[SHELL/EXPERIMENTS]
[reactos.git] / base / applications / notepad / lang / ro-RO.rc
1 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 ID_ACCEL ACCELERATORS
4 BEGIN
5 "^A", CMD_SELECT_ALL
6 "^C", CMD_COPY
7 "^F", CMD_SEARCH
8 "^G", CMD_GOTO
9 "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL
10 "^N", CMD_NEW
11 "^D", CMD_OPEN
12 "^P", CMD_PRINT
13 "^S", CMD_SAVE
14 "^V", CMD_PASTE
15 "^X", CMD_CUT
16 "^Z", CMD_UNDO
17 VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY
18 VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
19 END
20
21 MAIN_MENU MENU
22 BEGIN
23 POPUP "&Fișier"
24 BEGIN
25 MENUITEM "&Nou\tCtrl+N", CMD_NEW
26 MENUITEM "&Deschidere…\tCtrl+D", CMD_OPEN
27 MENUITEM "Pă&strează\tCtrl+S", CMD_SAVE
28 MENUITEM "&Păstrare în…", CMD_SAVE_AS
29 MENUITEM SEPARATOR
30 MENUITEM "&Configurare pagină…", CMD_PAGE_SETUP
31 MENUITEM "&Imprimă\tCtrl+P", CMD_PRINT
32 MENUITEM "Configurare i&mprimantă…", CMD_PRINTER_SETUP
33 MENUITEM SEPARATOR
34 MENUITEM "I&eșire", CMD_EXIT
35 END
36 POPUP "&Editare"
37 BEGIN
38 MENUITEM "Des&face\tCtrl+Z", CMD_UNDO
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "&Decupează\tCtrl+X", CMD_CUT
41 MENUITEM "&Copiază\tCtrl+C", CMD_COPY
42 MENUITEM "&Lipește\tCtrl+V", CMD_PASTE
43 MENUITEM "Șt&erge\tDel", CMD_DELETE
44 MENUITEM SEPARATOR
45 MENUITEM "&Găsire…\tCtrl+F", CMD_SEARCH
46 MENUITEM "Găsește &următoarea\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
47 MENUITEM "Î&nlocuiește\tCtrl+H", CMD_REPLACE
48 MENUITEM "&Salt la…\tCtrl+G", CMD_GOTO
49 MENUITEM SEPARATOR
50 MENUITEM "Selecte&ază tot\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
51 MENUITEM "Inserează &oră și dată\tF5", CMD_TIME_DATE
52 END
53 POPUP "F&ormatare"
54 BEGIN
55 MENUITEM "Mod te&xt încadrat", CMD_WRAP
56 MENUITEM "&Font…", CMD_FONT
57 END
58 POPUP "&Afișare"
59 BEGIN
60 MENUITEM "&Bară de stare", CMD_STATUSBAR
61 END
62 POPUP "&?"
63 BEGIN
64 MENUITEM "&Manual…", CMD_HELP_CONTENTS
65 MENUITEM "&Căutare…", CMD_HELP_SEARCH
66 MENUITEM "M&anualul manualului", CMD_HELP_ON_HELP
67 MENUITEM SEPARATOR
68 MENUITEM "&Despre…", CMD_ABOUT
69 MENUITEM "&Info…", CMD_ABOUT_WINE
70 END
71 END
72
73 /* Dialog 'Page setup' */
74 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 225, 95
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
76 FONT 8, "MS Shell Dlg"
77 CAPTION "Configurare pagină"
78 BEGIN
79 LTEXT "&Antet:", 0x140, 10, 07, 40, 15
80 EDITTEXT 0x141, 60, 05, 110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
81 LTEXT "&Subsol:", 0x142, 10, 24, 40, 15
82 EDITTEXT 0x143, 60, 22, 110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
83 GROUPBOX "&Margini:", 0x144, 10, 43, 160, 45
84 LTEXT "S&tânga:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
85 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
86 LTEXT "S&us:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
87 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
88 LTEXT "&Dreapta:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
89 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/ 0x14D, 130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
90 LTEXT "J&os:", 0x14E, 100, 73, 30, 10, WS_CHILD
91 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
92 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
93 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
94 PUSHBUTTON "&Manual…", IDHELP, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
95 END
96
97 /* Dialog 'Encoding' */
98 DIALOG_ENCODING DIALOGEX 0, 0, 256, 44
99 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
100 FONT 8, "MS Shell Dlg"
101 CAPTION "Codificare"
102 BEGIN
103 COMBOBOX ID_ENCODING, 54, 0, 156, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
104 LTEXT "Codificare:", 0x155, 5, 2, 41, 12
105 COMBOBOX ID_EOLN, 54, 18, 156, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
