[TRANSLATION] Polish translation update (#3233)
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by Caemyr - Olaf Siejka (Aug, 2009)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (May, 2020)
5 * https://reactos.org/
6 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDR_MAINMENU MENU
12 BEGIN
13 POPUP "&Plik"
14 BEGIN
15 MENUITEM "&Ustawienia", ID_SETTINGS
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "&Wyjście", ID_EXIT
18 END
19 POPUP "&Programy"
20 BEGIN
21 MENUITEM "&Instaluj\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
22 MENUITEM "&Odinstaluj\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
23 MENUITEM "&Modyfikuj", ID_MODIFY
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "&Usuń z rejestru", ID_REGREMOVE
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "O&dśwież\tF5", ID_REFRESH
28 MENUITEM SEPARATOR
29 MENUITEM "Ak&tualizuj bazę programów\tCtrl+F5", ID_RESETDB
30 END
31 POPUP "Pomoc"
32 BEGIN
33 MENUITEM "Pomoc\tF1", ID_HELP, GRAYED
34 MENUITEM "O programie", ID_ABOUT
35 END
36 END
37
38 IDR_LINKMENU MENU
39 BEGIN
40 POPUP "popup"
41 BEGIN
42 MENUITEM "&Otwórz link w przeglądarce", ID_OPEN_LINK
43 MENUITEM "&Skopiuj link do przeglądarki", ID_COPY_LINK
44 END
45 END
46
47 IDR_APPLICATIONMENU MENU
48 BEGIN
49 POPUP "popup"
50 BEGIN
51 MENUITEM "&Instaluj\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
52 MENUITEM "&Odinstaluj\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
53 MENUITEM "&Modyfikuj", ID_MODIFY
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "&Usuń z rejestru", ID_REGREMOVE
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "&Odśwież\tF5", ID_REFRESH
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Ak&tualizuj bazę programów\tCtrl+F5", ID_RESETDB
60 END
61 END
62
63 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 250, 265
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
65 CAPTION "Ustawienia"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 GROUPBOX "Ogólne", -1, 4, 2, 240, 61
69 AUTOCHECKBOX "&Zapisz pozycję okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
70 AUTOCHECKBOX "&Aktualizuj listę dostępnych programów przy każdym uruchomieniu", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 222, 12
71 AUTOCHECKBOX "Zap&isuj dziennik instalacji i usuwania programów", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
72 GROUPBOX "Pobieranie", -1, 4, 65, 240, 51
73 LTEXT "Katalog dla pobranych plików:", -1, 16, 75, 100, 9
74 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
75 PUSHBUTTON "&Wybierz", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
76 AUTOCHECKBOX "&Usuń instalatory programów po ich zainstalowaniu", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
77 GROUPBOX "Źródło oprogramowania", -1, 4, 118, 240, 46
78 CONTROL "Używaj domyślnego", IDC_SOURCE_DEFAULT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 132, 76, 10
79 CONTROL "Określone źródło", IDC_USE_SOURCE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 147, 74, 10
80 EDITTEXT IDC_SOURCE_URL, 97, 147, 140, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
81 GROUPBOX "Proxy", -1, 4, 166, 240, 76
82 CONTROL "Ustawienia systemowe proxy", IDC_PROXY_DEFAULT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 180, 210, 10
83 CONTROL "Bezpośrednio (bez proxy)", IDC_NO_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 195, 210, 10
84 CONTROL "Proxy", IDC_USE_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 210, 74, 10
85 EDITTEXT IDC_PROXY_SERVER, 90, 210, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
86 LTEXT "Bez proxy dla", -1, 27, 225, 64, 10
87 EDITTEXT IDC_NO_PROXY_FOR, 90, 225, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "Domyślne", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 245, 60, 14
89 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 245, 60, 14
90 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 181, 245, 60, 14
91 END
92
93 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 216, 97
94 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
95 CAPTION "Instalacja programu"
96 FONT 8, "MS Shell Dlg"
97 BEGIN
98 LTEXT "…", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
99 AUTORADIOBUTTON "&Zainstaluj z dysku (CD lub DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
100 AUTORADIOBUTTON "&Pobierz i zainstaluj", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
101 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
102 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
