* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / mscutils / servman / lang / ro-RO.rc
1 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDR_MAINMENU MENU
4 BEGIN
5 POPUP "&Fișier"
6 BEGIN
7 MENUITEM "Export...", ID_EXPORT
8 MENUITEM SEPARATOR
9 MENUITEM "I&eșire", ID_EXIT
10 END
11 POPUP "Acțiuni"
12 BEGIN
13 MENUITEM "Conectare la...", ID_CONNECT, GRAYED
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "Pornire", ID_START, GRAYED
16 MENUITEM "Oprire", ID_STOP, GRAYED
17 MENUITEM "Suspendare", ID_PAUSE, GRAYED
18 MENUITEM "Reluare", ID_RESUME, GRAYED
19 MENUITEM "Repornire", ID_RESTART, GRAYED
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "Reîmprospătare", ID_REFRESH
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "Editare...", ID_EDIT, GRAYED
24 MENUITEM "Creare...", ID_CREATE, GRAYED
25 MENUITEM "Ștergere...", ID_DELETE, GRAYED
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "Proprietăți...", ID_PROP, GRAYED
28 END
29 POPUP "Vizualizare"
30 BEGIN
31 MENUITEM "Pictograme mari", ID_VIEW_LARGE
32 MENUITEM "Pictograme mici", ID_VIEW_SMALL
33 MENUITEM "Listă", ID_VIEW_LIST
34 MENUITEM "Detalii", ID_VIEW_DETAILS
35 MENUITEM SEPARATOR
36 MENUITEM "Particularizare...",ID_VIEW_CUST, GRAYED
37 END
38 POPUP "Ajutor"
39 BEGIN
40 MENUITEM "Topici de ajutor", ID_HELP
41 MENUITEM "Despre", ID_ABOUT
42 END
43 END
44
45 IDR_POPUP MENU
46 BEGIN
47 POPUP "popup"
48 BEGIN
49 MENUITEM "Pornire", ID_START, GRAYED
50 MENUITEM "Oprire", ID_STOP, GRAYED
51 MENUITEM "Suspendare", ID_PAUSE, GRAYED
52 MENUITEM "Reluare", ID_RESUME, GRAYED
53 MENUITEM "Repornire", ID_RESTART, GRAYED
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Reîmprospătare", ID_REFRESH
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "Editare...", ID_EDIT, GRAYED
58 MENUITEM "Ștergere...", ID_DELETE, GRAYED
59 MENUITEM SEPARATOR
60 MENUITEM "Proprietăți...", ID_PROP, GRAYED
61 MENUITEM SEPARATOR
62 MENUITEM "Ajutor...", ID_HELP
63 END
64 END
65
66 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
67 CAPTION "Despre Gestionarul de servicii"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
69 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
70 BEGIN
71 LTEXT "Gestionar de servicii v0.8\nDrept de autor (C) 2005-2007\nde Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 30
72 PUSHBUTTON "Închidere", IDOK, 75, 162, 44, 15
73 ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
74 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
75 END
76
77 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 232
78 CAPTION "General"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
80 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
81 BEGIN
82 LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70,11,176,11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
83 EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
84 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
85 EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
86 COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
87 PUSHBUTTON "Pornire", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "Oprire", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "Suspendare", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "Reluare", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
91 LTEXT "Nume serviciu:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
92 LTEXT "Nume de afișare:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
93 LTEXT "Descriere:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
94 LTEXT "Cale la executabil:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
95 LTEXT "Tip pornire:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
96 LTEXT "Stare serviciu:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
97 LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
98 LTEXT "Puteți specifica parametrii de pornire care se aplică la pornirea serviciului de aici.",IDC_STATIC, 6,177,240,15
99 LTEXT "Parametri de pornire:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
100 EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
101 PUSHBUTTON "Editare", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
102 END
103
104 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6,6,253,225
105 CAPTION "Dependențe"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
107 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
108 BEGIN
109 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
110 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
111 LTEXT "Unele servicii depind de alte servicii sau drivere de sistem și încarcă alte grupuri. Dacă o componentă de sistem a oprit un astfel de serviciu sau dacă acesta nu funcționează corect, serviciile care depind de el pot avea probleme.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
112 LTEXT "Acest serviciu depinde de următoarele componente:", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
113 LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
114 END
115
116 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6,6,225,209
117 CAPTION "Creare serviciu"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
119 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 BEGIN
121 EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
122 EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
123 EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
124 EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
125 EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
126 LTEXT "*Nume serviciu :", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
127 LTEXT "*Nume pentru afișare :", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
128 LTEXT "*Cale la executabil :", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
129 LTEXT "Descriere :", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
130 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13
131 PUSHBUTTON "Anulare", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
132 LTEXT "Alte opțiuni (clic pe Ajutor pt. detalii)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
133 PUSHBUTTON "Ajutor", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
134 END
135
136 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6,6,185,148
137 CAPTION "Eliminare serviciu"
138 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
139 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
140 BEGIN
141 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
142 LTEXT "Sigur vreți să ștergeți acest serviciu? Această operație nu poate fi anulată!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
143 LTEXT "Nume serviciu:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
144 LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
145 EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
146 PUSHBUTTON "Da", IDOK, 26, 129, 54, 13
147 DEFPUSHBUTTON "Nu", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
148 END
149
150 IDD_DLG_DEPEND_STOP DIALOGEX 6,6,240,148
151 CAPTION "Oprire alte servicii"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
153 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
154 BEGIN
155 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
156 LTEXT "", IDC_STOP_DEPENDS, 40, 8, 170, 25
157 LISTBOX IDC_STOP_DEPENDS_LB, 15, 40, 210, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_STATICEDGE | LBS_NOSEL
