[TRANSLATION] Estonian translation for Notepad & Paint
[reactos.git] / base / applications / mspaint / lang / et-EE.rc
1 /*
2 * PROJECT: PAINT for ReactOS
3 * LICENSE: GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
4 * FILE: base/applications/mspaint/lang/et-EE.rc
5 * PURPOSE: Estonian Language resource file
6 * TRANSLATOR: Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 ID_MENU MENU
12 BEGIN
13 POPUP "&Fail"
14 BEGIN
15 MENUITEM "&Uus\tCtrl+N", IDM_FILENEW
16 MENUITEM "&Ava...\tCtrl+O", IDM_FILEOPEN
17 MENUITEM "&Salvesta\tCtrl+S", IDM_FILESAVE
18 MENUITEM "Salvesta &Nimega...", IDM_FILESAVEAS
19 MENUITEM SEPARATOR
20 MENUITEM "Skännerist või Kaamerast...", IDM_FILEFROMSCANNERORCAMERA
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "Lehe Vaade", IDM_FILEPAGEVIEW
23 MENUITEM "Lehe Ülesehitus...", IDM_FILEPAGESETUP
24 MENUITEM "&Prindi...\tCtrl+P", IDM_FILEPRINT
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "Saada...", IDM_FILESEND
27 MENUITEM SEPARATOR
28 MENUITEM "Määra taustapildiks (Paanitud)", IDM_FILEASWALLPAPERPLANE
29 MENUITEM "Määra taustapildiks (Keskele)", IDM_FILEASWALLPAPERCENTERED
30 MENUITEM "Määra taustapildiks (Venitatud)", IDM_FILEASWALLPAPERSTRETCHED
31 MENUITEM SEPARATOR
32 MENUITEM "Kõige hiljutisemalt kasutatud fail", IDM_FILEMOSTRECENTLYUSEDFILE, GRAYED
33 MENUITEM SEPARATOR
34 MENUITEM "&Välju\tAlt+F4", IDM_FILEEXIT
35 END
36 POPUP "&Redigeeri"
37 BEGIN
38 MENUITEM "&Võta Tagasi\tCtrl+Z", IDM_EDITUNDO
39 MENUITEM "&Tee Tagasi\tCtrl+Y", IDM_EDITREDO
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "&Lõika\tCtrl+X", IDM_EDITCUT
42 MENUITEM "&Kopeeri\tCtrl+C", IDM_EDITCOPY
43 MENUITEM "K&leebi\tCtrl+V", IDM_EDITPASTE
44 MENUITEM "Kustuta &valik\tDel", IDM_EDITDELETESELECTION
45 MENUITEM "&Pööra valik", IDM_EDITINVERTSELECTION
46 MENUITEM "Vali k&õik\tCtrl+A", IDM_EDITSELECTALL
47 MENUITEM SEPARATOR
48 MENUITEM "Kopee&ri kuhu...", IDM_EDITCOPYTO
49 MENUITEM "Klee&bi kust...", IDM_EDITPASTEFROM
50 END
51 POPUP "&Vaade"
52 BEGIN
53 MENUITEM "&Tööriista kast\tCtrl+T", IDM_VIEWTOOLBOX, CHECKED
54 MENUITEM "&Värvipalett\tCtrl+L", IDM_VIEWCOLORPALETTE, CHECKED
55 MENUITEM "&Olekuriba", IDM_VIEWSTATUSBAR, CHECKED
56 MENUITEM "Teksti t&ööriistariba", IDM_FORMATICONBAR, CHECKED, GRAYED
57 MENUITEM SEPARATOR
58 POPUP "&Suum"
59 BEGIN
60 POPUP "&Kasutaja määratud"
61 BEGIN
62 MENUITEM "12.5%", IDM_VIEWZOOM125