103 END
104
105 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 220
106 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
107 CAPTION "Pobierz %ls…"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
111 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 28, 200, 22, ES_CENTER | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_DISABLED | NOT WS_BORDER
112 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 85, 53, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
113 END
114
115 STRINGTABLE
116 BEGIN
117 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Instaluj"
118 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Odinstaluj"
119 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Modyfikuj"
120 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Ustawienia"
121 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Odśwież"
122 IDS_TOOLTIP_UPDATE_DB "Aktualizuj bazę programów"
123 IDS_TOOLTIP_EXIT "Wyjście"
124 END
125
126 STRINGTABLE
127 BEGIN
128 IDS_APP_NAME "Nazwa"
129 IDS_APP_INST_VERSION "Wersja"
130 IDS_APP_DESCRIPTION "Opis"
131 END
132
133 STRINGTABLE
134 BEGIN
135 IDS_INFO_VERSION "\nWersja: "
136 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nOpis: "
137 IDS_INFO_PUBLISHER "\nAutor: "
138 IDS_INFO_HELPLINK "\nLink do pomocy: "
139 IDS_INFO_HELPPHONE "\nInfolinia: "
140 IDS_INFO_README "\nPrzeczytaj.to: "
141 IDS_INFO_REGOWNER "\nWłaściciel: "
142 IDS_INFO_PRODUCTID "\nProductID: "
143 IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
144 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nAktualizacje: "
145 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformacje: "
146 IDS_INFO_COMMENTS "\nKomentarze: "
147 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nŚcieżka instalacji: "
148 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nŹródło instalacji: "
149 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nKomenda deinstalacji: "
150 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModyfikacja ścieżki instalacji: "
151 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nData instalacji: "
152 IDS_AINFO_PACKAGE_NAME "\nNazwa pakietu: "
153 END
154
155 STRINGTABLE
156 BEGIN
157 IDS_AINFO_VERSION "\nWersja: "
158 IDS_AINFO_AVAILABLEVERSION "\nDostępna wersja: "
159 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nOpis: "
160 IDS_AINFO_SIZE "\nRozmiar: "
161 IDS_AINFO_URLSITE "\nStrona: "
162 IDS_AINFO_LICENSE "\nLicencja: "
163 IDS_AINFO_URLDOWNLOAD "\nPobieranie: "
164 IDS_AINFO_LANGUAGES "\nJęzyki: "
165 END
166
167 STRINGTABLE
168 BEGIN
169 IDS_CAT_AUDIO "Dźwięk"
170 IDS_CAT_DEVEL "Programowanie"
171 IDS_CAT_DRIVERS "Sterowniki"
172 IDS_CAT_EDU "Edukacja"
173 IDS_CAT_ENGINEER "Inżynieria"
174 IDS_CAT_FINANCE "Finanse"
175 IDS_CAT_GAMES "Gry i rozrywka"
176 IDS_CAT_GRAPHICS "Grafika"
177 IDS_CAT_INTERNET "Internet i Sieci"
178 IDS_CAT_LIBS "Biblioteki"
179 IDS_CAT_OFFICE "Biurowe"
180 IDS_CAT_OTHER "Inne"
181 IDS_CAT_SCIENCE "Nauka"
182 IDS_CAT_TOOLS "Narzędzia"
183 IDS_CAT_VIDEO "Wideo"
184 IDS_CAT_THEMES "Motywy"
185 END
186
187 STRINGTABLE
188 BEGIN
189 IDS_APPTITLE "Menedżer aplikacji ReactOS"
190 IDS_APP_AUTHORS "Copyright 2009 Dmitry Chapyshev"
191 IDS_SEARCH_TEXT "Szukaj…"
192 IDS_INSTALL "Instaluj"
193 IDS_UNINSTALL "Odinstaluj"
194 IDS_MODIFY "Modyfikuj"
195 IDS_APPS_COUNT "Licznik aplikacji: %d"
196 IDS_WELCOME_TITLE "Witamy w Menedżerze aplikacji ReactOS!\n\n"
197 IDS_WELCOME_TEXT "Z listy po lewej wybierz kategorię, a następnie aplikację, by ją zainstalować lub odinstalować.\nStrona projektu ReactOS: "
198 IDS_WELCOME_URL "https://reactos.org/"
199 IDS_INSTALLED "Zainstalowane"
200 IDS_AVAILABLEFORINST "Dostępne"
201 IDS_UPDATES "Uaktualnienia"
202 IDS_APPLICATIONS "Aplikacje"
203 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Wybierz katalog, w którym będa zapisywane pobrane programy:"
204 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Wybrałeś nieistniejący katalog! Czy chcesz utworzyć nowy?"
205 IDS_URL_INVALID "Określony adres URL jest nieprawidłowy lub nieobsługiwany. Popraw go."
206 IDS_APP_REG_REMOVE "Czy na pewno chcesz usunąć wpis tego programu z rejestru?"
207 IDS_INFORMATION "Informacja"
208 IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Nie można pobrać pakietu! Nie znaleziono adresu!"
209 IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD2 "Nie można pobrać pakietu! Sprawdź połączenie z siecią!"
210 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie można było usunąć wpisu z rejestru!"
