35, 14, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
125 CONTROL "", IDC_UPDOWN_EVENTS_AGE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
126 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 104, 165, 10, 14
127 LTEXT "zile", IDC_STATIC, 215, 168, 20, 8
128 CONTROL "Inter&zice suprascrierea\n(gestiune manuală de jurnal)", IDC_NO_OVERWRITE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | BS_MULTILINE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 180, 143, 20
129 PUSHBUTTON "&Opțiuni implicite", IDC_RESTOREDEFAULTS, 166, 183, 70, 14
130 AUTOCHECKBOX "Conexiune de &bandă limitată", IDC_LOW_SPEED_CONNECTION, 7, 217, 167, 10
131 PUSHBUTTON "&Curăță jurnal", ID_CLEARLOG, 195, 213, 50, 14
132 END
133
134 STRINGTABLE
135 BEGIN
136 IDS_COPYRIGHT "Drept de autor (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)"
137 IDS_APP_TITLE "Observator de evenimente"
138 IDS_APP_TITLE_EX "%s - %s autentificat pe \\\\"
139 IDS_STATUS_MSG "%s are %lu (de) eveniment(e) (afișate: %lu)"
140 IDS_LOADING_WAIT "Jurnal de evenimente în încărcare. Așteptați…"
141 IDS_NO_ITEMS "Nu există elemente de afișat." // "No events in this log."
142 IDS_EVENTLOG_SYSTEM "Jurnale de sistem"
143 IDS_EVENTLOG_APP "Jurnale de aplicație"
144 IDS_EVENTLOG_USER "Jurnale de utilizator"
145 IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND "Descrierea evenimentului cu ID-ul ( %lu ) în sursa ( %s ) nu a fost găsită. Este posibil ca în calculatorul local să nu existe informațiile de registru necesare sau fișierele dll de mesaje să afișeze mesaje de la un calculator din rețea.\n\nInformații aferente evenimentului:\n\n"
146 IDS_CLEAREVENTS_MSG "Doriți păstrarea acestui jurnal de evenimente înainte de a-l închide?"
147 IDS_SAVE_FILTER "Jurnal de evenimente (*.evt)\0*.evt\0"
148 END
149
150 STRINGTABLE
151 BEGIN
152 IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE "Eroare"
153 IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE "Avertisment"
154 IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE "Informație"
155 IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS "Audit reușit"
156 IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE "Audit nereușit"
157 IDS_EVENTLOG_SUCCESS "Succes"
158 IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE "Eveniment necunoscut"
159 END
160
161 STRINGTABLE
162 BEGIN
163 IDS_BYTES_FORMAT "octeți" // "%s bytes"
164 // "%1!ls! (%2!ls! bytes)"
165 END
166
167 STRINGTABLE
168 BEGIN
169 IDS_COLUMNTYPE "Tip"
170 IDS_COLUMNDATE "Dată"
171 IDS_COLUMNTIME "Timp"
172 IDS_COLUMNSOURCE "Sursă"
173 IDS_COLUMNCATEGORY "Categorie"
174 IDS_COLUMNEVENT "Eveniment"
175 IDS_COLUMNUSER "Utilizator"
176 IDS_COLUMNCOMPUTER "Calculator"
177 END
178
179 STRINGTABLE
180 BEGIN
181 IDS_COPY "Tip eveniment: %s\r\n\
182 Sursă eveniment: %s\r\n\
183 Categorie eveniment: %s\r\n\
184 ID eveniment: %s\r\n\
185 Dată: %s\r\n\
186 Oră: %s\r\n\
187 Utilizator: %s\r\n\
188 Calculator: %s\r\n\
189 Descriere :\r\n%s"
190 END
191
192 STRINGTABLE
193 BEGIN
194 IDS_NONE "Nespecificată"
195 IDS_NOT_AVAILABLE "Nespecificat"
196 END