61328729ce9e7faf6c2336fb33fbd8c0d1b4c257
[reactos.git] / base / applications / network / net / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * FILE: base/applications/network/net/lang/ro-RO.rc
3 * ReactOS Project (http://www.reactos.org)
4 * TRANSLATOR: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot com)
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 STRINGTABLE
10 BEGIN
11 IDS_ACCOUNTS_FORCE_LOGOFF "Forțează deautentificarea după"
12 IDS_ACCOUNTS_LOGOFF_SECONDS "%lu secunde"
13 IDS_ACCOUNTS_MIN_PW_AGE "Vârsta minimă a parolei (în zile)"
14 IDS_ACCOUNTS_MAX_PW_AGE "Vârsta maximă a parolei (în zile)"
15 IDS_ACCOUNTS_MIN_PW_LENGTH "Lungimea minimă a parolei"
16 IDS_ACCOUNTS_PW_HIST_LENGTH "Lungimea istoricului parolei"
17 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_THRESHOLD "Pragul de blocare"
18 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_DURATION "Durata de blocare (în minute)"
19 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_WINDOW "Fereastra de observare a blocării (în minute)"
20 IDS_ACCOUNTS_COMPUTER_ROLE "Rolul calculatorului"
21 IDS_ACCOUNTS_PRIMARY_SERVER "Server primar"
22 IDS_ACCOUNTS_BACKUP_SERVER "Server de rezervă"
23 IDS_ACCOUNTS_STANDALONE_SERVER "Server de sine stătător"
24 IDS_ACCOUNTS_WORKSTATION "Stație de lucru"
25
26 IDS_CONFIG_TEXT "Controlabile sunt următoarele servicii curente:\n\n\
27 Server\n Stație de lucru\n\n"
28 IDS_CONFIG_SERVER_NAME "Nume de server"
29 IDS_CONFIG_SERVER_COMMENT "Comentariu server"
30 IDS_CONFIG_SERVER_VERSION "Versiune de program"
31 IDS_CONFIG_SERVER_ACTIVE "Server activ pe"
32 IDS_CONFIG_SERVER_HIDDEN "Server ascuns"
33 IDS_CONFIG_SERVER_USERS "Maxim utilizatori autentificați"
34 IDS_CONFIG_SERVER_FILES "Maxim fișiere deschise pe sesiune"
35 IDS_CONFIG_SERVER_IDLE "Timpul sesiunii de inactivitate (min)"
36 IDS_CONFIG_WORKSTATION_NAME "Nume de calculator"
37 IDS_CONFIG_WORKSTATION_FULLNAME "Nume complet de calculator"
38 IDS_CONFIG_WORKSTATION_USERNAME "Nume de utilizator"
39 IDS_CONFIG_WORKSTATION_ACTIVE "Stație de lucru activă pe"
40 IDS_CONFIG_WORKSTATION_VERSION "Versiune de program"
41 IDS_CONFIG_WORKSTATION_DOMAIN "Domeniu de calculator"
42 IDS_CONFIG_WORKSTATION_LOGON "Domeniu de autentificare"
43
44 IDS_GROUP_GROUPS "Conturile de grup pentru \\\\%s"
45 IDS_GROUP_NAME "Nume de grup"
46 IDS_GROUP_COMMENT "Comentariu"
47 IDS_GROUP_MEMBERS "Membri"
48
49 IDS_LOCALGROUP_ALIASES "Alias pentru \\\\%s"
50 IDS_LOCALGROUP_ALIAS_NAME "Nume alias"
51 IDS_LOCALGROUP_COMMENT "Comentariu"
52 IDS_LOCALGROUP_MEMBERS "Membri"
53
54 IDS_STATISTICS_TEXT "Statistici disponibile pentru următoarele servicii:\n\n\
55 Server\n Stație de lucru\n\n"
56 IDS_STATISTICS_SINCE "Statistici începând din %d/%d/%d %d:%02d %s\n\n\n"
57 IDS_STATISTICS_SRV_NAME "Statistici de server pentru \\\\%s\n\n\n"
58 IDS_STATISTICS_SRV_SESACCEPT "Sesiuni acceptate"
59 IDS_STATISTICS_SRV_SESSTIME "Sesiuni expirate"
60 IDS_STATISTICS_SRV_SESSERROR "Sesiuni eșuate"
61 IDS_STATISTICS_SRV_KBSENT "Kiloocteți transmiși"
62 IDS_STATISTICS_SRV_KBRCVD "Kiloocteți receptați"
63 IDS_STATISTICS_SRV_MRESPTIME "Timpul mediu de răspuns (msec)"
64 IDS_STATISTICS_SRV_SYSERRORS "Erori de sistem"
65 IDS_STATISTICS_SRV_PMERRORS "Erori la permisiuni"
66 IDS_STATISTICS_SRV_PWERRORS "Erori la parole"
