[BOOTDATA][SETUP] Fix regression CORE-16200 font rendering
[reactos.git] / base / applications / notepad / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATORS: 2012 Arda Tanrıkulu (ardatan) (ardatanrikulu [at] gmail [dot] com), 2013-2016, 2018 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 ID_ACCEL ACCELERATORS
6 BEGIN
7 "^A", CMD_SELECT_ALL
8 "^C", CMD_COPY
9 "^F", CMD_SEARCH
10 "^G", CMD_GOTO
11 "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL
12 "^N", CMD_NEW
13 "^O", CMD_OPEN
14 "^P", CMD_PRINT
15 "^S", CMD_SAVE
16 "^V", CMD_PASTE
17 "^X", CMD_CUT
18 "^Z", CMD_UNDO
19 VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY
20 VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
21 END
22
23 MAIN_MENU MENU
24 BEGIN
25 POPUP "&Dosya"
26 BEGIN
27 MENUITEM "&Yeni\tDenetim+N", CMD_NEW
28 MENUITEM "&Aç...\tDenetim+O", CMD_OPEN
29 MENUITEM "&Kaydet\tDenetim+S", CMD_SAVE
30 MENUITEM "&Farklı Kaydet...", CMD_SAVE_AS
31 MENUITEM SEPARATOR
32 MENUITEM "&Sayfa Yapısı...", CMD_PAGE_SETUP
33 MENUITEM "Ya&zdır...\tDenetim+P", CMD_PRINT
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "&Çıkış", CMD_EXIT
36 END
37 POPUP "Dü&zen"
38 BEGIN
39 MENUITEM "&Geri Al\tDenetim+Z", CMD_UNDO
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "&Kes\tDenetim+X", CMD_CUT
42 MENUITEM "K&opyala\tDenetim+C", CMD_COPY
43 MENUITEM "Y&apıştır\tDenetim+V", CMD_PASTE
44 MENUITEM "&Sil\tSil", CMD_DELETE
45 MENUITEM SEPARATOR
46 MENUITEM "&Bul...\tDenetim+F", CMD_SEARCH
47 MENUITEM "Son&rakini Bul\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
48 MENUITEM "&Değiştir...\tDenetim+H", CMD_REPLACE
49 MENUITEM "G&it...\tDenetim+G", CMD_GOTO
50 MENUITEM SEPARATOR
51 MENUITEM "&Tümünü Seç\tDenetim+A", CMD_SELECT_ALL
52 MENUITEM "Saat/Tari&h\tF5", CMD_TIME_DATE
53 END
54 POPUP "&Biçim"
55 BEGIN
56 MENUITEM "&Sözcük Kaydır", CMD_WRAP
57 MENUITEM "&Yazı Tipi...", CMD_FONT
58 END
59 POPUP "&Görünüm"
60 BEGIN
61 MENUITEM "&Durum Çubuğu", CMD_STATUSBAR
62 END
63 POPUP "&Yardım"
64 BEGIN
65 MENUITEM "Yardım'ı &Görüntüle", CMD_HELP_CONTENTS
66 MENUITEM SEPARATOR
67 MENUITEM "Not Defteri &Hakkında...", CMD_HELP_ABOUT_NOTEPAD
68 END
69 END
70
71 /* Dialog 'Page setup' */
72 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 365, 193
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_CONTEXTHELP
74 FONT 8, "MS Shell Dlg"
75 CAPTION "Sayfa Yapısı"
76 BEGIN
77 GROUPBOX "Ön İzleme", 0, 240, 6, 120, 153, BS_GROUPBOX
78 CONTROL "", rct1, "Static", SS_WHITERECT, 260, 42, 80, 80
79 CONTROL "", rct2, "Static", SS_GRAYRECT, 340, 46, 4, 80
80 CONTROL "", rct3, "Static", SS_GRAYRECT, 264, 122, 80, 4
81 GROUPBOX "Kâğıt", grp2, 8, 6, 224, 56, BS_GROUPBOX
82 LTEXT "Boy&ut:", stc2, 16, 22, 36, 8
83 COMBOBOX cmb2, 64, 20, 160, 160, CBS_SIMPLE | CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
84 LTEXT "Kay&nak:", stc3, 16, 42, 36, 8
85 COMBOBOX cmb3, 64, 40, 160, 160, CBS_SIMPLE | CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
86 GROUPBOX "Yön", grp1, 8, 66, 64, 56, BS_GROUPBOX
87 AUTORADIOBUTTON "&Dikey", rad1, 16, 80, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
88 AUTORADIOBUTTON "Ya&tay", rad2, 16, 100, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
89 GROUPBOX "Kenar Boşlukları", grp4, 80, 66, 152, 56, BS_GROUPBOX
90 LTEXT "&Sağ:", stc15, 88, 82, 30, 8
91 EDITTEXT edt4, 119, 80, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
92 LTEXT "S&ol:", stc16, 159, 82, 30, 8
93 EDITTEXT edt6, 190, 80, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
94 LTEXT "&Üst:", stc17, 88, 102, 30, 8
