[NET][MC] Replace strings for the ACCOUNTS, GROUP and LOCALGROUP commands by netmsg...
[reactos.git] / base / applications / network / net / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2 STRINGTABLE
3 BEGIN
4 IDS_ACCOUNTS_FORCE_LOGOFF "Wymuś wylogowanie po upływie"
5 IDS_ACCOUNTS_LOGOFF_SECONDS "%lu sekund"
6 IDS_ACCOUNTS_PRIMARY_SERVER "Serwer podstawowy"
7 IDS_ACCOUNTS_BACKUP_SERVER "Serwer zapasowy"
8 IDS_ACCOUNTS_STANDALONE_SERVER "Serwer autonomiczny"
9 IDS_ACCOUNTS_WORKSTATION "Stacja robocza"
10
11 IDS_CONFIG_TEXT "Można sterować następującymi uruchomionymi obecnie usługami:\n\n\
12 Serwer\n Stacja robocza\n\n"
13 IDS_CONFIG_SERVER_NAME "Nazwa serwera"
14 IDS_CONFIG_SERVER_COMMENT "Komentarz serwera"
15 IDS_CONFIG_SERVER_VERSION "Wersja oprogramowania"
16 IDS_CONFIG_SERVER_ACTIVE "Serwer jest aktywny na"
17 IDS_CONFIG_SERVER_HIDDEN "Serwer ukrykty"
18 IDS_CONFIG_SERVER_USERS "Maksymalna liczba zalogowanych użytkowników"
19 IDS_CONFIG_SERVER_FILES "Maksymalna liczba otwartych plików na sesję"
20 IDS_CONFIG_SERVER_IDLE "Czas bezczynności sesji (min)"
21 IDS_CONFIG_WORKSTATION_NAME "Nazwa komputera"
22 IDS_CONFIG_WORKSTATION_FULLNAME "Pełna nazwa komputera"
23 IDS_CONFIG_WORKSTATION_USERNAME "Nazwa użytkownika"
24 IDS_CONFIG_WORKSTATION_ACTIVE "Stacja robocza jest aktywna na"
25 IDS_CONFIG_WORKSTATION_VERSION "Wersja oprogramowania"
26 IDS_CONFIG_WORKSTATION_DOMAIN "Domena stacji roboczej"
27 IDS_CONFIG_WORKSTATION_LOGON "Domena logowania"
28
29 IDS_STATISTICS_TEXT "Dostępne są statystyki dla następujących uruchomionych obecnie usług:\n\n\
30 Serwer\n Stacja robocza\n\n"
31 IDS_STATISTICS_SINCE "Statystyka od %d/%d/%d %d:%02d %s\n\n\n"
32 IDS_STATISTICS_SRV_NAME "Statystyka serwera dla \\\\%s\n\n\n"
33 IDS_STATISTICS_SRV_SESACCEPT "Zaakceptowane sesje"
34 IDS_STATISTICS_SRV_SESSTIME "Sesje przerwane z powodu upłynięcia limitu czasu"
35 IDS_STATISTICS_SRV_SESSERROR "Sesje przerwane z powodu wystąpienia błędu"
36 IDS_STATISTICS_SRV_KBSENT "Wysłano kilobajtów"
37 IDS_STATISTICS_SRV_KBRCVD "Odebrano kilobajtów"
38 IDS_STATISTICS_SRV_MRESPTIME "Średni czas odpowiedzi (ms)"
39 IDS_STATISTICS_SRV_SYSERRORS "Błędy systemu"
40 IDS_STATISTICS_SRV_PMERRORS "Naruszenia uprawnień"
41 IDS_STATISTICS_SRV_PWERRORS "Naruszenia hasła"
42 IDS_STATISTICS_SRV_FILES "Wykorzystane pliki"
43 IDS_STATISTICS_SRV_DEVICES "Wykorzystane urządzenia komunikacyjne"
44 IDS_STATISTICS_SRV_JOBS "Buforowane zadania drukowania"
45 IDS_STATISTICS_SRV_BUFFERS "Wyczerpane bufory czasomierzy\n\n"
46 IDS_STATISTICS_SRV_BIGBUFFERS " Duże bufory"
47 IDS_STATISTICS_SRV_REQBUFFERS " Bufory żądań"
48 IDS_STATISTICS_WKS_NAME "Statystyka stacji roboczej dla \\\\%s\n\n\n"
49 IDS_STATISTICS_WKS_BYTESRCVD "Bajty odebrane"
50 IDS_STATISTICS_WKS_SMBSRCVD "Odebrane bloki komunikatów serwera (SMB)"
