* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Aug, 2009)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
5 * http://www.reactos.org
6 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDR_MAINMENU MENU
12 BEGIN
13 POPUP "&Plik"
14 BEGIN
15 MENUITEM "&Ustawienia", ID_SETTINGS
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "&Wyjście", ID_EXIT
18 END
19 POPUP "&Programy"
20 BEGIN
21 MENUITEM "&Instaluj", ID_INSTALL
22 MENUITEM "&Odinstaluj",ID_UNINSTALL
23 MENUITEM "&Modyfikuj", ID_MODIFY
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "&Usuń z rejestru", ID_REGREMOVE
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "O&dśwież", ID_REFRESH
28 END
29 POPUP "Pomoc"
30 BEGIN
31 MENUITEM "Pomoc", ID_HELP, GRAYED
32 MENUITEM "O programie", ID_ABOUT
33 END
34 END
35
36 IDR_LINKMENU MENU
37 BEGIN
38 POPUP "popup"
39 BEGIN
40 MENUITEM "&Otwórz link w przeglądarce", ID_OPEN_LINK
41 MENUITEM "&Skopiuj link do przeglądarki", ID_COPY_LINK
42 END
43 END
44
45 IDR_APPLICATIONMENU MENU
46 BEGIN
47 POPUP "popup"
48 BEGIN
49 MENUITEM "&Instaluj", ID_INSTALL
50 MENUITEM "&Odinstaluj", ID_UNINSTALL
51 MENUITEM "&Modyfikuj", ID_MODIFY
52 MENUITEM SEPARATOR
53 MENUITEM "&Usuń z rejestru", ID_REGREMOVE
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "&Odśwież", ID_REFRESH
56 END
57 END
58
59 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 144
60 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
61 CAPTION "Ustawienia"
62 FONT 8, "MS Shell Dlg"
63 BEGIN
64 GROUPBOX "Ogólne", -1, 4, 2, 240, 61
65 AUTOCHECKBOX "&Zapisz pozycję okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
66 AUTOCHECKBOX "&Aktualizuj listę dostępnych programów przy każdym uruchomieniu", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
67 AUTOCHECKBOX "Zap&isuj dziennik instalacji i usuwania programów", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
68
69 GROUPBOX "Pobieranie", -1, 4, 65, 240, 51
70 LTEXT "Katalog dla pobranych plików:", -1, 16, 75, 100, 9
71 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
72 PUSHBUTTON "&Wybierz", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
73 AUTOCHECKBOX "&Usuń instalatory programów po ich zainstalowaniu", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
74
75 PUSHBUTTON "Domyślne", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
76 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
77 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
78 END
79
80 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 216, 97
81 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
82 CAPTION "Instalacja programu"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg"
84 BEGIN
85 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
86
87 AUTORADIOBUTTON "&Zainstaluj z dysku (CD lub DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
88 AUTORADIOBUTTON "&Pobierz i zainstaluj", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
89
90 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
91 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
92 END
93
94 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 220, 76
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
96 CAPTION "Ściągnij..."
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
100 LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
101 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 END
103
104 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
105 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
106 CAPTION "O programie"
107 FONT 8, "MS Shell Dlg"
108 BEGIN
109 LTEXT "Menedżer aplikacji ReactOS\nCopyright (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
110 PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 133, 46, 50, 14
111 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
112 END
113
114 STRINGTABLE DISCARDABLE
115 BEGIN
116 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Instaluj"
117 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Odinstaluj"
118 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Modyfikuj"
119 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Ustawienia"
120 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Odśwież"
121 IDS_TOOLTIP_EXIT "Wyjście"
122 END
123
124 STRINGTABLE DISCARDABLE
125 BEGIN
126 IDS_APP_NAME "Nazwa"
127 IDS_APP_INST_VERSION "Wersja"
128 IDS_APP_DESCRIPTION "Opis"
129 END
130
131 STRINGTABLE DISCARDABLE
132 BEGIN
133 IDS_INFO_VERSION "\nWersja: "
134 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nOpis: "
135 IDS_INFO_PUBLISHER "\nAutor: "
136 IDS_INFO_HELPLINK "\nLink do pomocy: "
137 IDS_INFO_HELPPHONE "\nInfolinia: "
138 IDS_INFO_README "\nPrzeczytaj.to: "
139 IDS_INFO_REGOWNER "\nWłaściciel: "
140 IDS_INFO_PRODUCTID "\nProductID: "
141 IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
142 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nAktualizacje: "
143 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformacje: "
144 IDS_INFO_COMMENTS "\nKomentarze: "
145 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nŚcieżka instalacji: "
146 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nŹródło instalacji: "
147 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nKomenda deinstalacji: "
148 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModyfikacja ścieżki instalacji: "
149 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nData instalacji: "
150 END
151
152 STRINGTABLE DISCARDABLE
153 BEGIN
154 IDS_AINFO_VERSION "\nWersja: "
155 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nOpis: "
156 IDS_AINFO_SIZE "\nRozmiar: "
157 IDS_AINFO_URLSITE "\nStrona: "
158 IDS_AINFO_LICENCE "\nLicencja: "
159 END
160
161 STRINGTABLE DISCARDABLE
162 BEGIN
163 IDS_CAT_AUDIO "Dźwięk"
164 IDS_CAT_DEVEL "Programowanie"
165 IDS_CAT_DRIVERS "Sterowniki"
166 IDS_CAT_EDU "Edukacja"
167 IDS_CAT_ENGINEER "Inżynieria"
168 IDS_CAT_FINANCE "Finanse"
169 IDS_CAT_GAMES "Gry i rozrywka"
170 IDS_CAT_GRAPHICS "Grafika"
171 IDS_CAT_INTERNET "Internet i Sieci"
172 IDS_CAT_LIBS "Biblioteki"
173 IDS_CAT_OFFICE "Biurowe"
174 IDS_CAT_OTHER "Inne"
175 IDS_CAT_SCIENCE "Nauka"
176 IDS_CAT_TOOLS "Narzędzia"
177 IDS_CAT_VIDEO "Wideo"
178 END
179
180 STRINGTABLE DISCARDABLE
181 BEGIN
182 IDS_APPTITLE "Menedżer aplikacji ReactOS"
183 IDS_SEARCH_TEXT "Szukaj..."
184 IDS_INSTALL "Instaluj"
185 IDS_UNINSTALL "Odinstaluj"
186 IDS_MODIFY "Modyfikuj"
187 IDS_APPS_COUNT "Licznik aplikacji: %d"
188 IDS_WELCOME_TITLE "Witamy w Menedżerze aplikacji ReactOS!\n\n"
189 IDS_WELCOME_TEXT "Z listy po lewej wybierz kategorię, a następnie aplikację, by ją zainstalować lub odinstalować.\nStrona projektu ReactOS: "
190 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
191 IDS_INSTALLED "Zainstalowane"
192 IDS_AVAILABLEFORINST "Dostępne"
193 IDS_UPDATES "Uaktualnienia"
194 IDS_APPLICATIONS "Aplikacje"
195 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Wybierz katalog, w którym będa zapisywane pobrane programy:"
196 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Wybrałeś nieistniejący katalog! Czy chcesz utworzyć nowy?"
197 IDS_USER_NOT_ADMIN "Musisz mieć uprawnienia administratora, aby uruchomić ""Menedżer aplikacji ReactOS""!"
198 IDS_APP_REG_REMOVE "Czy na pewno chcesz usunąć wpis tego programu z rejestru?"
199 IDS_INFORMATION "Informacja"
200 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie można było usunąć wpisu z rejestru!"
201 END