[TRANSLATIONS] Update the email address and add a note in the Turkish translation...
[reactos.git] / base / applications / network / wlanconf / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 STRINGTABLE
6 BEGIN
7 IDS_USAGE "\nBir WLAN bağdaştırıcısı yapılandır.\n\n\
8 WLANCONF [-c SSID [-w WEP] [-a]] [-d] [-s]\n\n\
9 \t-c SSID\t\tYüklü bir SSID'ye bağlar.\n\
10 \t-w WEP\t\tKullanılacak bir WEP anahtarı belirtir.\n\
11 \t-a\t\tPlansız varış ağını belirtir.\n\
12 \t-d\t\tŞimdiki AP'den bağlantıyı keser.\n\
13 \t-s\t\tTarar ve alandaki erişim noktalarının bir\n\
14 \t\t\tdizelgesini görüntüler.\n\n\
15 Değişkensiz geçme şimdiki WLAN bağlantısı üzerine bilgi yazdıracak.\n"
16 IDS_NO_NETWORK "Alanda bir ağ bulunmadı.\n"
17 IDS_NO_WLAN_ADAPTER "Dizgede bir WLAN bağdaştırıcısı arayamaz.\n"
18 IDS_SUCCESS "İşlem başarıyla bitirildi.\n"
19 IDS_WLAN_DISCONNECT "\nWLAN bağlantısı kesildi.\n"
20 IDS_MSG_WEP_ENABLED "WEP etkin: %s\n"
21 IDS_MSG_NETWORK_MODE "Ağ kipi: %s\n"
22 IDS_MSG_CURRENT_WIRELESS "\nŞimdiki kablosuz yapılandırma bilgisi:\n\n"
23 IDS_MSG_ENCRYPTED "Şifreli: %s\n"
24 IDS_MSG_NETWORK_TYPE "Ağ türü: %s\n"
25 IDS_MSG_RSSI "RSSI: %i dBm\n"
26 IDS_MSG_SUPPORT_RATE "Desteklenen hızlar (Mbps): "
27 IDS_MSG_TRANSMISSION_POWER "İletim gücü: %d mW\n"
28 IDS_MSG_ANTENNA_COUNT "Anten sayısı: %d\n"
29 IDS_MSG_TRANSMIT_ANTENNA "Verici anten: %d\n"
30 IDS_MSG_TRANSMIT_ANTENNA_ANY "Verici anten: Rastgele biri\n"
31 IDS_MSG_RECEIVE_ANTENNA "Alıcı anten: %d\n"
32 IDS_MSG_RECEIVE_ANTENNA_ANY "Alıcı anten: Rastgele biri\n"
33 IDS_MSG_FRAGMENT_THRESHOLD "Parçalanma eşiği: %d çoklu\n"
34 IDS_MSG_RTS_THRESHOLD "RTS eşiği: %d çoklu\n"
35 IDS_YES "Evet"
36 IDS_NO "Hayır"
37 IDS_ADHOC "Plansız"
38 IDS_INFRASTRUCTURE "Altyapı"
39 END