* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / network / ping / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS RAPPS
3 * FILE: \base\applications\network\ping\lang\sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * Translation: Jaix Bly
6 */
7 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 STRINGTABLE DISCARDABLE
10 BEGIN
11 IDS_USAGE "\nSYNTAX: ping [-t] [-n antal] [-l storlek] [-w timeout] värddator\n\n\
12 Alternativ:\n\
13 -t Pinga den angivna datorn tills kommandor stoppas.\n\
14 För att stoppa - tryck Ctrl-C.\n\
15 -n antal Antal ekobegäranden som ska skickas.\n\
16 -l storlek Sändniningsbuffertens storlek.\n\
17 -w timeout Timeout i millisekunder att vänta på varje svar.\n\n\0"
18
19 IDS_PING_WITH_BYTES "\nPingar %1 [%2] med %3!d! bytes data:\n\n\0"
20 IDS_PING_STATISTICS "\nPing statistk för %1:\n\0"
21 IDS_PACKETS_SENT_RECEIVED_LOST " Packet: Sända = %1!d!, Mottagna = %2!d!, Förlorade = %3!d! (%4!d!%% förlust),\n\0"
22 IDS_APPROXIMATE_ROUND_TRIP "Ungefärliga slingtider i millisekunder:\n\0"
23 IDS_MIN_MAX_AVERAGE " Minimum = %1, Maximum = %2, Genomsnittlig = %3\n\0"
24 IDS_NOT_ENOUGH_RESOURCES "Inte tillräckliga resurser tillgänliga.\n\0"
25 IDS_UNKNOWN_HOST "Okänd Värd %1.\n\0"
26 IDS_SETSOCKOPT_FAILED "setsockopt misslyckades (%1!d!).\n\0"
27 IDS_COULD_NOT_CREATE_SOCKET "Kunde inte skapa socket (#%1!d!).\n\0"
28 IDS_COULD_NOT_INIT_WINSOCK "Kunde inte initialisera winsock dll.\n\0"
29 IDS_DEST_MUST_BE_SPECIFIED "Namn eller IP adress till värd måste anges.\n\0"
30 IDS_BAD_PARAMETER "Ogiltig parameter %1.\n\0"
31 IDS_BAD_OPTION_FORMAT "Ogiltigt format på alternativ %1.\n\0"
32 IDS_BAD_OPTION "Ogiltigt alternativ %1.\n\0"
33 IDS_BAD_VALUE_OPTION_L "Ogiltigt värde för alternativ -l, giltig intervall är från 0 till %1!d!.\n\0"
34 IDS_REPLY_FROM "Svar från %1: bytes=%2!d! tid%3%4 TTL=%5!d!\n\0"
35 IDS_DEST_UNREACHABLE "Värddatorn går inte att nå.\n\0"
36 IDS_COULD_NOT_TRANSMIT "Kunde inte sända data (%1!d!).\n\0"
37 IDS_COULD_NOT_RECV "Kunde inte ta emot data (%1!d!).\n\0"
38 IDS_REQUEST_TIMEOUT "Förfrågan gjorde timeout.\n\0"
39 IDS_MS "ms\0"
40 IDS_1MS "1ms\0"
41 END