[REISERFS] Fix a copy paste Error. CID 1363527
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / et-EE.rc
1 /*
2 * PROJECT: RAPPS for ReactOS
3 * LICENSE: GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
4 * FILE: base/applications/rapps/lang/et-EE.rc
5 * PURPOSE: Estonian Language resource file
6 * TRANSLATOR: Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDR_MAINMENU MENU
12 BEGIN
13 POPUP "&Fail"
14 BEGIN
15 MENUITEM "&Sätted", ID_SETTINGS
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "&Välju", ID_EXIT
18 END
19 POPUP "&Programmid"
20 BEGIN
21 MENUITEM "&Installi\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
22 MENUITEM "&Desinstalli\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
23 MENUITEM "&Muuda", ID_MODIFY
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "&Eemalda registrist", ID_REGREMOVE
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "&Värskenda\tF5", ID_REFRESH
28 MENUITEM SEPARATOR
29 MENUITEM "Uuenda an&dmebaasi\tCtrl+F5", ID_RESETDB
30 END
31 POPUP "Abi"
32 BEGIN
33 MENUITEM "Abi\tF1", ID_HELP, GRAYED
34 MENUITEM "&Info", ID_ABOUT
35 END
36 END
37
38 IDR_LINKMENU MENU
39 BEGIN
40 POPUP "popup"
41 BEGIN
42 MENUITEM "&Ava link brauseris", ID_OPEN_LINK
43 MENUITEM "&Kopeeri link lõikelauale", ID_COPY_LINK
44 END
45 END
46
47 IDR_APPLICATIONMENU MENU
48 BEGIN
49 POPUP "popup"
50 BEGIN
51 MENUITEM "&Installi\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
52 MENUITEM "&Desinstalli\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
53 MENUITEM "&Muuda", ID_MODIFY
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "&Eemalda registrist", ID_REGREMOVE
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "&Värskenda\tF5", ID_REFRESH
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Uuenda an&dmebaasi\tCtrl+F5", ID_RESETDB
60 END
61 END
62
63 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 250, 215
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
65 CAPTION "Sätted"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 GROUPBOX "Üldine", -1, 4, 2, 240, 61
69 AUTOCHECKBOX "&Salvesta akna asukoht", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
70 AUTOCHECKBOX "&Värskenda kättesaadavate programmide nimekirja käivitusel", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 222, 12
71 AUTOCHECKBOX "Installeerimiste ja eemalduste &logi", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
72 GROUPBOX "Allalaadimine", -1, 4, 65, 240, 51
73 LTEXT "Allalaadimiste kaust:", -1, 16, 75, 100, 9
74 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
75 PUSHBUTTON "&Vali", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
76 AUTOCHECKBOX "&Kustuta programmi installeri peale installeerimist", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
77 GROUPBOX "Puhverserver", -1, 4, 116, 240, 76
78 CONTROL "Süsteemi puhverserveri sätted", IDC_PROXY_DEFAULT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 130, 210, 10
79 CONTROL "Otse (Puhverserverita)", IDC_NO_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 145, 210, 10
80 CONTROL "Puhverserver", IDC_USE_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 160, 74, 10
81 EDITTEXT IDC_PROXY_SERVER, 90, 160, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
82 LTEXT "Puhverserverita", -1, 27, 175, 64, 10
83 EDITTEXT IDC_NO_PROXY_FOR, 90, 175, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
84 PUSHBUTTON "Vaikimisi", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 195, 60, 14
85 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 195, 60, 14
86 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 181, 195, 60, 14
87 END
88
89 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 216, 97
90 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
91 CAPTION "Programmi installimine"
92 FONT 8, "MS Shell Dlg"
93 BEGIN
94 LTEXT "…", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
95 AUTORADIOBUTTON "&Installi kettalt (CD või DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
96 AUTORADIOBUTTON "&Lae alla ja installi", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
97 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
98 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
99 END
100
