[CMAKE]
[reactos.git] / base / applications / network / ipconfig / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS RAPPS
3 * FILE: \base\applications\network\ipconfig\lang\sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * Translation: Jaix Bly
6 */
7 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 STRINGTABLE DISCARDABLE
10 BEGIN
11 IDS_BCAST "Broadcast"
12 IDS_P2P "Peer To Peer"
13 IDS_MIXED "Mixad"
14 IDS_HYBRID "Hybrid"
15 IDS_UNKNOWN "Okänd"
16 END
17
18 STRINGTABLE DISCARDABLE
19 BEGIN
20 IDS_OTHER "Annan Typ av Adapter"
21 IDS_ETH "Ethernet Adapter"
22 IDS_TOKEN "Token Ring Adapter"
23 IDS_FDDI "FDDI Adapter"
24 IDS_PPP "PPP Adapter"
25 IDS_LOOP "Loopback Adapter"
26 IDS_SLIP "SLIP Adapter"
27 END
28
29 STRINGTABLE DISCARDABLE
30 BEGIN
31 /* Please keep the spacing/formatting as per En.rc when translating */
32 IDS_USAGE
33 "\nSYNTAX:\n \
34 ipconfig [/? | /all | /renew [kort] | /release [kort] |\n \
35 /flushdns | /displaydns | /registerdns |\n \
36 /showclassid kort |\n \
37 /setclassid kort [classid] ]\n \
38 \n \
39 där\n \
40 kort Anslutningssnamn\n \
41 (jokertecken * och ? är tillåtet, se exempeln)\n \
42 \n \
43 Alternativ:\n \
44 /? Visar detta hjälpmeddelandet\n \
45 /all Visar detaljerd information.\n \
46 /release Frigör IP adressen för det angivna kortet.\n \
47 /renew Förnya alla IP adresser för det angivna kortet.\n \
48 /flushdns Tömmer DNS Resolver-buffern.\n \
49 /registerdns Uppdaterar alla DHCP leaseavtal och registerer DNS namn på nytt.\n \
50 /displaydns Visar inhåll i DNS Resolver-bufferen.\n \
51 /showclassid Visar alla klass-ID:na för DHCP som är tillåtet för kortet.\n \
52 /setclassid Ändrar DHCP-klass-ID:t.\n \
53 \n \
54 Som standard visas bara IP-adressen, nätsmasken och\n \
55 standardgateway för varje nätverkskort som är bundet till TCP/IP.\n \
56 \n \
57 Om inget nätverkskort angetts för Release och Renew, kommer IP-adresserna\n \
58 för alla nätverkskort som är bundna till TCP/IP att frigöras eller förnyas.\n \
59 \n \
60 Om inget klass-ID har angetts för Setclassid tas klass-ID:t bort.\n \
61 \n \
62 Exempel:\n \
63 > ipconfig ... Visar informastion.\n \
64 > ipconfig /all ... Visar detaljerd information\n \
65 > ipconfig /renew ... Förnyar alla kort\n \
66 > ipconfig /renew EL* ... Förnyar alle kort med navn som\n \
67 börjar med EL\n \
68 > ipconfig /release *Ans* ... frigör alla matchande anslutningar,\n \
69 t.ex. ""Anslutning till lokalt nätverk 1"" eller\n \
70 ""Anslutning till lokalt nätverk 2""\n \ "
71 END