Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / notepad / lang / hu-HU.rc
1 /*
2 * Notepad (Hungarian resources)
3 *
4 * Copyright 1997,98 Marcel Baur
5 * Proofread 1998 by David Lee Lambert
6 * Copyright 2002 Sylvain Petreolle
7 * Copyright 2002 Zoly Nagy
8 *
9 * This library is free software; you can redistribute it and/or
10 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11 * License as published by the Free Software Foundation; either
12 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13 *
14 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
15 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
17 * Lesser General Public License for more details.
18 *
19 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20 * License along with this library; if not, write to the Free Software
21 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22 */
23
24 LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
25
26 ID_ACCEL ACCELERATORS
27 BEGIN
28 "^A", CMD_SELECT_ALL
29 "^C", CMD_COPY
30 "^F", CMD_SEARCH
31 "^G", CMD_GOTO
32 "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL
33 "^N", CMD_NEW
34 "^O", CMD_OPEN
35 "^P", CMD_PRINT
36 "^S", CMD_SAVE
37 "^V", CMD_PASTE
38 "^X", CMD_CUT
39 "^Z", CMD_UNDO
40 VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY
41 VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
42 END
43
44 MAIN_MENU MENU
45 BEGIN
46 POPUP "&Fájl"
47 BEGIN
48 MENUITEM "Ú&j\tCtrl+N", CMD_NEW
49 MENUITEM "Meg&nyitás\tCtrl+O", CMD_OPEN
50 MENUITEM "&Mentés\tCtrl+S", CMD_SAVE
51 MENUITEM "Mentés má&sként...", CMD_SAVE_AS
52 MENUITEM SEPARATOR
53 MENUITEM "&Oldalbeállítás...", CMD_PAGE_SETUP
54 MENUITEM "Nyom&tatás\tCtrl+P", CMD_PRINT
55 MENUITEM "Nyomtató &beállítás...", CMD_PRINTER_SETUP
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "&Kilépés", CMD_EXIT
58 END
59 POPUP "S&zerkesztés"
60 BEGIN
61 MENUITEM "&Visszavonás\tCtrl+Z", CMD_UNDO
62 MENUITEM SEPARATOR
63 MENUITEM "Kivá&gás\tCtrl+X", CMD_CUT
64 MENUITEM "&Másolás\tCtrl+C", CMD_COPY
65 MENUITEM "&Beillesztés\tCtrl+V", CMD_PASTE
66 MENUITEM "Tör&lés\tDel", CMD_DELETE
67 MENUITEM SEPARATOR
68 MENUITEM "&Keresés...", CMD_SEARCH
69 MENUITEM "Köve&tkezõ keresése\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
70 MENUITEM "Replace\tCtrl+H", CMD_REPLACE
71 MENUITEM "Go To...\tCtrl+G", CMD_GOTO
72 MENUITEM SEPARATOR
73 MENUITEM "&Az összes kijelölése", CMD_SELECT_ALL
74 MENUITEM "&Idõ/dátum\tF5", CMD_TIME_DATE
75 END
76 POPUP "F&ormat"
77 BEGIN
78 MENUITEM "&Hosszú sorok tördelése", CMD_WRAP
79 MENUITEM "&Font...", CMD_FONT
80 END
81 POPUP "&View"
82 BEGIN
83 MENUITEM "Status&bar", CMD_STATUSBAR
84 END
85 POPUP "&Súgó"
86 BEGIN
87 MENUITEM "&Témakörök", CMD_HELP_CONTENTS
88 MENUITEM "&Keresés...", CMD_HELP_SEARCH
89 MENUITEM "&Használat", CMD_HELP_ON_HELP
90 MENUITEM SEPARATOR
91 MENUITEM "&About" CMD_ABOUT
92 MENUITEM "Inf&ormáció...", CMD_ABOUT_WINE
93 END
94 END
95
96 /* Dialog `Page setup' */
97
98 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 225, 95
99 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
100 FONT 8, "MS Shell Dlg"
101 CAPTION "Oldalbeállítás"
102 BEGIN
103 LTEXT "&Fejléc:", 0x140, 10, 07, 40, 15
104 EDITTEXT 0x141, 60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
105 LTEXT "&Lábléc:", 0x142, 10, 24, 40, 15
106 EDITTEXT 0x143, 60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
107
108 GROUPBOX "&Margók:", 0x144, 10, 43,160, 45
109 LTEXT "&Bal:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
110 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
111 LTEXT "&Felsõ:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
112 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
113 LTEXT "&Jobb:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