95 EDITTEXT edt5, 119, 100, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
96 LTEXT "A&lt:", stc18, 159, 102, 30, 8
97 EDITTEXT edt7, 190, 100, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
98 LTEXT "Üst &Bilgi:", 0x140, 8, 132, 40, 15
99 EDITTEXT 0x141, 58, 130, 173, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
100 LTEXT "Alt Bil&gi:", 0x142, 8, 149, 40, 15
101 EDITTEXT 0x143, 58, 147, 173, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
102 PUSHBUTTON "Yardım", IDHELP, 8, 170, 50, 14
103 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 198, 170, 50, 14, BS_PUSHBUTTON
104 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 254, 170, 50, 14
105 PUSHBUTTON "&Yazıcı...", psh3, 310, 170, 50, 14
106 END
107
108 /* Dialog 'Encoding' */
109 DIALOG_ENCODING DIALOGEX 0, 0, 256, 44
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 CAPTION "Kodlama"
113 BEGIN
114 COMBOBOX ID_ENCODING, 124, 0, 125, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
115 LTEXT "Kodlama:", 0x155, 64, 2, 41, 12
116 COMBOBOX ID_EOLN, 124, 18, 125, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
117 LTEXT "Sonlanma:", 0x156, 64, 20, 41, 12
118 END
119
120 /* Dialog 'Go To' */
121 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0, 0, 165, 50
122 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
123 FONT 8, "MS Shell Dlg"
124 CAPTION "Satıra Git"
125 BEGIN
126 EDITTEXT ID_LINENUMBER, 54, 10, 106, 12, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
127 LTEXT "&Satır Numarası:", 0x155, 5, 12, 41, 12, WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
128 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
129 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
130 END
131
132 STRINGTABLE
133 BEGIN
134 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE "&n" /* FIXME */
135 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE "Sayfa &s" /* FIXME */
136 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE "20 mm" /* FIXME */
137 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE "20 mm" /* FIXME */
138 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE "25 mm" /* FIXME */
139 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE "25 mm" /* FIXME */
140 STRING_NOTEPAD "Not Defteri"
141 STRING_ERROR "HATA"
142 STRING_WARNING "UYARI"
143 STRING_INFO "Bilgi"
144 STRING_UNTITLED "Adsız"
145 STRING_ALL_FILES "Tüm Dosyalar (*.*)"
146 STRING_TEXT_FILES_TXT "Metin Belgeleri (*.txt)"
147 STRING_TOOLARGE "%s dosyası Not Defteri için çok büyük. Lütfen başka bir düzenleyici kullanınız."
148 STRING_NOTEXT "Hiç metin girmediniz. Lütfen bir şeyler yazıp yeniden deneyiniz."
149 STRING_DOESNOTEXIST "%s dosyası yok. Yeni bir dosya oluşturmak ister misiniz?"
150 STRING_NOTSAVED "%s dosyası değiştirilmiş. Değişiklikleri kaydetmek ister misiniz?"
151 STRING_NOTFOUND "%s bulunamadı."
152 STRING_OUT_OF_MEMORY "Bu görevi bitirmek için bellek yetersiz. Kullanılabilen belleği arttırmak için bir ya da daha çok uygulama kapatınız."
153 STRING_CANNOTFIND "%s bulunamadı."
154 STRING_ANSI "ANSI"
155 STRING_UNICODE "Unicode"
156 STRING_UNICODE_BE "Unicode (Büyük Sonlu)"
157 STRING_UTF8 "UTF-8"
158 STRING_CRLF "Windows (CR + LF)"
159 STRING_LF "Unix (LF)"
160 STRING_CR "Mac (CR)"
161 STRING_LINE_COLUMN "%d. Satır, %d. Sütun"
162 STRING_PRINTERROR """%s"" dosyası yazdırılamıyor.\n\nYazıcının açık olduğundan ve doğru yapılandırıldığından emin olunuz."
163
164 STRING_TEXT_DOCUMENT "Metin Belgesi"
165 STRING_NOTEPAD_AUTHORS "Telif Hakları: 1997,98 Marcel Baur, 2000 Mike McCormack, 2002 Sylvain Petreolle, 2002 Andriy Palamarchuk\r\n"
166 END