[CMAKE/RAPPS]
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / pl-PL.rc
1 // * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Aug, 2009)
2 // * updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
3
4 #pragma code_page(65001) // UTF-8
5
6 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDR_MAINMENU MENU
9 BEGIN
10 POPUP "&Plik"
11 BEGIN
12 MENUITEM "&Ustawienia", ID_SETTINGS
13 MENUITEM SEPARATOR
14 MENUITEM "&Wyjście", ID_EXIT
15 END
16 POPUP "&Programy"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Instaluj", ID_INSTALL
19 MENUITEM "&Odinstaluj",ID_UNINSTALL
20 MENUITEM "&Modyfikuj", ID_MODIFY
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "&Usuń z rejestru", ID_REGREMOVE
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "O&dśwież", ID_REFRESH
25 END
26 POPUP "Pomoc"
27 BEGIN
28 MENUITEM "Pomoc", ID_HELP, GRAYED
29 MENUITEM "O programie", ID_ABOUT
30 END
31 END
32
33 IDR_LINKMENU MENU
34 BEGIN
35 POPUP "popup"
36 BEGIN
37 MENUITEM "&Otwórz link w przeglądarce", ID_OPEN_LINK
38 MENUITEM "&Skopiuj link do przeglądarki", ID_COPY_LINK
39 END
40 END
41
42 IDR_APPLICATIONMENU MENU
43 BEGIN
44 POPUP "popup"
45 BEGIN
46 MENUITEM "&Instaluj", ID_INSTALL
47 MENUITEM "&Odinstaluj", ID_UNINSTALL
48 MENUITEM "&Modyfikuj", ID_MODIFY
49 MENUITEM SEPARATOR
50 MENUITEM "&Usuń z rejestru", ID_REGREMOVE
51 MENUITEM SEPARATOR
52 MENUITEM "&Odśwież", ID_REFRESH
53 END
54 END
55
56 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 144
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "Ustawienia"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 GROUPBOX "Ogólne", -1, 4, 2, 240, 61
62 AUTOCHECKBOX "&Zapisz pozycję okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
63 AUTOCHECKBOX "&Aktualizuj listę dostępnych programów przy każdym uruchomieniu", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
64 AUTOCHECKBOX "Zap&isuj dziennik instalacji i usuwania programów", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
65
66 GROUPBOX "Pobieranie", -1, 4, 65, 240, 51
67 LTEXT "Katalog dla pobranych plików:", -1, 16, 75, 100, 9
68 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
69 PUSHBUTTON "&Wybierz", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
70 AUTOCHECKBOX "&Usuń instalatory programów po ich zainstalowaniu", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
