5c001e5429c632848be0e39423fe44947f08cee1
[reactos.git] / base / applications / network / net / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 STRINGTABLE
6 BEGIN
7 IDS_ACCOUNTS_FORCE_LOGOFF "Sonra oturum kapatmaya zorla"
8 IDS_ACCOUNTS_LOGOFF_SECONDS "%lu sâniye"
9 IDS_ACCOUNTS_MIN_PW_AGE "En az şifre yaşı (gün)"
10 IDS_ACCOUNTS_MAX_PW_AGE "En çok şifre yaşı (gün)"
11 IDS_ACCOUNTS_MIN_PW_LENGTH "En az şifre uzunluğu"
12 IDS_ACCOUNTS_PW_HIST_LENGTH "Şifre geçmişi uzunluğu"
13 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_THRESHOLD "Kilitleme başlangıcı"
14 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_DURATION "Kilitleme süresi (dakîka)"
15 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_WINDOW "Kilitleme gözlem penceresi (dakîka)"
16 IDS_ACCOUNTS_COMPUTER_ROLE "Bilgisayar görevi"
17 IDS_ACCOUNTS_PRIMARY_SERVER "Birinci sunucu"
18 IDS_ACCOUNTS_BACKUP_SERVER "Yedekleme sunucusu"
19 IDS_ACCOUNTS_STANDALONE_SERVER "Bağımsız sunucu"
20 IDS_ACCOUNTS_WORKSTATION "İş istasyonu"
21
22 IDS_CONFIG_TEXT "The following running services can be controlled:\n\n\
23 Server\n Workstation\n\n"
24 IDS_CONFIG_SERVER_NAME "Server Name"
25 IDS_CONFIG_SERVER_COMMENT "Server Comment"
26 IDS_CONFIG_SERVER_VERSION "Software version"
27 IDS_CONFIG_SERVER_ACTIVE "Server is active on"
28 IDS_CONFIG_SERVER_HIDDEN "Server hidden"
29 IDS_CONFIG_SERVER_USERS "Maximum Logged On Users"
30 IDS_CONFIG_SERVER_FILES "Maximum open files per session"
31 IDS_CONFIG_SERVER_IDLE "Idle session time (min)"
32 IDS_CONFIG_WORKSTATION_NAME "Computer name"
33 IDS_CONFIG_WORKSTATION_FULLNAME "Full Computer name"
34 IDS_CONFIG_WORKSTATION_USERNAME "User name"
35 IDS_CONFIG_WORKSTATION_ACTIVE "Workstation is active on"
36 IDS_CONFIG_WORKSTATION_VERSION "Software version"
37 IDS_CONFIG_WORKSTATION_DOMAIN "Workstation domain"
38 IDS_CONFIG_WORKSTATION_LOGON "Logon domain"
39
40 IDS_GROUP_GROUPS "Group Accounts for \\\\%s"
41 IDS_GROUP_NAME "Group name"
42 IDS_GROUP_COMMENT "Comment"
43 IDS_GROUP_MEMBERS "Members"
44
45 IDS_LOCALGROUP_ALIASES "\\\\%s için başka adlar"
46 IDS_LOCALGROUP_ALIAS_NAME "Başka ad"
47 IDS_LOCALGROUP_COMMENT "Açıklama"
48 IDS_LOCALGROUP_MEMBERS "Üyeler"
49
50 IDS_STATISTICS_TEXT "Statistics are available for the following services:\n\n\
51 Server\n Workstation\n\n"
52 IDS_STATISTICS_SINCE "Statistics since %d/%d/%d %d:%02d %s\n\n\n"
53 IDS_STATISTICS_SRV_NAME "Server statistics for \\\\%s\n\n\n"
54 IDS_STATISTICS_SRV_SESACCEPT "Sessions accepted"
55 IDS_STATISTICS_SRV_SESSTIME "Sessions timed-out"
56 IDS_STATISTICS_SRV_SESSERROR "Sessions errored-out"
57 IDS_STATISTICS_SRV_KBSENT "Kilobytes sent"
58 IDS_STATISTICS_SRV_KBRCVD "Kilobytes received"
59 IDS_STATISTICS_SRV_MRESPTIME "Mean response time (msec)"
60 IDS_STATISTICS_SRV_SYSERRORS "System errors"
61 IDS_STATISTICS_SRV_PMERRORS "Permission violations"
62 IDS_STATISTICS_SRV_PWERRORS "Password violations"
63 IDS_STATISTICS_SRV_FILES "Files accessed"
64 IDS_STATISTICS_SRV_DEVICES "Communication devices accessed"