101 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 220
102 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION | WS_VISIBLE
103 CAPTION "%ls allalaadimine…"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
107 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 28, 200, 22, ES_CENTER | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_DISABLED | NOT WS_BORDER
108 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 85, 53, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
109 END
110
111 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
112 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
113 CAPTION "Info"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
117 LTEXT "ReactOS'i Rakenduste Haldur\nAutoriõigus (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
118 DEFPUSHBUTTON "Sule", IDOK, 133, 46, 50, 14
119 END
120
121 STRINGTABLE
122 BEGIN
123 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Installi"
124 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Desinstalli"
125 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Muuda"
126 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Sätted"
127 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Värskenda"
128 IDS_TOOLTIP_UPDATE_DB "Uuenda andmebaasi"
129 IDS_TOOLTIP_EXIT "Välju"
130 END
131
132 STRINGTABLE
133 BEGIN
134 IDS_APP_NAME "Nimi"
135 IDS_APP_INST_VERSION "Versioon"
136 IDS_APP_DESCRIPTION "Kirjeldus"
137 END
138
139 STRINGTABLE
140 BEGIN
141 IDS_INFO_VERSION "\nVersioon: "
142 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nKirjeldus: "
143 IDS_INFO_PUBLISHER "\nAvaldaja: "
144 IDS_INFO_HELPLINK "\nSpikrilink: "
145 IDS_INFO_HELPPHONE "\nTugitelefon: "
146 IDS_INFO_README "\nSeletusfail: "
147 IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistreeritud omanik: "
148 IDS_INFO_PRODUCTID "\nProductID: "
149 IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
150 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nUuenduse info: "
151 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformatsioon: "
152 IDS_INFO_COMMENTS "\nKommentaarid: "
153 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nInstalli asukoht: "
154 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nInstalli allikas: "
155 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nDesinstalli string: "
156 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nMuutmise tee: "
157 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nInstalli kuupäev: "
158 END
159
160 STRINGTABLE
161 BEGIN
162 IDS_AINFO_VERSION "\nVersioon: "
163 IDS_AINFO_AVAILABLEVERSION "\nSaadav versioon: "
164 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nKirjeldus: "
165 IDS_AINFO_SIZE "\nSuurus: "
166 IDS_AINFO_URLSITE "\nKoduleht: "
167 IDS_AINFO_LICENSE "\nLitsents: "
168 IDS_AINFO_URLDOWNLOAD "\nAllalaadimislink: "
169 IDS_AINFO_LANGUAGES "\nKeeled: "
170 END
171
172 STRINGTABLE
173 BEGIN
174 IDS_CAT_AUDIO "Heli"
175 IDS_CAT_DEVEL "Arendus"
176 IDS_CAT_DRIVERS "Draiverid"
177 IDS_CAT_EDU "Hariv meelelahutus"
178 IDS_CAT_ENGINEER "Tehnika"
179 IDS_CAT_FINANCE "Finants"
180 IDS_CAT_GAMES "Mängud & meelelahutus"
181 IDS_CAT_GRAPHICS "Pildid"
182 IDS_CAT_INTERNET "Internet & võrk"
183 IDS_CAT_LIBS "Teegid"
184 IDS_CAT_OFFICE "Kontor"
185 IDS_CAT_OTHER "Muu"
186 IDS_CAT_SCIENCE "Teadus"
187 IDS_CAT_TOOLS "Tööriistad"
188 IDS_CAT_VIDEO "Video"
189 IDS_CAT_THEMES "Themes"
190 END
191
192 STRINGTABLE
193 BEGIN
194 IDS_APPTITLE "ReactOS'i Rakenduste Haldur"
195 IDS_SEARCH_TEXT "Otsi…"
196 IDS_INSTALL "Installi"
197 IDS_UNINSTALL "Desinstalli"
198 IDS_MODIFY "Muuda"
199 IDS_APPS_COUNT "Rakenduste arv: %d; Valitud: %d"
200 IDS_WELCOME_TITLE "Tere tulemast ReactOS'i Rakenduste Haldurisse!\n\n"
201 IDS_WELCOME_TEXT "Vali vasakult teema, siis vali paremalt rakendusi mida soovid installida või desinstallida.\nReactOS'i veebileht: "
202 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
203 IDS_INSTALLED "Installitud"
204 IDS_AVAILABLEFORINST "Installimiseks saadaval"
205 IDS_UPDATES "Uuendused"
206 IDS_APPLICATIONS "Rakendused"
207 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Vali kaust allalaadimiste jaoks:"
208 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Antud kausta ei ole olemas. Kas soovid selle luua?"