63 MENUITEM "25%", IDM_VIEWZOOM25
64 MENUITEM "50%", IDM_VIEWZOOM50
65 MENUITEM "100%", IDM_VIEWZOOM100
66 MENUITEM "200%", IDM_VIEWZOOM200
67 MENUITEM "400%", IDM_VIEWZOOM400
68 MENUITEM "800%", IDM_VIEWZOOM800
69 END
70 MENUITEM SEPARATOR
71 MENUITEM "Näita v&õrgustiku\tCtrl+G", IDM_VIEWSHOWGRID
72 MENUITEM "Näita miniatuurset", IDM_VIEWSHOWMINIATURE
73 END
74 MENUITEM "T&äisekraan\tCtrl+F", IDM_VIEWFULLSCREEN
75 END
76 POPUP "&Pilt"
77 BEGIN
78 MENUITEM "Pööra/&Peegelda...\tCtrl+R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
79 MENUITEM "&Venita/Kalluta...\tCtrl+W", IDM_IMAGESTRETCHSKEW
80 MENUITEM "&Kärbi", IDM_IMAGECROP
81 MENUITEM "&Pööra värvid\tCtrl+I", IDM_IMAGEINVERTCOLORS
82 MENUITEM "&Atribuudid...\tCtrl+E", IDM_IMAGEATTRIBUTES
83 MENUITEM "Kustuta pilt\tCtrl+Shft+N", IDM_IMAGEDELETEIMAGE
84 MENUITEM "&Joonista läbipaistmatult", IDM_IMAGEDRAWOPAQUE
85 END
86 POPUP "&Värvid"
87 BEGIN
88 MENUITEM "&Muuda paletti...", IDM_COLORSEDITPALETTE
89 MENUITEM SEPARATOR
90 MENUITEM "Modernne palett", IDM_COLORSMODERNPALETTE
91 MENUITEM "Vana palett", IDM_COLORSOLDPALETTE
92 END
93 POPUP "&Abi"
94 BEGIN
95 MENUITEM "&Abi Teemad", IDM_HELPHELPTOPICS
96 MENUITEM SEPARATOR
97 MENUITEM "&Info", IDM_HELPINFO
98 END
99 END
100
101 ID_ACCELERATORS ACCELERATORS
102 BEGIN
103 "^N", IDM_FILENEW
104 "^O", IDM_FILEOPEN
105 "^S", IDM_FILESAVE
106 "^Z", IDM_EDITUNDO
107 "^Y", IDM_EDITREDO
108 "^X", IDM_EDITCUT
109 "^C", IDM_EDITCOPY
110 "^V", IDM_EDITPASTE
111 VK_DELETE, IDM_EDITDELETESELECTION, VIRTKEY
112 "^A", IDM_EDITSELECTALL
113 "^T", IDM_VIEWTOOLBOX
114 "^L", IDM_VIEWCOLORPALETTE
115 "^G", IDM_VIEWSHOWGRID
116 "^F", IDM_VIEWFULLSCREEN
117 "^R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
118 "^W", IDM_IMAGESTRETCHSKEW
119 "^I", IDM_IMAGEINVERTCOLORS
120 "^E", IDM_IMAGEATTRIBUTES
121 "N", IDM_IMAGEDELETEIMAGE, CONTROL, SHIFT, VIRTKEY
122 END
123
124 IDD_MIRRORROTATE DIALOGEX 100, 100, 180, 100
125 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 CAPTION "Pööra ja peegelda pilti"
128 BEGIN
129 GROUPBOX "Pööra või peegelad", IDD_MIRRORROTATEGROUP, 6, 6, 112, 86
130 AUTORADIOBUTTON "Peegelda &horisontaalselt", IDD_MIRRORROTATERB1, 12, 18, 100, 10, WS_GROUP
131 AUTORADIOBUTTON "Peegelda &vertikaalselt", IDD_MIRRORROTATERB2, 12, 30, 100, 10
132 AUTORADIOBUTTON "&Pööra kraadiga", IDD_MIRRORROTATERB3, 12, 42, 100, 10