106 LTEXT "Terminație:", 0x156, 5, 20, 41, 12
107 END
108
109 /* Dialog 'Go To' */
110 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0, 0, 165, 50
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 CAPTION "Salt la poziție"
114 BEGIN
115 EDITTEXT ID_LINENUMBER, 54, 10, 106, 12, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
116 LTEXT "Număr linie:", 0x155, 5, 12, 41, 12, WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
117 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
118 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
119 END
120
121 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 294, 170
122 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
123 CAPTION "Despre Carnețelul ReactOS"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 CONTROL "Carnețelul ReactOS v1.0\r\nDrept de autor 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nDrept de autor 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nDrept de autor 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nDrept de autor 2002 Andriy Palamarchuk\r\n", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP, 46, 7, 242, 39
127 CONTROL " ", -1, "Static", 0x50000000, 8, 48, 272, 11
128 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 119, 149, 44, 15, WS_GROUP
129 ICON IDI_NPICON, -1, 12, 9, 20, 30
130 EDITTEXT IDC_LICENSE, 8, 64, 282, 81, ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL
131 END
132
133 STRINGTABLE
134 BEGIN
135 STRING_LICENSE "Tradus în limba română de Petru Dimitriu.\r\nAceastă aplicație este publică; fiind permisă modificarea și/sau (re)distribuția sa în termenii Licenței Publice Generale GNU publicată de Free Software Foundation; sau versiunea 2 a Licenței, sau (la alegere) a oricărei versiuni ulterioare.\r\n\r\nAceastă aplicație este distribuită doar în speranța de a fi utilă, FĂRĂ însă NICI O GARANȚIE; nici măcar cu garanția implicită a VANDABILITĂȚII sau a UTILITĂȚII ÎNTR-UN SCOP ANUME. Pentru mai multe detalii consultați Licența Publică Generală GNU.\r\n\r\nPuteți vedea această licență aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nDe asemenea puteți consulta traduceri neoficiale ale acestei licențe aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
136 END
137
138 STRINGTABLE
139 BEGIN
140 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE "&n" /* FIXME */
141 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE "Pagină &s" /* FIXME */
142 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE "20 mm" /* FIXME */
143 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE "20 mm" /* FIXME */
144 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE "25 mm" /* FIXME */
145 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE "25 mm" /* FIXME */
146 STRING_NOTEPAD "Carnețel"
147 STRING_ERROR "EROARE"
148 STRING_WARNING "ATENțIONARE"
149 STRING_INFO "Informație"
150 STRING_UNTITLED "Neintitulat"
151 STRING_ALL_FILES "Orice fișier (*.*)"
152 STRING_TEXT_FILES_TXT "Fișiere text (*.txt)"
153 STRING_TOOLARGE "Fișierul „%s” este prea mare.\n \
154 Încercați un alt editor."
155 STRING_NOTEXT "Nu ați scris nimic. \
156 \nScrieți ceva apoi încercați din nou."
157 STRING_DOESNOTEXIST "Fișierul „%s”\nnu există.\n\n \
158 Creați un nou fișier ?"
159 STRING_NOTSAVED "Fișierul „%s”\na fost modificat\n\n \
160 Păstrați modificările aduse?"
161 STRING_NOTFOUND "„%s” nu poate fi găsit."
162 STRING_OUT_OF_MEMORY "Nu există suficientă memorie pentru a efectua această operație. \
163 \nÎnchideți una sau mai multe aplicații pentru a elibera memorie."
164 STRING_CANNOTFIND "Nu se poate găsi „%s”"
165 STRING_ANSI "ANSI"
166 STRING_UNICODE "Unicode"
167 STRING_UNICODE_BE "Unicode (big endian)"
168 STRING_UTF8 "UTF-8"
169 STRING_CRLF "Windows (CR + LF)"
170 STRING_LF "Unix (LF)"
171 STRING_CR "Mac (CR)"
172 STRING_LINE_COLUMN "Linie %d, coloană %d"
173 END