209 IDS_APP_REG_REMOVE "Kas soovid kindlalt kustutada installitud programmi andmed registrist?"
210 IDS_INFORMATION "Informatsioon"
211 IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Pakendi allalaadimine ebaõnnestus! Aadressit ei leitud!"
212 IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD2 "Pakendi allalaadimine ebaõnnestus! Kontrolli interneti ühendust!"
213 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Programmi andmete registrist eemaldamine ebaõnnestus!"
214 IDS_UNABLE_TO_INSTALL "Installeri avamine ebaõnnestus!"
215 IDS_UNABLE_TO_QUERY_CERT "Sertifikaadi informatsiooni hankimine ebaõnnestus.\n\nKas soovid siiski jätkata?"
216 IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Kinnitab pakendi terviklust…"
217 IDS_INTEG_CHECK_FAIL "Pakend ei läbinud tervikluse testi, pakend võib olla vigane või omavoliliselt muudetud olla keset allalaadimist. Tarkvara kasutamist ei ole soovitatud."
218 IDS_INTERRUPTED_DOWNLOAD "Allalaadimist katkestati. Kontrolli interneti ühendust."
219 IDS_UNABLE_TO_WRITE "Kettale kirjutamine ebaõnnetus. Ketas võib täis olla."
220 IDS_SELECT_ALL "Vali/Tühista kõik"
221 IDS_INSTALL_SELECTED "Installi valitud"
222 IDS_SELECTEDFORINST "Installimiseks valitud"
223 IDS_MISMATCH_CERT_INFO "Kasutatud sertifikaat on tundmatu:\nSubject: %s\nIssuer: %s\nKas soovid siiski jätkata?"
224 END
225
226 STRINGTABLE
227 BEGIN
228 IDS_STATUS_INSTALLED "Installitud"
229 IDS_STATUS_NOTINSTALLED "Installimata"
230 IDS_STATUS_DOWNLOADED "Alla laetud"
231 IDS_STATUS_UPDATE_AVAILABLE "Uuendus saadaval"
232 IDS_STATUS_DOWNLOADING "Allalaadimine…"
233 IDS_STATUS_INSTALLING "Installimine…"
234 IDS_STATUS_WAITING "Installimise ootel…"
235 IDS_STATUS_FINISHED "Lõpetatud"
236 END
237
238 STRINGTABLE
239 BEGIN
240 IDS_LICENSE_OPENSOURCE "Avatud lähtekoodiga"
241 IDS_LICENSE_FREEWARE "Vabavara"
242 IDS_LICENSE_TRIAL "Prooviversioon/Demo"
243 END
244
245 STRINGTABLE
246 BEGIN
247 IDS_LANGUAGE_AVAILABLE_TRANSLATION "Toetab sinu keelt"
248 IDS_LANGUAGE_NO_TRANSLATION "Toetab teisi keeli"
249 IDS_LANGUAGE_ENGLISH_TRANSLATION "Toetab inglise keelt"
250 IDS_LANGUAGE_SINGLE "Ühe keelne"
251 IDS_LANGUAGE_MORE_PLACEHOLDER " (+%d veel)"
252 IDS_LANGUAGE_AVAILABLE_PLACEHOLDER " (+%d saadaval)"
253 END
254
255 STRINGTABLE
256 BEGIN
257 IDS_DL_DIALOG_DB_DISP "Rakenduste andmebaas"
258 IDS_DL_DIALOG_DB_DOWNLOAD_DISP "Andmebaasi uuendamine…"
259 END