158 LTEXT "Vreți să opriți aceste servicii?",IDC_STATIC, 15, 110, 150, 10
159 DEFPUSHBUTTON "Da", IDOK, 60, 129, 54, 14
160 PUSHBUTTON "Nu", IDCANCEL, 120, 129, 54, 14
161 END
162
163 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6,6,200,150
164 CAPTION "Opțiuni"
165 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
166 STYLE 0x10CF0000
167 BEGIN
168 LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
169 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 130, 44, 13
170 END
171
172 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6,6,255,89
173 CAPTION "Control servicii"
174 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
175 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
176 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
177 BEGIN
178 CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
179 LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
180 LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
181 PUSHBUTTON "&Închidere", IDOK, 100, 70, 54, 13
182 END
183
184
185
186 STRINGTABLE DISCARDABLE
187 BEGIN
188 IDS_FIRSTCOLUMN "Nume"
189 IDS_SECONDCOLUMN "Descriere"
190 IDS_THIRDCOLUMN "Stare"
191 IDS_FOURTHCOLUMN "Tip pornire"
192 IDS_FITHCOLUMN "Autentificare ca"
193 END
194
195 STRINGTABLE DISCARDABLE
196 BEGIN
197 IDS_SERVICES_STARTED "Pornit"
198 IDS_SERVICES_STOPPED "Oprit"
199 IDS_SERVICES_AUTO "Automat"
200 IDS_SERVICES_MAN "Manual"
201 IDS_SERVICES_DIS "Dezactivat"
202 END
203
204 STRINGTABLE DISCARDABLE
205 BEGIN
206 IDS_NUM_SERVICES "Num. servicii: %d"
207 IDS_STOP_DEPENDS "Dacă %s se oprește aceste procese se vor opri de asemenea."
208 IDS_NO_DEPENDS "<Fără dependențe>"
209 IDS_LICENSE "Tradus în limba română de Petru Dimitriu.\r\nAcest program este software liber; puteți redistribui sau modifica programul sub termenii licenței publice GNU așa cum este publicată de Free Software Foundation - fie versiunea 2 a licenței, sau (la alegerea dvs.) oricare versiune ulterioară.\r\n\r\nAcest program este distribuit în speranța că va fi de folos, dar FĂRĂ NICIO GARANțIE, nici măcar garanția VANDABILITĂțII sau a POTRIVIRII PENTRU UN SCOP ANUME. Vedeți Licența GNU GPL pentru detalii.\r\n\r\nDvs. ar trebui să fi primit o copie a licenței împreună cu acest program; dacă nu, scrieți la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
210 END
211
212 STRINGTABLE DISCARDABLE
213 BEGIN
214 IDS_TOOLTIP_PROP "Proprietăți"
215 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Reîmprospătare"
216 IDS_TOOLTIP_EXPORT "Listă de export"
217 IDS_TOOLTIP_CREATE "Creează un serviciu nou"
218 IDS_TOOLTIP_DELETE "Elimină un serviciu existent"
219 IDS_TOOLTIP_START "Pornește serviciul"
220 IDS_TOOLTIP_STOP "Oprește serviciul"
221 IDS_TOOLTIP_PAUSE "Suspendă serviciul"
222 IDS_TOOLTIP_RESTART "Repornește serviciul"
223 END
224
225 STRINGTABLE DISCARDABLE
226 BEGIN
227 IDS_PROGRESS_INFO_START "ReactOS încearcă să pornească următorul serviciu"