71
72 PUSHBUTTON "Domyślne", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
73 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
74 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
75 END
76
77 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 216, 97
78 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
79 CAPTION "Instalacja programu"
80 FONT 8, "MS Shell Dlg"
81 BEGIN
82 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
83
84 AUTORADIOBUTTON "&Zainstaluj z dysku (CD lub DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
85 AUTORADIOBUTTON "&Pobierz i zainstaluj", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
86
87 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
88 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
89 END
90
91 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 220, 76
92 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
93 CAPTION "Ściągnij..."
94 FONT 8, "MS Shell Dlg"
95 BEGIN
96 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
97 LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
98 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
99 END
100
101 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
102 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
103 CAPTION "O programie"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 LTEXT "Menedżer aplikacji ReactOS\nCopyright (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
107 PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 133, 46, 50, 14
108 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
109 END
110
111 STRINGTABLE DISCARDABLE
112 BEGIN
113 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Instaluj"
114 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Odinstaluj"
115 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Modyfikuj"
116 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Ustawienia"
117 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Odśwież"
118 IDS_TOOLTIP_EXIT "Wyjście"
119 END
120
121 STRINGTABLE DISCARDABLE
122 BEGIN
123 IDS_APP_NAME "Nazwa"
124 IDS_APP_INST_VERSION "Wersja"
125 IDS_APP_DESCRIPTION "Opis"
126 END
127
128 STRINGTABLE DISCARDABLE
129 BEGIN
130 IDS_INFO_VERSION "\nWersja: "
131 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nOpis: "
132 IDS_INFO_PUBLISHER "\nAutor: "
133 IDS_INFO_HELPLINK "\nLink do pomocy: "
134 IDS_INFO_HELPPHONE "\nInfolinia: "
135 IDS_INFO_README "\nPrzeczytaj.to: "
136 IDS_INFO_REGOWNER "\nWłaściciel: "
137 IDS_INFO_PRODUCTID "\nProductID: "
138 IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
139 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nAktualizacje: "
140 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformacje: "
141 IDS_INFO_COMMENTS "\nKomentarze: "
142 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nŚcieżka instalacji: "
143 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nŹródło instalacji: "
144 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nKomenda deinstalacji: "
145 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModyfikacja ścieżki instalacji: "
146 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nData instalacji: "
147 END
148
149 STRINGTABLE DISCARDABLE
150 BEGIN
151 IDS_AINFO_VERSION "\nWersja: "
152 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nOpis: "
153 IDS_AINFO_SIZE "\nRozmiar: "
154 IDS_AINFO_URLSITE "\nStrona: "
155 IDS_AINFO_LICENCE "\nLicencja: "
156 END
157
158 STRINGTABLE DISCARDABLE
159 BEGIN
160 IDS_CAT_AUDIO "Dźwięk"
161 IDS_CAT_DEVEL "Programowanie"
162 IDS_CAT_DRIVERS "Sterowniki"
163 IDS_CAT_EDU "Edukacja"
164 IDS_CAT_ENGINEER "Inżynieria"
165 IDS_CAT_FINANCE "Finanse"
166 IDS_CAT_GAMES "Gry i rozrywka"
167 IDS_CAT_GRAPHICS "Grafika"
168 IDS_CAT_INTERNET "Internet i Sieci"
169 IDS_CAT_LIBS "Biblioteki"
170 IDS_CAT_OFFICE "Biurowe"
171 IDS_CAT_OTHER "Inne"
172 IDS_CAT_SCIENCE "Nauka"
173 IDS_CAT_TOOLS "Narzędzia"
174 IDS_CAT_VIDEO "Wideo"
175 END
176
177 STRINGTABLE DISCARDABLE
178 BEGIN
179 IDS_APPTITLE "Menedżer aplikacji ReactOS"
180 IDS_SEARCH_TEXT "Szukaj..."
181 IDS_INSTALL "Instaluj"
182 IDS_UNINSTALL "Odinstaluj"
183 IDS_MODIFY "Modyfikuj"
184 IDS_APPS_COUNT "Licznik aplikacji: %d"
185 IDS_WELCOME_TITLE "Witamy w Menedżerze aplikacji ReactOS!\n\n"
186 IDS_WELCOME_TEXT "Z listy po lewej wybierz kategorię, a następnie aplikację, by ją zainstalować lub odinstalować.\nStrona projektu ReactOS: "
187 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
188 IDS_INSTALLED "Zainstalowane"
189 IDS_AVAILABLEFORINST "Dostępne"
190 IDS_UPDATES "Uaktualnienia"
191 IDS_APPLICATIONS "Aplikacje"
192 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Wybierz katalog, w którym będa zapisywane pobrane programy:"
193 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Wybrałeś nieistniejący katalog! Czy chcesz utworzyć nowy?"
194 IDS_USER_NOT_ADMIN "Musisz mieć uprawnienia administratora, aby uruchomić ""Menedżer aplikacji ReactOS""!"
195 IDS_APP_REG_REMOVE "Czy na pewno chcesz usunąć wpis tego programu z rejestru?"
196 IDS_INFORMATION "Informacja"
197 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie można było usunąć wpisu z rejestru!"
198 END