114 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/ 0x14D, 130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
115 LTEXT "&Alsó:", 0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
116 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
117
118 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
119 PUSHBUTTON "Mégse", IDCANCEL, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
120 PUSHBUTTON "&Súgó", IDHELP, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
121 END
122
123 /* Dialog `Encoding' */
124 DIALOG_ENCODING DIALOGEX 0, 0, 256, 44
125 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS |
126 WS_CAPTION | WS_SYSMENU
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 CAPTION "Encoding"
129 BEGIN
130 COMBOBOX ID_ENCODING,54,0,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
131 LTEXT "Encoding:",0x155,5,2,41,12
132 COMBOBOX ID_EOLN,54,18,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
133 LTEXT "Endlines:",0x156,5,20,41,12
134 END
135
136 /* Dialog 'Go To' */
137 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0,0,165,50
138 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 CAPTION "Goto line"
141 BEGIN
142 EDITTEXT ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
143 LTEXT "Line number:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
144 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
145 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
146 END
147
148 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX DISCARDABLE 22,16,284,170
149 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
150 CAPTION "About ReactOS Notepad"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 CONTROL "ReactOS Notepad v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n ",
154 -1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,46,7,232,39
155 CONTROL " ",
156 -1,"Static",0x50000000,8,48,272,11
157 DEFPUSHBUTTON "Close",IDOK,114,149,44,15,WS_GROUP
158 ICON IDI_NPICON,-1,12,9,20,30
159 EDITTEXT IDC_LICENSE,8,64,272,81,ES_MULTILINE |
160 ES_READONLY | WS_VSCROLL
161 END
162
163 STRINGTABLE DISCARDABLE
164 BEGIN
165 STRING_LICENSE, "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
166 END
167
168 STRINGTABLE DISCARDABLE
169 BEGIN
170 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE, "&n" /* FIXME */
171 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE, "Oldalszám: &s." /* FIXME */
172 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE, "20 mm" /* FIXME */
173 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE, "20 mm" /* FIXME */
174 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE, "25 mm" /* FIXME */
175 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE, "25 mm" /* FIXME */
176
177 STRING_NOTEPAD, "Jegyzettömb"
178 STRING_ERROR, "HIBA"
179 STRING_WARNING, "FIGYELMEZTETÉS"
180 STRING_INFO, "Információ"
181
182 STRING_UNTITLED, "(névtelen)"
183
184 STRING_ALL_FILES, "Minden fájl (*.*)"
185 STRING_TEXT_FILES_TXT, "Szövegfájlok (*.txt)"
186
187 STRING_TOOLARGE, "'%s' fájl túl nagy méretû.\n \
188 Kérem használjon másik szövegszerkesztõ programot."
189 STRING_NOTEXT, "A szöveg nem tartalmaz karaktert! \
190 \nKérem gépeljen be néhány karaktert és próbálja újra!"
191 STRING_DOESNOTEXIST, "A megadott '%s'\nfájl nem létezik!\n\n \
192 Kíván létrehozni új fájlt?"
193 STRING_NOTSAVED, "'%s' fájl\nmódosult\n\n \
194 Szeretné menteni a változásokat?"
195 STRING_NOTFOUND, "'%s' nem található!"
196 STRING_OUT_OF_MEMORY, "Nincs elegendõ szabad memória!\
197 \nZárjon be néhány alkalmazást, ezzel növelve a szabad memória méretét\
198 !"
199 STRING_CANNOTFIND "Cannot find '%s'"
200 STRING_ANSI, "ANSI"
201 STRING_UNICODE, "Unicode"
202 STRING_UNICODE_BE, "Unicode (big endian)"
203 STRING_UTF8, "UTF-8"
204 STRING_CRLF, "Windows"
205 STRING_LF, "Unix"
206 STRING_CR, "Mac"
207 STRING_LINE_COLUMN, "Line %d, column %d"
208 END