Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / network / ipconfig / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 STRINGTABLE DISCARDABLE
4 BEGIN
5 IDS_BCAST "Broadcast"
6 IDS_P2P "Peer To Peer"
7 IDS_MIXED "Mikset"
8 IDS_HYBRID "Hybrid"
9 IDS_UNKNOWN "Ukjent"
10 END
11
12 STRINGTABLE DISCARDABLE
13 BEGIN
14 IDS_OTHER "Other Type Of Adapter"
15 IDS_ETH "Ethernet Adapter"
16 IDS_TOKEN "Token Ring Adapter"
17 IDS_FDDI "FDDI Adapter"
18 IDS_PPP "PPP Adapter"
19 IDS_LOOP "Loopback Adapter"
20 IDS_SLIP "SLIP Adapter"
21 END
22
23 STRINGTABLE DISCARDABLE
24 BEGIN
25 /* Please keep the spacing/formatting as per En.rc when translating */
26 IDS_USAGE
27 "\nUSAGE:\n \
28 ipconfig [/? | /all | /renew [kort] | /release [kort] |\n \
29 /flushdns | /displaydns | /registerdns |\n \
30 /showclassid kort |\n \
31 /setclassid kort [classid] ]\n \
32 \n \
33 der\n \
34 kort Tilkoblingsnavn\n \
35 (jokertegnene * og ? er tillatt, se eksemplene)\n \
36 \n \
37 Eksempler:\n \
38 /? Viser denne hjelpe meldingen\n \
39 /all Viser detaljert informasjon.\n \
40 /release Frigir IP addressen for det angitte kortet.\n \
41 /renew Forny alle IP addresser for alle valgte kort.\n \
42 /flushdns Tømmer DNS Resolver-bufferen.\n \
43 /registerdns Oppdaterer alle DHCP leieavtaler og registerer DNS navn på nytt.\n \
44 /displaydns Viser innhold av DNS Resolver-bufferen.\n \
45 /showclassid Viser alle klasse IDene for DHCP som er tillatt for kortet.\n \
46 /setclassid Endrer klasse-IDene for DHCP.\n \
47 \n \
48 Standardverdien er å bare vise IP-addressen, nettverksmasken og\n \
49 standard gatewayen for hver kort knyttet til TCP/IP.\n \
50 \n \
51 For Release og Renew, hvis ingen kortnavn er angitt, vil IP addressen\n \
52 for alle kort knyttet til TCP/IP frigis eller fornyes hvis det ikke angis et kortnavn.\n \
53 \n \
54 For Setclassid, fjernes ClassId hvis det ikke angis en ClassId.\n \
55 \n \
56 Eksempler:\n \
57 > ipconfig ... Vis informasjon.\n \
58 > ipconfig /all ... Vis detaljert informasjon\n \
59 > ipconfig /renew ... Forny alle kort\n \
60 > ipconfig /renew EL* ... Forny alle kort med navn som\n \
61 begynner med EL\n \
62 > ipconfig /release *Til* ... Frigi alle samsvarende tilkoblinger,\n \
63 for eksempel ""Lokal tilkobling 1"" eller\n \
64 ""Lokaltilkobling 2""\n"
65 END