133 AUTORADIOBUTTON "&90°", IDD_MIRRORROTATERB4, 42, 54, 50, 10, WS_GROUP | WS_DISABLED
134 AUTORADIOBUTTON "&180°", IDD_MIRRORROTATERB5, 42, 66, 50, 10, WS_DISABLED
135 AUTORADIOBUTTON "&270°", IDD_MIRRORROTATERB6, 42, 78, 50, 10, WS_DISABLED
136 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 8, 48, 14
137 PUSHBUTTON "Tühista", IDCANCEL, 125, 24, 48, 14
138 END
139
140 IDD_ATTRIBUTES DIALOGEX 100, 100, 225, 120
141 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
142 FONT 8, "MS Shell Dlg"
143 CAPTION "Atribuudid"
144 BEGIN
145 EDITTEXT IDD_ATTRIBUTESEDIT1, 48, 40, 35, 12
146 EDITTEXT IDD_ATTRIBUTESEDIT2, 128, 40, 35, 12
147 LTEXT "&Laius:", IDD_ATTRIBUTESTEXT1, 10, 40, 35, 10
148 LTEXT "&Pikkus:", IDD_ATTRIBUTESTEXT2, 90, 40, 35, 10
149 LTEXT "Faili &kuupäev:", IDD_ATTRIBUTESTEXT3, 10, 5, 60, 10
150 LTEXT "Faili &suurus:", IDD_ATTRIBUTESTEXT4, 10, 15, 60, 10
151 LTEXT "&Resolutsioon:", IDD_ATTRIBUTESTEXT5, 10, 25, 60, 10
152 LTEXT "Pole saadaval", IDD_ATTRIBUTESTEXT6, 60, 5, 90, 10
153 LTEXT "Pole saadaval", IDD_ATTRIBUTESTEXT7, 60, 15, 90, 10
154 LTEXT "Pole saadaval", IDD_ATTRIBUTESTEXT8, 60, 25, 90, 10
155 GROUPBOX "Ühikud", IDD_ATTRIBUTESGROUP1, 6, 57, 158, 27
156 AUTORADIOBUTTON "&Tollid", IDD_ATTRIBUTESRB1, 12, 69, 45, 10, WS_GROUP
157 AUTORADIOBUTTON "c&m", IDD_ATTRIBUTESRB2, 62, 69, 45, 10
158 AUTORADIOBUTTON "Piksl&id", IDD_ATTRIBUTESRB3, 112, 69, 45, 10
159 GROUPBOX "Värvid", IDD_ATTRIBUTESGROUP2, 6, 88, 158, 27
160 AUTORADIOBUTTON "&Mustvalge", IDD_ATTRIBUTESRB4, 12, 100, 70, 10, WS_GROUP
161 AUTORADIOBUTTON "&Värvid", IDD_ATTRIBUTESRB5, 92, 100, 35, 10
162 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 170, 8, 48, 14
163 PUSHBUTTON "Tühista", IDCANCEL, 170, 24, 48, 14
164 PUSHBUTTON "Vaikimisi", IDD_ATTRIBUTESSTANDARD, 170, 40, 48, 14
165 END
166
167 IDD_STRETCHSKEW DIALOGEX 100, 100, 225, 150
168 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
169 FONT 8, "MS Shell Dlg"
170 CAPTION "Venita ja kalluta pilti"
171 BEGIN
172 GROUPBOX "Venita", IDD_STRETCHSKEWGROUPSTRETCH, 6, 6, 158, 66
173 ICON IDI_HORZSTRETCH, IDD_STRETCHSKEWICONHSTRETCH, 12, 18, 32, 32
174 LTEXT "Horisontaalselt:", IDD_STRETCHSKEWTEXTHSTRETCH, 45, 24, 40, 10
175 EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITHSTRETCH, 90, 23, 32, 12
176 LTEXT "%", IDD_STRETCHSKEWTEXTHPERCENT, 125, 24, 15, 10