51 IDS_STATISTICS_WKS_BYTESTRANS "Bajty przesłane"
52 IDS_STATISTICS_WKS_SMBSTRANS "Przesłane bloki komunikatów serwera (SMB)"
53 IDS_STATISTICS_WKS_READOPS "Operacje odczytu"
54 IDS_STATISTICS_WKS_WRITEOPS "Operacje zapisu"
55 IDS_STATISTICS_WKS_READDENIED "Odrzucone operacje odczytu bez przetwarzania"
56 IDS_STATISTICS_WKS_WRITEDENIED "Odrzucone operacje zapisu bez przetwarzania"
57 IDS_STATISTICS_WKS_NETWORKERROR "Błędy sieciowe"
58 IDS_STATISTICS_WKS_CONNECTS "Wykonane połączenia"
59 IDS_STATISTICS_WKS_RECONNECTS "Ponownie wykonane połączenia"
60 IDS_STATISTICS_WKS_DISCONNECTS "Rozłączenia serwera"
61 IDS_STATISTICS_WKS_SESSIONS "Sesje uruchomione"
62 IDS_STATISTICS_WKS_HUNGSESSIONS "Zawieszone sesje"
63 IDS_STATISTICS_WKS_FAILSESSIONS "Niepowodzenia sesji"
64 IDS_STATISTICS_WKS_FAILEDOPS "Niepowodzenia operacji"
65 IDS_STATISTICS_WKS_USECOUNT "Liczba pomyślnych prób użycia"
66 IDS_STATISTICS_WKS_FAILUSECOUNT "Liczba niepomyślnych prób użycia"
67
68 IDS_USER_ACCOUNTS "Konta użytkowników dla \\\\%s"
69 IDS_USER_NAME "Nazwa użytkownika"
70 IDS_USER_FULL_NAME "Pełna nazwa"
71 IDS_USER_COMMENT "Komentarz"
72 IDS_USER_USER_COMMENT "Komentarz użytkownika"
73 IDS_USER_COUNTRY_CODE "Kod kraju"
74 IDS_USER_ACCOUNT_ACTIVE "Konto jest aktywne"
75 IDS_USER_ACCOUNT_EXPIRES "Wygasanie konta"
76 IDS_USER_PW_LAST_SET "Hasło ostatnio ustawiano"
77 IDS_USER_PW_EXPIRES "Ważność hasła wygasa"
78 IDS_USER_PW_CHANGEABLE "Hasło może być zmieniane"
79 IDS_USER_PW_REQUIRED "Wymagane jest hasło"
80 IDS_USER_CHANGE_PW "Użytkownik może zmieniać hasło"
81 IDS_USER_WORKSTATIONS "Dozwolone stacje robocze"
82 IDS_USER_LOGON_SCRIPT "Skrypt logowania"
83 IDS_USER_PROFILE "Profil użytkownika"
84 IDS_USER_HOME_DIR "Katalog macierzysty"
85 IDS_USER_LAST_LOGON "Ostatnie logowanie"
86 IDS_USER_LOGON_HOURS "Dozwolone godziny logowania"
87 IDS_USER_LOCAL_GROUPS "Członkostwa grup lokalnych"
88 IDS_USER_GLOBAL_GROUPS "Członkostwa grup globalnych"
89
90 IDS_USER_ENTER_PASSWORD1 "Wpisz nowe hasło dla użytkownika: "
91 IDS_USER_ENTER_PASSWORD2 "Wpisz hasło ponownie w celu potwierdzenia: "
92 IDS_USER_NO_PASSWORD_MATCH "Hasła są niezgodne!"
93
94 IDS_USE_NOW_CONNECTED "%s jest obecnie podłączony do %s\n"
95
96 IDS_GENERIC_YES "Tak"
97 IDS_GENERIC_NO "Nie"
98 IDS_GENERIC_NEVER "Nigdy"
99 IDS_GENERIC_NONE "Brak"
100 IDS_GENERIC_ALL "Wszystkie"
101 IDS_GENERIC_LOCKED "Zablokowane"
102 IDS_GENERIC_UNLIMITED "Bez ograniczeń"
103 IDS_GENERIC_SYNTAX "Składnia tego polecenia jest następująca:\n\n"
104
105 IDS_ERROR_OPTION_NOT_SUPPORTED "Opcja %s nie jest jeszcze obsługiwana.\n"
106 IDS_ERROR_INVALID_OPTION_VALUE "Wprowadzono nieprawidłową wartość dla opcji %s.\n"
107 IDS_ERROR_SYSTEM_ERROR "Wystąpił błąd systemu %d.\n"
108 IDS_ERROR_NO_ERROR "Polecenie zostało wykonane pomyślnie.\n\n"
109 END