67 IDS_STATISTICS_SRV_FILES "Fișiere accesate"
68 IDS_STATISTICS_SRV_DEVICES "Dispozitive de comunicații accesate"
69 IDS_STATISTICS_SRV_JOBS "Comenzi de imprimare cumulate"
70 IDS_STATISTICS_SRV_BUFFERS "Momente cu limită de memorie depășită\n\n"
71 IDS_STATISTICS_SRV_BIGBUFFERS " memorii masive"
72 IDS_STATISTICS_SRV_REQBUFFERS " memorii tranzitive"
73 IDS_STATISTICS_WKS_NAME "Statistici pentru stația de lucru \\\\%s\n\n\n"
74 IDS_STATISTICS_WKS_BYTESRCVD "Octeți receptați"
75 IDS_STATISTICS_WKS_SMBSRCVD "Blocuri Mesaje de Server (SMB) receptate"
76 IDS_STATISTICS_WKS_BYTESTRANS "Octeți transmiși"
77 IDS_STATISTICS_WKS_SMBSTRANS "Blocuri Mesaje de Server (SMB) transmise"
78 IDS_STATISTICS_WKS_READOPS "Operații de citire"
79 IDS_STATISTICS_WKS_WRITEOPS "Operații de scriere"
80 IDS_STATISTICS_WKS_READDENIED "Citiri brute respinse"
81 IDS_STATISTICS_WKS_WRITEDENIED "Scrieri brute respinse"
82 IDS_STATISTICS_WKS_NETWORKERROR "Erori de rețea"
83 IDS_STATISTICS_WKS_CONNECTS "Conexiuni realizate"
84 IDS_STATISTICS_WKS_RECONNECTS "Reconectări realizate"
85 IDS_STATISTICS_WKS_DISCONNECTS "Deconectări de server"
86 IDS_STATISTICS_WKS_SESSIONS "Sesiuni pornite"
87 IDS_STATISTICS_WKS_HUNGSESSIONS "Sesiuni suspendate"
88 IDS_STATISTICS_WKS_FAILSESSIONS "Sesiuni eșuate"
89 IDS_STATISTICS_WKS_FAILEDOPS "Operații eșuate"
90 IDS_STATISTICS_WKS_USECOUNT "Număr de utilizări"
91 IDS_STATISTICS_WKS_FAILUSECOUNT "Utilizări eșuate"
92
93 IDS_USER_ACCOUNTS "Conturi de utilizator pentru \\\\%s"
94 IDS_USER_NAME "Nume utilizator"
95 IDS_USER_FULL_NAME "Nume complet"
96 IDS_USER_COMMENT "Comentariu"
97 IDS_USER_USER_COMMENT "Comentariu de utilizator"
98 IDS_USER_COUNTRY_CODE "Cod de țară"
99 IDS_USER_ACCOUNT_ACTIVE "Cont activ"
100 IDS_USER_ACCOUNT_EXPIRES "Cont expiră"
101 IDS_USER_PW_LAST_SET "Parolă recent instituită"
102 IDS_USER_PW_EXPIRES "Parolă expiră"
103 IDS_USER_PW_CHANGEABLE "Parolă modificabilă"
104 IDS_USER_PW_REQUIRED "Parolă necesară"
105 IDS_USER_CHANGE_PW "Utilizatorul poate schimba parola"
106 IDS_USER_WORKSTATIONS "Stații de lucru permise"
107 IDS_USER_LOGON_SCRIPT "Script de autentificare"
108 IDS_USER_PROFILE "Profil de utilizator"
109 IDS_USER_HOME_DIR "Director personal"
110 IDS_USER_LAST_LOGON "Ultimă autentificare"
111 IDS_USER_LOGON_HOURS "Ore de autentificare permise"
112 IDS_USER_LOCAL_GROUPS "Apartenență grup local"
113 IDS_USER_GLOBAL_GROUPS "Apartenență grup global"
114
115 IDS_USER_ENTER_PASSWORD1 "Introduceți o parolă nouă pentru utilizatorul (curent): "
116 IDS_USER_ENTER_PASSWORD2 "Introduceți din nou parola: "
117 IDS_USER_NO_PASSWORD_MATCH "Parolele diferă!"
118
119 IDS_USE_NOW_CONNECTED "Conectarea %s la %s a fost realizată.\n"
120
121 IDS_GENERIC_YES "Da"
122 IDS_GENERIC_NO "Nu"
123 IDS_GENERIC_NEVER "Niciodată"
124 IDS_GENERIC_NONE "Nespecificat"
125 IDS_GENERIC_ALL "Toate"
126 IDS_GENERIC_LOCKED "Blocat"
127 IDS_GENERIC_UNLIMITED "Nelimitat"
128 IDS_GENERIC_SYNTAX "Sintaxa acestei comenzi:\n\n"
129
130 IDS_ERROR_OPTION_NOT_SUPPORTED "Opțiunea %s încă nu este admisă.\n"
131 IDS_ERROR_INVALID_OPTION_VALUE "Ați introdus o valoare nevalidă pentru opțiunea %s.\n"
132 IDS_ERROR_SYSTEM_ERROR "A survenit eroarea de sistem %d.\n"
133 IDS_ERROR_NO_ERROR "Comanda a fost executată cu succes.\n\n"
134 END