177 ICON IDI_VERTSTRETCH, IDD_STRETCHSKEWICONVSTRETCH, 12, 43, 32, 32
178 LTEXT "Vertikaalselt:", IDD_STRETCHSKEWTEXTVSTRETCH, 45, 49, 40, 10
179 EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITVSTRETCH, 90, 48, 32, 12
180 LTEXT "%", IDD_STRETCHSKEWTEXTVPERCENT, 125, 49, 15, 10
181 GROUPBOX "Kalluta", IDD_STRETCHSKEWGROUPSKEW, 6, 76, 158, 66
182 ICON IDI_HORZSKEW, IDD_STRETCHSKEWICONHSKEW, 12, 88, 32, 32
183 LTEXT "Horisontaalselt:", IDD_STRETCHSKEWTEXTHSKEW, 45, 94, 40, 10
184 EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITHSKEW, 90, 93, 32, 12
185 LTEXT "kraadi", IDD_STRETCHSKEWTEXTHDEG, 125, 94, 30, 10
186 ICON IDI_VERTSKEW, IDD_STRETCHSKEWICONVSKEW, 12, 113, 32, 32
187 LTEXT "Vertikaalselt:", IDD_STRETCHSKEWTEXTVSKEW, 45, 119, 40, 10
188 EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITVSKEW, 90, 118, 32, 12
189 LTEXT "kraadi", IDD_STRETCHSKEWTEXTVDEG, 125, 119, 30, 10
190 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 170, 8, 48, 14
191 PUSHBUTTON "Tühista", IDCANCEL, 170, 24, 48, 14
192 END
193
194 STRINGTABLE
195 BEGIN
196 IDS_PROGRAMNAME "Paint"
197 IDS_WINDOWTITLE "%s - Paint"
198 IDS_INFOTITLE "Paint ReactOS'ile"
199 IDS_INFOTEXT "Paint ReactOS'ile on saadaval ""GNU Lesser General Public License"" litsentsi all (LGPL, vaata www.gnu.org)"
200 IDS_SAVEPROMPTTEXT "Kas soovid salvesta muudatusi failis %s?"
201 IDS_DEFAULTFILENAME "Nimetu.bmp"
202 IDS_MINIATURETITLE "Miniatuur"
203 IDS_TOOLTIP1 "Vaba valik"
204 IDS_TOOLTIP2 "Valik"
205 IDS_TOOLTIP3 "Kustukumm"
206 IDS_TOOLTIP4 "Täida värviga"
207 IDS_TOOLTIP5 "Vali värv"
208 IDS_TOOLTIP6 "Suum"
209 IDS_TOOLTIP7 "Pliiats"
210 IDS_TOOLTIP8 "Pintsel"
211 IDS_TOOLTIP9 "Õhupintsel"
212 IDS_TOOLTIP10 "Tekst"
213 IDS_TOOLTIP11 "Joon"
214 IDS_TOOLTIP12 "Kumerjoon"
215 IDS_TOOLTIP13 "Ristkülik"
216 IDS_TOOLTIP14 "Hulknurk"
217 IDS_TOOLTIP15 "Ellips"
218 IDS_TOOLTIP16 "Ümardatud ristkülik"
219 IDS_ALLFILES "Kõik failid"
220 IDS_ALLPICTUREFILES "Kõik Pildifailid"
221 IDS_FILESIZE "%d baiti"
222 IDS_PRINTRES "%d x %d pikslit meetri kohta"
223 IDS_INTNUMBERS "Palun sisesta ainult terviklike numbreid!"
224 IDS_PERCENTAGE "Protsent peab 1 ja 500 vahemikus olema."
225 IDS_ANGLE "Nurk peab -89 ja 89 vahemikus olema."
226 IDS_LOADERRORTEXT "Faili %s ei suudetud laadida."
227 IDS_ENLARGEPROMPTTEXT "Pilt lõikelaual on suurem kui digitaalkujutis.\nKas soovid digitaalkujutist suurendada?"
228 END