[CMAKE/RAPPS]
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS RAPPS
3 * FILE: \base\applications\rapps\lang\sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * Translation: Jaix Bly
6 */
7
8 #pragma code_page(65001) // UTF-8
9
10 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
11
12 IDR_MAINMENU MENU
13 BEGIN
14 POPUP "&Arkiv"
15 BEGIN
16 MENUITEM "&Inställningar", ID_SETTINGS
17 MENUITEM SEPARATOR
18 MENUITEM "A&vsluta", ID_EXIT
19 END
20 POPUP "&Program"
21 BEGIN
22 MENUITEM "&Installera", ID_INSTALL
23 MENUITEM "&Avinstallera",ID_UNINSTALL
24 MENUITEM "&Ändra", ID_MODIFY
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "&Ta bort från Registret", ID_REGREMOVE
27 MENUITEM SEPARATOR
28 MENUITEM "&Uppdatere", ID_REFRESH
29 END
30 POPUP "Hjälp"
31 BEGIN
32 MENUITEM "Hjälp", ID_HELP, GRAYED
33 MENUITEM "Om...", ID_ABOUT
34 END
35 END
36
37 IDR_LINKMENU MENU
38 BEGIN
39 POPUP "popup"
40 BEGIN
41 MENUITEM "&Öppne länk i webläsare", ID_OPEN_LINK
42 MENUITEM "&Kopier länk till urklipp", ID_COPY_LINK
43 END
44 END
45
46 IDR_APPLICATIONMENU MENU
47 BEGIN
48 POPUP "popup"
49 BEGIN
50 MENUITEM "&Installera", ID_INSTALL
51 MENUITEM "&Avinstallera", ID_UNINSTALL
52 MENUITEM "&Ändre", ID_MODIFY
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "&Ta bort från Registret", ID_REGREMOVE
55 MENUITEM SEPARATOR
56 MENUITEM "&Uppdatera", ID_REFRESH
57 END
58 END
59
60 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 144
61 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
62 CAPTION "Inställningar"
63 FONT 8, "MS Shell Dlg"
64 BEGIN
65 GROUPBOX "Allmänna", -1, 4, 2, 240, 61
66 AUTOCHECKBOX "&Spara fönster position", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
67 AUTOCHECKBOX "&Uppdatera listan med tillgängliga program vid start", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
68 AUTOCHECKBOX "&Logga ur installation och borttagning program", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
69
70 GROUPBOX "Nerladding", -1, 4, 65, 240, 51
71 LTEXT "Mapp för nerladdningar:", -1, 16, 75, 100, 9
72 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
73 PUSHBUTTON "&Välj", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
74 AUTOCHECKBOX "&Ta bort programms installerare efter installation", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
75
76 PUSHBUTTON "Förinställd", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
77 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
78 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
79 END
80
81 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 216, 97
82 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "Programinstallation"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
87
88 AUTORADIOBUTTON "&Installera från disk (CD or DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
89 AUTORADIOBUTTON "&Ladda ner och installera", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
90
91 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
92 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
93 END
94
95 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 220, 76
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
97 CAPTION "Ladda ner..."
98 FONT 8, "MS Shell Dlg"
99 BEGIN
100 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
101 LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
102 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 END
104
105 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
106 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
107 CAPTION "Om"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 LTEXT "ReactOS Programhanterare\nCopyright (C) 2009\nav Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
111 PUSHBUTTON "Stäng", IDOK, 133, 46, 50, 14
112 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
113 END
114
115 STRINGTABLE DISCARDABLE
116 BEGIN
117 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Installera"
118 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Avinstallera"
119 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Redigera"
120 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Inställingar"
121 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Uppdatera"
122 IDS_TOOLTIP_EXIT "Avsluta"
123 END
124
125 STRINGTABLE DISCARDABLE
126 BEGIN
127 IDS_APP_NAME "Namn"
128 IDS_APP_INST_VERSION "Version"
129 IDS_APP_DESCRIPTION "Beskrivning"
130 END
131
132 STRINGTABLE DISCARDABLE
133 BEGIN
134 IDS_INFO_VERSION "\nVersion: "
135 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nBeskrivning: "
136 IDS_INFO_PUBLISHER "\nUtgivare: "
137 IDS_INFO_HELPLINK "\nHjälplänk: "
138 IDS_INFO_HELPPHONE "\nHjälptelefon: "
139 IDS_INFO_README "\nLäs mig: "
140 IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistrerad ägare: "
141 IDS_INFO_PRODUCTID "\nProdukt ID: "
142 IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
143 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nUppdaterinsinformation: "
144 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformation om: "
145 IDS_INFO_COMMENTS "\nKommentarer: "
146 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nInstallationsplacering: "
147 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nInstallationskälla: "
148 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nAvinstallationssträng: "
149 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nÄndra sökväg: "
150 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nInstallationsdatum: "
151 END
152
153 STRINGTABLE DISCARDABLE
154 BEGIN
155 IDS_AINFO_VERSION "\nVersion: "
156 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nBeskrivning: "
157 IDS_AINFO_SIZE "\nStorlek: "
158 IDS_AINFO_URLSITE "\nHemsida: "
159 IDS_AINFO_LICENCE "\nLicens: "
160 END
161
162 STRINGTABLE DISCARDABLE
163 BEGIN
164 IDS_CAT_AUDIO "Audio"
165 IDS_CAT_DEVEL "Utveckling"
166 IDS_CAT_DRIVERS "Drivrutiner"
167 IDS_CAT_EDU "Edutainment"
168 IDS_CAT_ENGINEER "Engineering"
169 IDS_CAT_FINANCE "Finans"
170 IDS_CAT_GAMES "Spel & kul"
171 IDS_CAT_GRAPHICS "Grafik"
172 IDS_CAT_INTERNET "Internet & Nätverk"
173 IDS_CAT_LIBS "Bibliotek"
174 IDS_CAT_OFFICE "Kontor"
175 IDS_CAT_OTHER "Annat"
176 IDS_CAT_SCIENCE "Vetenskap"
177 IDS_CAT_TOOLS "Verktyg"
178 IDS_CAT_VIDEO "Video"
179 END
180
181 STRINGTABLE DISCARDABLE
182 BEGIN
183 IDS_APPTITLE "ReactOS programhanterare"
184 IDS_SEARCH_TEXT "Sök..."
185 IDS_INSTALL "Installera"
186 IDS_UNINSTALL "Avinstallera"
187 IDS_MODIFY "Ändra"
188 IDS_APPS_COUNT "Programantal: %d"
189 IDS_WELCOME_TITLE "Välkommen till ReactOS programhanterare!\n\n"
190 IDS_WELCOME_TEXT "Välj en kategori till vänstre, och sedan ett program för att installera eller avinstallera.\nReactOS Web sida: "
191 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
192 IDS_INSTALLED "Installerat"
193 IDS_AVAILABLEFORINST "Tillgängliga for installation"
194 IDS_UPDATES "Uppdateringar"
195 IDS_APPLICATIONS "Program"
196 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Välj en mapp som kommer att användas för nerladdning av program:"
197 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Du har specificrat en obefintlig mapp!"
198 IDS_USER_NOT_ADMIN "Du måste vara administratör för att starta ""ReactOS programhanterare""!"
199 IDS_APP_REG_REMOVE "Är du säker på att du vill ta bort data det installerade programmets data från registret?"
200 IDS_INFORMATION "Information"
201 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Det gick ej att ta bort programmets data från registret!"
202 END