65 IDS_STATISTICS_SRV_JOBS "Print jobs spooled"
66 IDS_STATISTICS_SRV_BUFFERS "Times buffers exhausted\n\n"
67 IDS_STATISTICS_SRV_BIGBUFFERS " Big buffers"
68 IDS_STATISTICS_SRV_REQBUFFERS " Request buffers"
69 IDS_STATISTICS_WKS_NAME "Workstation statistics for \\\\%s\n\n\n"
70 IDS_STATISTICS_WKS_BYTESRCVD "Bytes received"
71 IDS_STATISTICS_WKS_SMBSRCVD "Server Message Blocks (SMBs) received"
72 IDS_STATISTICS_WKS_BYTESTRANS "Bytes transmitted"
73 IDS_STATISTICS_WKS_SMBSTRANS "Server Message Blocks (SMBs) transmitted"
74 IDS_STATISTICS_WKS_READOPS "Read operations"
75 IDS_STATISTICS_WKS_WRITEOPS "Write operations"
76 IDS_STATISTICS_WKS_READDENIED "Raw reads denied"
77 IDS_STATISTICS_WKS_WRITEDENIED "Raw writes denied"
78 IDS_STATISTICS_WKS_NETWORKERROR "Network errors"
79 IDS_STATISTICS_WKS_CONNECTS "Connections made"
80 IDS_STATISTICS_WKS_RECONNECTS "Reconnections made"
81 IDS_STATISTICS_WKS_DISCONNECTS "Server disconnects"
82 IDS_STATISTICS_WKS_SESSIONS "Sessions started"
83 IDS_STATISTICS_WKS_HUNGSESSIONS "Hung sessions"
84 IDS_STATISTICS_WKS_FAILSESSIONS "Failed sessions"
85 IDS_STATISTICS_WKS_FAILEDOPS "Failed operations"
86 IDS_STATISTICS_WKS_USECOUNT "Use count"
87 IDS_STATISTICS_WKS_FAILUSECOUNT "Failed use count"
88
89 IDS_USER_ACCOUNTS "\\\\%s için kullanıcı hesapları"
90 IDS_USER_NAME "Kullanıcı adı"
91 IDS_USER_FULL_NAME "Tüm ad"
92 IDS_USER_COMMENT "Açıklama"
93 IDS_USER_USER_COMMENT "Kullanıcı açıklaması"
94 IDS_USER_COUNTRY_CODE "Ülke kodu"
95 IDS_USER_ACCOUNT_ACTIVE "Hesap etkin"
96 IDS_USER_ACCOUNT_EXPIRES "Hesap süresi bitimi"
97 IDS_USER_PW_LAST_SET "Şifre son ayarlama"
98 IDS_USER_PW_EXPIRES "Şifre süresi bitimi"
99 IDS_USER_PW_CHANGEABLE "Şifre değiştirilebilir"
100 IDS_USER_PW_REQUIRED "Şifre gerekli"
101 IDS_USER_CHANGE_PW "Kullanıcı şifre değiştirebilir"
102 IDS_USER_WORKSTATIONS "İzin verilen iş istsyonları"
103 IDS_USER_LOGON_SCRIPT "Oturum açma betiği"
104 IDS_USER_PROFILE "Kullanıcı profili"
105 IDS_USER_HOME_DIR "Ev dizini"
106 IDS_USER_LAST_LOGON "Son oturum açma"
107 IDS_USER_LOGON_HOURS "İzin verilen oturum açma saatleri"
108 IDS_USER_LOCAL_GROUPS "Yerli takım üyelikleri"
109 IDS_USER_GLOBAL_GROUPS "Umûmî takım üyelikleri"
110
111 IDS_USER_ENTER_PASSWORD1 "Bu kullanıcı için yeni bir şifre giriniz: "
112 IDS_USER_ENTER_PASSWORD2 "Şifreyi yeniden giriniz: "
113 IDS_USER_NO_PASSWORD_MATCH "Şifreler uyuşmuyor!"
114
115 IDS_USE_NOW_CONNECTED "%s şuna bağlandı: %s\n"
116
117 IDS_GENERIC_YES "Evet"
118 IDS_GENERIC_NO "Hayır"
119 IDS_GENERIC_NEVER "Hiçbir Zaman"
120 IDS_GENERIC_NONE "Yok"
121 IDS_GENERIC_ALL "Tümü"
122 IDS_GENERIC_LOCKED "Kilitli"
123 IDS_GENERIC_UNLIMITED "Unlimited"
124 IDS_GENERIC_SYNTAX "The syntax of this command is:\n\n"
125
126 IDS_ERROR_OPTION_NOT_SUPPORTED "%s seçeneği daha desteklenmiyor.\n"
127 IDS_ERROR_INVALID_OPTION_VALUE "%s seçeneği için geçersiz bir değer girdiniz.\n"
128 IDS_ERROR_SYSTEM_ERROR "%d dizge hatâsı oldu.\n"
129 IDS_ERROR_NO_ERROR "Komut başarılı bir şekilde çalıştırıldı.\n\n"
130 END