[SHELL/EXPERIMENTS]
[reactos.git] / base / applications / notepad / lang / uk-UA.rc
1 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 ID_ACCEL ACCELERATORS
4 BEGIN
5 "^A", CMD_SELECT_ALL
6 "^C", CMD_COPY
7 "^F", CMD_SEARCH
8 "^G", CMD_GOTO
9 "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL
10 "^N", CMD_NEW
11 "^O", CMD_OPEN
12 "^P", CMD_PRINT
13 "^S", CMD_SAVE
14 "^V", CMD_PASTE
15 "^X", CMD_CUT
16 "^Z", CMD_UNDO
17 VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY
18 VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
19 END
20
21 MAIN_MENU MENU
22 BEGIN
23 POPUP "&Файл"
24 BEGIN
25 MENUITEM "&Створити\tCtrl+N", CMD_NEW
26 MENUITEM "&Відкрити...\tCtrl+O", CMD_OPEN
27 MENUITEM "&Зберегти\tCtrl+S", CMD_SAVE
28 MENUITEM "Зберегти &як...", CMD_SAVE_AS
29 MENUITEM SEPARATOR
30 MENUITEM "Пара&метри сторінки...", CMD_PAGE_SETUP
31 MENUITEM "Д&рук\tCtrl+P", CMD_PRINT
32 MENUITEM "Налаштування &принтера...", CMD_PRINTER_SETUP
33 MENUITEM SEPARATOR
34 MENUITEM "В&ихід", CMD_EXIT
35 END
36 POPUP "Пр&авка"
37 BEGIN
38 MENUITEM "С&касувати\tCtrl+Z", CMD_UNDO
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "Вир&ізати\tCtrl+X", CMD_CUT
41 MENUITEM "Копі&ювати\tCtrl+C", CMD_COPY
42 MENUITEM "Вс&тавити\tCtrl+V", CMD_PASTE
43 MENUITEM "Ви&далити\tDel", CMD_DELETE
44 MENUITEM SEPARATOR
45 MENUITEM "З&найти...\tCtrl+F", CMD_SEARCH
46 MENUITEM "Зна&йти далі\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
47 MENUITEM "Зам&інити\tCtrl+H", CMD_REPLACE
48 MENUITEM "П&ерейти...\tCtrl+G", CMD_GOTO
49 MENUITEM SEPARATOR
50 MENUITEM "Виді&лити все\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
51 MENUITEM "Дата й &час\tF5", CMD_TIME_DATE
52 END
53 POPUP "Ф&ормат"
54 BEGIN
55 MENUITEM "Перенос по слова&х", CMD_WRAP
56 MENUITEM "&Шрифт...", CMD_FONT
57 END
58 POPUP "Ви&гляд"
59 BEGIN
60 MENUITEM "Ряд&ок стан&у", CMD_STATUSBAR
61 END
62 POPUP "Дов&ідка"
63 BEGIN
64 MENUITEM "Змі&ст", CMD_HELP_CONTENTS
65 MENUITEM "Пош&ук...", CMD_HELP_SEARCH
66 MENUITEM "Використ&ання довідки", CMD_HELP_ON_HELP
67 MENUITEM SEPARATOR
68 MENUITEM "&Про", CMD_ABOUT
69 MENUITEM "Про програм&у", CMD_ABOUT_WINE
70 END
71 END
72
73 /* Dialog 'Page setup' */
74 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 225, 95
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
76 FONT 8, "MS Shell Dlg"
77 CAPTION "Параметри сторінки"
78 BEGIN
79 LTEXT "В&ерхній колонтитул:", 0x140, 10, 07, 40, 15
80 EDITTEXT 0x141, 60, 05, 110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
81 LTEXT "Н&ижній колонтитул:", 0x142, 10, 24, 40, 15
82 EDITTEXT 0x143, 60, 22, 110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
83 GROUPBOX "Поля", 0x144, 10, 43, 160, 45
84 LTEXT "&Ліве:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
85 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
86 LTEXT "&Верхнє:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
87 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
88 LTEXT "&Праве:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
89 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/ 0x14D, 130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
90 LTEXT "&Нижнє:", 0x14E, 100, 73, 30, 10, WS_CHILD
91 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
92 DEFPUSHBUTTON "Так", IDOK, 180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
93 PUSHBUTTON "Ні", IDCANCEL, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
94 PUSHBUTTON "&Довідка", IDHELP, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
95 END
96
97 /* Dialog 'Encoding' */
98 DIALOG_ENCODING DIALOGEX 0, 0, 256, 44
99 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
100 FONT 8, "MS Shell Dlg"
101 CAPTION "Кодування"
102 BEGIN
103 COMBOBOX ID_ENCODING, 54, 0, 156, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