228 IDS_PROGRESS_INFO_STOP "ReactOS încearcă să oprească următorul serviciu"
229 IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE "ReactOS încearcă să suspende următorul serviciu"
230 IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "ReactOS încearcă să reia următorul serviciu"
231 IDS_CREATE_SUCCESS "Serviciu creat cu succes"
232 IDS_DELETE_SUCCESS "Serviciu eliminat cu succes"
233 IDS_CREATE_REQ "Câmpurile cu\nasterisc sunt obligatorii"
234 IDS_DELETE_STOP "Trebuie să opriți serviciul manual înaintea eliminării!"
235 END
236
237 STRINGTABLE DISCARDABLE
238 BEGIN
239 IDS_HELP_OPTIONS "CREATE OPTIONS:\r\nNOTE: The option name includes the equal sign.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n (default = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n (default = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n (default = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n (default = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
240 END
241
242 /* Hints */
243 STRINGTABLE DISCARDABLE
244 BEGIN
245 IDS_HINT_BLANK " "
246 IDS_HINT_EXPORT " Exportă lista curentă într-un fișier."
247 IDS_HINT_EXIT " Părăsește programul."
248
249 IDS_HINT_CONNECT " Gestionează un alt computer."
250 IDS_HINT_START " Pornește serviciul selectat."
251 IDS_HINT_STOP " Oprește serviciul selectat."
252 IDS_HINT_PAUSE " Suspendă serviciul selectat."
253 IDS_HINT_RESUME " Reia serviciul selectat."
254 IDS_HINT_RESTART " Oprește și pornește serviciul selectat."
255 IDS_HINT_REFRESH " Reîmprospătează lista de servicii."
256 IDS_HINT_EDIT " Editează proprietățile serviciului selectat."
257 IDS_HINT_CREATE " Creează un nou serviciu."
258 IDS_HINT_DELETE " Elimină serviciul selectat."
259 IDS_HINT_PROP " Deschide fila de proprietăți pentru selecția curentă."
260
261 IDS_HINT_LARGE " Afișează elementele folosind pictograme mari."
262 IDS_HINT_SMALL " Afișează elementele folosind pictograme mici."
263 IDS_HINT_LIST " Afișează elementele în listă."
264 IDS_HINT_DETAILS " Afișează informații despre fiecare element într-o fereastră."
265 IDS_HINT_CUST " Particularizează afișajul."
266
267 IDS_HINT_HELP " Afișează fereastra de ajutor."
268 IDS_HINT_ABOUT " Despre Gestionarul de servicii ReactOS."
269
270 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Restabilește fereastra la mărimea originală."
271 IDS_HINT_SYS_MOVE " Mută fereastra."
272 IDS_HINT_SYS_SIZE " Redimensionează fereastra."
273 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Reduce fereastra la o pictogramă."
274 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Mărșete fereastra astfel încât aceasta să acopere tot ecranul."
275 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Închide fereastra."
276 END
277
278 /* Application title */
279 STRINGTABLE DISCARDABLE
280 BEGIN
281 IDS_APPNAME "Gestionarul de servicii ReactOS"
282 END