211 IDS_UNABLE_TO_INSTALL "Nie można uruchomić instalatora!"
212 IDS_UNABLE_TO_QUERY_CERT "Nie można odnaleźć informacji o certyfikacie.\n\nCzy chcesz mimo to kontynuować?"
213 IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Weryfikowanie integralności pakietu…"
214 IDS_INTEG_CHECK_FAIL "Pakiet nie przeszedł kontroli integralności, mógł zostać uszkodzony lub naruszony podczas pobierania. Uruchamianie tego programu nie jest zalecane."
215 IDS_INTERRUPTED_DOWNLOAD "Pobieranie zostało przerwane. Sprawdź połączenie z siecią"
216 IDS_UNABLE_TO_WRITE "Nie można zapisać na dysku. Dysk może być pełny."
217 IDS_SELECT_ALL "Zaznacz/Odznacz Wszystko"
218 IDS_INSTALL_SELECTED "Instaluj Zaznaczone"
219 IDS_SELECTEDFORINST "Wybrane do instalacji"
220 IDS_MISMATCH_CERT_INFO "Użyty certyfikat jest nieznany:\nSubject: %s\nIssuer: %s\nCzy chcesz mimo to kontynuować?"
221 IDS_UNABLE_PATH "Niepoprawny format ścieżki."
222 IDS_APP_DISPLAY_DETAILS "szczegóły"
223 IDS_APP_DISPLAY_LIST "lista"
224 IDS_APP_DISPLAY_TILE "kafelki"
225 END
226
227 STRINGTABLE
228 BEGIN
229 IDS_STATUS_INSTALLED "Zainstalowane"
230 IDS_STATUS_NOTINSTALLED "Nie zainstalowane"
231 IDS_STATUS_DOWNLOADED "Pobrane"
232 IDS_STATUS_UPDATE_AVAILABLE "Dostępna aktualizacja"
233 IDS_STATUS_DOWNLOADING "Pobieranie…"
234 IDS_STATUS_INSTALLING "Instalowanie…"
235 IDS_STATUS_WAITING "Oczekiwanie na instalację…"
236 IDS_STATUS_FINISHED "Gotowe"
237 END
238
239 STRINGTABLE
240 BEGIN
241 IDS_LICENSE_OPENSOURCE "Otwartoźródłowe"
242 IDS_LICENSE_FREEWARE "Darmowe"
243 IDS_LICENSE_TRIAL "Wersja próbna/Demo"
244 END
245
246 STRINGTABLE
247 BEGIN
248 IDS_LANGUAGE_AVAILABLE_TRANSLATION "Wspiera Twój język"
249 IDS_LANGUAGE_NO_TRANSLATION "Wspiera inne języki"
250 IDS_LANGUAGE_ENGLISH_TRANSLATION "Wspiera Angielski"
251 IDS_LANGUAGE_SINGLE "Jednojęzyczne"
252 IDS_LANGUAGE_MORE_PLACEHOLDER " (+%d więcej)"
253 IDS_LANGUAGE_AVAILABLE_PLACEHOLDER " (+%d dostępne)"
254 END
255
256 STRINGTABLE
257 BEGIN
258 IDS_DL_DIALOG_DB_DISP "Baza programów"
259 IDS_DL_DIALOG_DB_DOWNLOAD_DISP "Aktualizowanie bazy programów…"
260 IDS_DL_DIALOG_DB_UNOFFICIAL_DOWNLOAD_DISP "Aktualizowanie bazy programów… (nieoficjalne źródło)"
261 END
262
263 STRINGTABLE
264 BEGIN
265 IDS_CMD_USAGE "Sposób użycia: "
266 IDS_CMD_NEED_PACKAGE_NAME "Błąd: oczekiwano jednej lub więcej nazw pakietu przy użyciu opcji %1.\n"
267 IDS_CMD_NEED_FILE_NAME "Błąd: oczekiwano nazwy pliku przy użyciu opcji %1.\n"
268 IDS_CMD_NEED_PARAMS "Błąd: oczekiwano jednego lub więcej parametrów przy użyciu opcji %1.\n"
269 IDS_CMD_INVALID_OPTION "Błąd: Określono nieprawidłową lub nieznaną opcję wiersza polecenia.\n"
270 IDS_CMD_FIND_RESULT_FOR "Wynik znajdowania dla %1:\n"
271 IDS_CMD_PACKAGE_NOT_FOUND "Nie można odnaleźć pakietu %1.\n"
272 IDS_CMD_PACKAGE_INFO "Informacje o pakiecie %1:\n"
273 END