104 LTEXT "Кодування:", 0x155, 5, 2, 41, 12
105 COMBOBOX ID_EOLN, 54, 18, 156, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
106 LTEXT "Кінець рядка:", 0x156, 5, 20, 47, 12
107 END
108
109 /* Dialog 'Go To' */
110 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0, 0, 165, 50
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 CAPTION "Перехід до рядка"
114 BEGIN
115 EDITTEXT ID_LINENUMBER, 54, 10, 106, 12, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
116 LTEXT "Номер рядка:", 0x155, 5, 12, 41, 12, WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
117 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
118 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
119 END
120
121 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 284, 170
122 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
123 CAPTION "Про Блокнот ReactOS"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 CONTROL "Блокнот ReactOS v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n ", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP, 46, 7, 232, 39
127 CONTROL " ", -1, "Static", 0x50000000, 8, 48, 272, 11
128 DEFPUSHBUTTON "Закрити", IDOK, 114, 149, 44, 15, WS_GROUP
129 ICON IDI_NPICON, -1, 12, 9, 20, 30
130 EDITTEXT IDC_LICENSE, 8, 64, 272, 81, ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL
131 END
132
133 STRINGTABLE
134 BEGIN
135 STRING_LICENSE "Це вільне програмне забезпечення; Ви можете розповсюджувати її та змінювати, дотримуючись умови Відкритої ліцензійної угоди GNU, опублікованої Фондом вільного програмного забезпечення; або редакції 2 Угоди, або будь-якої редакції, випущеної пізніше.\r\n\r\nЦя програма розповсюджується в надії на те, що вона виявиться корисною, але БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, включаючи УЯВНОЮ ГАРАНТІЄЮ ЯКОСТІ або ПРИДАТНОСТІ для певних цілей. Подробиці містяться у Відкритій ліцензійній угоді GNU.\r\n\r\nРазом з цією програмою повинен поширюватися примірник Відкритої ліцензійної угоди GNU. Якщо він відсутній, повідомте про це в Фонд вільного програмного забезпечення (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
136 END
137
138 STRINGTABLE
139 BEGIN
140 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE "&n" /* FIXME */
141 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE "Сторінка &s" /* FIXME */
142 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE "20 мм" /* FIXME */
143 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE "20 мм" /* FIXME */
144 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE "25 мм" /* FIXME */
145 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE "25 мм" /* FIXME */
146 STRING_NOTEPAD "Блокнот"
147 STRING_ERROR "ПОМИЛКА"
148 STRING_WARNING "УВАГА"
149 STRING_INFO "Інформація"
150 STRING_UNTITLED "Без заголовка"
151 STRING_ALL_FILES "Усі файли (*.*)"
152 STRING_TEXT_FILES_TXT "Текстові файли (*.txt)"
153 STRING_TOOLARGE "Файл '%s' завеликий для блокнота.\n \
154 Будь ласка використайте інший редактор."
155 STRING_NOTEXT "Ви не ввели ніякого тексту. \
156 \nБудь ласка введіть що-небудь і спробуйте ще раз"
157 STRING_DOESNOTEXIST "Файл '%s'\nне існує\n\n \
158 Хочете створити новий файл ?"
159 STRING_NOTSAVED "Файл '%s'\nбув змінений\n\n \
160 Хочете зберегти зміни ?"
161 STRING_NOTFOUND "'%s' can not be found."
162 STRING_OUT_OF_MEMORY "Недостатньо пам'яті для виконання операції.\
163 \nЗакрийте один або декілька додатків і повторіть спробу."
164 STRING_CANNOTFIND "Не можу знайти '%s'"
165 STRING_ANSI "ANSI"
166 STRING_UNICODE "Юнікод"
167 STRING_UNICODE_BE "Юнікод (big endian)"
168 STRING_UTF8 "UTF-8"
169 STRING_CRLF "Windows (CR + LF)"
170 STRING_LF "Unix (LF)"
171 STRING_CR "Mac (CR)"
172 STRING_LINE_COLUMN "Рядок %d, стовпчик %d"
173 END