[BOOTDATA][CMAKE] Sort 2 directories out
[reactos.git] / base / applications / network / dwnl / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 STRINGTABLE
4 BEGIN
5 IDS_USAGE "Użycie: dwnl URL [CEL]\n"
6 IDS_RESOLVING "Rozwiązywanie %s... "
7 IDS_DONE "ukończone.\n"
8 IDS_LENGTH_FULL "Długość: %I64u [%s]\n"
9 IDS_LENGTH "Długość: %I64u\n"
10 IDS_FILE_SAVED "\nPlik zapisany.\n"
11 IDS_CONNECTING_TO_FULL "Nawiązywanie połączenia z %s [%s]... "
12 IDS_CONNECTING_TO "Nawiązywanie połączenia z %s... "
13 IDS_REDIRECTING_TO "Przekierowywanie do %s... "
14 IDS_SEND_REQUEST "Wysyłanie zapytania... "
15 IDS_BYTES_DOWNLOADED "Pobrano %I64u bajt(ów)."
16 IDS_BYTES_DOWNLOADED_FULL "%2d%% (pobrano %I64u bajt(ów))"
17 END
18
19 STRINGTABLE
20 BEGIN
21 IDS_ERROR_DOWNLOAD "\nBŁĄD: Pobieranie nieudane.\n"
22 IDS_ERROR_CODE "\nBŁĄD: %u\n"
23 IDS_ERROR_FILENAME "\nBŁĄD: Nie można ustalić nazwy pliku, podaj docelową nazwę pliku.\n"
24 IDS_ERROR_PROTOCOL "\nBŁĄD: Niewspierany protokół.\n"
25 END